Dnes je: 19. 07. 2019 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Klauzúrna práca I.A

Dňa 30.5.2019 si študenti I.A triedy overovali svoje nadobudnuté komplexné vedomostí a zručností z predmetu stavebné výkresy.

Rysovali klauzúrnu prácu – prekresľovali podľa predlohy (náčrtu) a zadania pôdorys 1.nadzemného podlažia radového rodinného domu v mierke 1:50 s dodržaním podmienok projektovania podľa platných STN, zatiaľ ručne.

 Dozorom boli jednotliví vyučujúci a tvorcom zadania vyučujúci predmetu Stavebné výkresy.

praca

trieda