Dnes je: 29. 09. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Organizácia vyučovania 14.9.2020

OZNAM

Riaditeľ, poverený vedením školy  SOŠ stavebnej Liptovský Mikuláš oznamuje  rodičom  a zákonným  zástupcom žiakov, že v súlade s § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zo závažného dôvodu (výskyt ochorenia COVID-19),

 udeľuje

 dňa 14. 09. 2020  riaditeľské voľno.

Po návrate do školy donesiete podpísanú Prílohu 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (10.9.2020 – NOVÉ ZNENIE)