Dnes je: 23. 02. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Majú byť na čo hrdí

Ich úsilie a náklonnosť k učiteľskej profesii neostala bez povšimnutia. Pedagógovia z našej školy dostali významné ocenia.

Dňa 6. apríla 2018 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči odovzdala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja  Erika Jurinová slávnostné ocenenie 33 stredoškolským pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. „Ocenenie je pocta tým, ktorí robia svoju prácu naplno a častokrát aj nad rámec svojich povinností," povedala Jurinová. Mnohí učitelia sa škole venujú mimo svojho pracovného času, vytvárajú pre študentov pracovné zošity či učebné texty. Snažia sa zaviesť najmodernejšie trendy výučby. „Sú tu aj takí, ktorí zasvätili učiteľskému povolaniu viac ako 30 rokov i takí, ktorí vo svojom voľnom čase dali prednosť pomoci ľuďom v núdzi pred vlastnými záujmami," dodala Jurinová.

Medzi ocenenými pedagógmi  bola Mgr. Edita Halušková, ktorá už 36 rokov prekračuje brány našej školy, aby odovzdávala vedomosti žiakom na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

mgr_haluskova

Ocenený bol  aj učiteľ  Ing. Tomáš Pieter , ktorý nezištne pomáhal rodine zasiahnutej požiarom v obci Jalovec .

ing_pieter

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili v Liptovskom Mikuláši niekoľkých učiteľov. Predstavitelia radnice pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pamätným listom a pamätnou plaketou pedagógov, ktorí pôsobia, respektíve pôsobili v školách na území mesta. Primátor v príhovore ocenil lásku a obetu, s akou učitelia pristupujú k vzdelávaniu a výchove mladej generácie.

Pamätnú plaketu za dlhoročnú prácu v školstve získala učiteľka Mgr. Anna Maruškinová.

mgr_maruskinova 5. zľava