Dnes je: 03. 08. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Ponuka nadstavbového štúdia

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

 na denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

 

2 - ročné denné nadstavbové štúdium– ukončené maturitným vysvedčením

 

3659 L       stavebníctvo

2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a

                   zariadení

2675 L 01  elektrotechnika -  energetika

 Pokyny k prihláseniu sa k štúdiu vo zvolenom študijnom  odbore

  • Môžete sa prihlásiť tu pomocou elektronickej prihlášky
  • Absolventi stredných škôl - stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) výučného listu a doručiť do 17.júna 2020
  • Akceptujeme tiež prihlášky mailom sosslm@sosslm.sk , poštou, osobne.
  • Prvý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.