Dnes je: 19. 07. 2019 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Deň preventívnych aktivít

Dňa 25.6.2019 sme pre žiakov našej školy spolu s koordinátorkou prevencie a výchovnou poradkyňou pripravili „Deň preventívnych aktivít“, na ktorom sa zúčastnili aj naše partnerské organizácie Štátna polícia, Mestská polícia, CPPP a P a Slovenský Červený kríž. V rámci súťažného dopoludnia sa všetky triedy zapojili do rôznych typov súťažných aktivít, ktoré boli hodnotené zvlášť za každé stanovište a na konci súťažného dňa boli triedy s najvyšším počtom dosiahnutých bodov odmenené sladkou odmenou. Týmto dňom sme zároveň ukončili realizovaný projekt školskej klubovne, ktorého autorkou bola naša kolegyňa Mgr. Jana Matzová a žiaci dostali do užívania klubovňu, na realizácii ktorej sa podieľali aj sami svojou prácou a nápadmi. Môžeme konštatovať, že výsledok spoločnej práce priniesol radosť nielen žiakom, ale aj pedagógom, ktorí budú môcť tento  neformálny priestor odteraz využívať na aktivity so žiakmi počas celého školského roka.

vitazi víťaz I.D

mestska_policia_2mestská polícia

mestska_policia_1

protidrogovy_kufrik protidrogový kufrík

prva_pomoc prvá pomoc

sutaz_cppapsuťaž CPPaP

zrucnosti preverenie zručností

vyhodnotenie výsledky

stary_stav.[1] starý stav

novy_stav.[1] nový stav