Dnes je: 23. 02. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Medzinárodná študentská konferencia v Českom Tešíne

Dňa 08.04.2019 sa naša škola, Stredná odborná škola stavebná zúčastnila 16. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie „Obnoviteľné energetické zdroje v teórií a praxi“, ktorá sa tento rok konala v aule gymnázia Jozefa Božka v Českom Tešíne. Konferenciu organizuje firma TRIANON z.s v spolupráci s mestom Český Tešín, Gymnáziom Český Tešín, Zespol Szkol Technicznych Poľský Tešín, VŠB TU Ostrava. Cieľom konferencie je umožniť žiakom prezentovať svoje znalosti v oblasti obnoviteľných zdrojov, možnosť výmeny skúseností a nadviazanie spolupráce medzi študentami Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Našu školu reprezentovali žiaci Andrej Kordoš z III.B triedy a Tomáš Batory  z II.B triedy, obaja študujúci odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Žiaci si pripravili prezentáciu na tému „Návrat k prírode v stavebníctve“, kde rozobrali problematiku slameného domu a koreňovej čističky s poukázaním na vhodnosť bývania v takomto dome s ohľadom na prírodu. Žiaci svojou prezentáciou zaujali nielen odbornú porotu ale aj súťažiace tímy žiakov, ktorí boli súčasťou poroty. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom štvrtom mieste. V závere konferencie sme sa zúčastnili exkurzie vo výskumnom a monitorovacom centre TRIANON-VŠB TU Český Tešín.

cesky_tesin_2019