Dnes je: 23. 02. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Medzinárodná študentská konferencia

„ Obnoviteľné energie v teórií a praxi“.

 Dňa 13. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila XV. Jubilejnej medzinárodnej študentskej konferencie

„Obnoviteľné energie v teórií a praxi“. Miesto konania tohtoročnej konferencie bolo v Poľsku v Cieszynie na škole Zespól Szkól Technicznych. Cieľom konferencie bola ochrana prírodného prostredia. Žiaci z Poľska, Čiech a Slovenska svoju prácu predstavili formou prezentácie, ktorá trvala maximálne 10 minút. Prezentácie mali povahu súťaže.  Za našu školu súťažili dvaja žiaci Martin Búďan s prezentáciou na tému „ Využitie bioplynu v Poľnohospodárskom družstve Ludrová“ a Martin Laučík na tému „ Využívanie biomasy na vykurovanie rodinného domu v Liskovej“. Obidvaja sú žiakmi III.B triedy a študujú v odbore: 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

polsko_01

polsko_02