Dnes je: 25. 02. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov od 22.2.2021

Vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov končiacich  ročníkov (IV.A, IV.B, III.C a III.D) na našej škole začne 22. februára 2021 (pondelok) podľa platného rozvrhu hodín = 1.deň.

Žiaci  nižších ročníkov sa naďalej budú učiť dištančnou formou.

Žiaci končiacich  ročníkov pri nástupe do školy (pondelok 22. februára  2021) musia predložiť negatívny test na COVID 19 nie starší ako 7 dní.

Neplnoletí žiaci  musia doniesť čestné prehlásenie jedného z rodičov, že má negatívny test na COVID 19 nie starší ako 7 dní, pričom všetka  trestno - právna zodpovednosť prechádza na toho, kto poskytol nepravdivé informácie.

Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča!O prípadných zmenách, ktoré môžu nastať z meniacej sa pandemickej situácie, budú študenti a ich zákonní zástupcovia včas informovaní.

        Ing. Pavel Šišák

riaditeľ školy