Dnes je: 07. 07. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Ponuka voľných miest pre 2.kolo prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 ku dňu 04.06.2020

VOĽNÉ MIESTA pre 2.kolo

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 22. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

Môžete sa prihlásiť tu pomocou elektronickej prihlášky.

23.júna 2020 sa uskutoční prijímacie konanie a do 25.júna odošle riaditeľ rozhodnutie o prijatí.

Následne rodič obratom doručí škole záväzné potvrdenie. vzor: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Kód odboru

Názov odboru

Zapísaní žiaci

Voľné miesto

3650 M

Staviteľstvo

16

2

3656 K

Operátor stavebnej výroby

8

1

3658 K

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

5

4

3661 H

Murár

4

2

3678 H

Inštalatér

5

1

3684 H

Strechár

0

5

2464 H

Strojný mechanik

4

2

2487 H 01

Autoopravár - mechanik

12

0

2683 H 11

Elektromechanik – silnoprúdová technika

2

4