Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

DOD pre žiakov 9.ročníkov

Zdravíme vás deviataci,

žiaci a učitelia Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši organizujú  pre vás Deň otvorených dverí.

termín: 18.11.2022

čas: začíname od 8.00 hoddo 13.00 hod.

miesto stretnutia: Školská 8, Liptovský Mikuláš

V tomto roku sme pre vás pripravili niečo špeciálne.

Na špeciálnych pracoviskách – v ATELIÉROCH budete mať šancu vyskúšať si aktivity a činnosti, ktoré riešia žiaci našej školy počas štúdia.

Stanete sa grafikom, projektantom stavby, zoznámite sa s grafickým softvérom – AUTOCAD, v ktorom pracujú naši žiaci pri spracovaní svojich projektov, prípadne vyskúšate si vizualizáciu interiéru, alebo exteriéru stavby.  V priebehu dopoludnia budete mať možnosť vyskúšať si vyššie uvedené aktivity za pomoci žiakov a učiteľov našej školy.

Pre záujemcov o remeselné učňovské odbory stavebné alebo strojárskeke pripravíme pracoviská, kde budete mať možnosť prejaviť a overiť si svoju šikovnosť a zručnosť v autodielni a tiež v sekcii murárskych a inštalatérskych prác.

Za pomoci výchovného poradcu je potrebné do 15.11.2022 nahlásiť váš záujem zúčastniť sa DOD na SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši.

 Radi privítame tých čo už sa rozhodli študovať na našej škole, ale i tých, ktorí ešte váhajú, prípadne nevedia, čo budú v budúcnosti robiť.

Tešia sa na vás žiaci a učitelia SOŠ stavebnej

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážení rodičia,

žiaci a učitelia Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši organizujú  pre vaše deti  Deň otvorených dverí.

termín: 18.11.2022

čas: začíname od 8.00 hoddo 13.00 hod.

miesto stretnutia: Školská 8, Liptovský Mikuláš

 

Na špeciálnych pracoviskách – v ATELIÉROCH si vyskúšajú  aktivity a činnosti, ktoré riešia žiaci našej školy počas štúdia.

Stanú sa grafikom, projektantom stavby, zoznámia sa s grafickým softvérom – AUTOCAD, v ktorom pracujú naši žiaci pri spracovaní svojich projektov, prípadne vyskúšajú si vizualizáciu interiéru, alebo exteriéru stavby.  V priebehu dopoludnia budú mať možnosť vyskúšať si vyššie uvedené aktivity za pomoci žiakov  a učiteľov našej školy.

Pre záujemcov o remeselné učňovské odbory stavebné alebo strojnícke pripravíme pracoviská, budú mať možnosť prejaviť a overiť si svoju šikovnosť a zručnosť v autodielni a tiež v sekcii murárskych a inštalatérskych prác.

V spolupráci s výchovným poradcom je potrebné do 15.11.2022 nahlásiť záujem o účasť na DOD na SOŠ stavebnej.

Radi na DOD privítame aj vás rodičov, pretože vy ste tým najdôležitejším radcom vašich detí pri zabezpečení ich ďalšieho života.

Vaše deti budú poučené o zabezpečení akcie i z hľadiska bezpečného pohybu v objekte školy a pri účasti na jednotlivých aktivitách.