Dnes je: 03. 08. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Ponuka štúdia na sosslm

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

pre školský rok 2020/2021

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár),

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (inštalatér),

 

3 - ročné učebné odbory  - ukončené výučným listom

3661 H      murár,

3678 H      inštalatér,

3684 H      strechár,

2464 H      strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik,

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika,

 

Pokyny k prihláseniu sa k štúdiu vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore

Do 10. apríla 2020  podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku na vybrané študijné alebo učebné odbory riaditeľovi príslušnej ZŠ.

Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na našej škole sa uskutoční 11. a 14. mája 2020.