Dnes je: 23. 02. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Celoslovenské kolo BOZ 2019

Dňa 16.04.2019-17.04.2019 sa naša škola zúčastnila sa celoštátneho kola 45. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom tejto ojedinelej súťaže na Slovensku je Integrovaný odborový zväz za podpory sociálnych partnerov, ako aj ďalších partnerov odborového zväzu.

Celoštátne kolo sa konalo pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera.

Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa na školskom kole umiestnili na prvých troch miestach. Michal Moravčík III.A, Samuel Klocháň III.B, Richard Beňuš II.A. Žiaci súťažili v troch okruhoch:

  1. Testová časť z 10 otázok (formou testu)
  2. Praktické simulované situácie – priradenie právnych OOPP zamestnancom
  3. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP zo 60 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z oblasti pracovného prostredia atď. (ústna odpoveď)

V súťaži jednotlivcov sa na treťom mieste umiestnil Michal Moravčík III.A. V súťaži stredných odborných škôl sa naše družstvo umiestnilo na treťom mieste.

Gratulujeme súťažiacim a ďakujeme učiteľom, ktorí sa podieľali na ich príprave.

bozp_2019