Dnes je: 23. 02. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

OT MS2019

Oznámenie termínu konania opravnej maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september 2019

ÚFIČ slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk úroveň B1, dňa 17.septembra 2019 
na SOŠ stavebnej, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, pavilón A o 7.00 hod

 

Pre prihlásených maturantov na EČ PFIČ platí na OH kód našej školy 654001  SOŠ stavebná v Liptovskom Mikuláši

EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra dňa 3. septembra 2019,
                                  v Spojenej škole, Československej armády 24, 036 01 Martin

9.00 hláste sa na uvedenej škole, nájdite si pridelenú učebňu, o 9.15 posaďte sa na miesto.
9.25 – 9.45 • Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú im potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. Žiaci vypĺňajú záhlavia OH. Administrátori kontrolujú vypísané záhlavia OH.
9.45 – 11.25 • Administrácia testov EČ MS.

EČ a PFIČ anglický jazyk úroveň B1 dňa 4. septembra 2019
                                    v Hotelovej akadémii, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

9.00 hláste sa na uvedenej škole, nájdite si pridelenú učebňu, o 9.15 posaďte sa na miesto.
9.25 – 9.45 • Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú im potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. Žiaci vypĺňajú záhlavia OH. Administrátori kontrolujú vypísané záhlavia OH.
9.45 – 11.25 Administrácia testov EČ MS – úroveň B1.

len PFIČ
12.00 hláste sa na uvedenej škole, nájdite si pridelenú učebňu,
11.25 – 12.30 Prestávka pre žiakov, ktorí budú písať aj PFIČ.
(radšej sa už o 12.25 posaďte na pridelené miesto)
13.00 – 14.00 Administrácia PFIČ MS.

z ÚFIČ slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk úroveň B1, dňa 17.septembra 2019 
                           na SOŠ stavebnej, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, pavilón A o 7.00 hod