Dnes je: 30. 09. 2023 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

PRIJÍMAČKY do nadstavby a na externé štúdium

V mimoriadnom termíne do 31. júla 2022 si môže záujemca o štúdium podať prihlášku na nadstavbové štúdium alebo na externé štúdium.

prihláška NŠ               prihláška EŠ

Podmienky prijímacieho konania (kritéria) do 1.ročníka od 1.septembra 2023 na nadstavbové a externé štúdium

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 19.augusta 2022.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na zvolené štúdium bude pripravené na osobné prevzatie na riaditeľstve školy, Školská 8, Liptovský Mikuláš dňa 22. - 24.08.2022 od 8.00 do 13.00 hod.

V súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) umožňuje Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši okrem dennej formy štúdia aj externú formu štúdia:

  1. pre uchádzačov so základným vzdelaním,
  2. pre uchádzačov so stredným odborným vzdelaním,
  3. pre uchádzačov s úplným stredným odborným vzdelaním,
  4. pre uchádzačov s úplným stredným všeobecným vzdelaním,
  5. pre uchádzačov s vysokoškolský vzdelaním prvého a druhého stupňa.

v učebných odboroch 

3661 H
murár
3684 H
strechár
3678 H
inštalatér
2464 H
strojný mechanik
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
2487 H 01
autoopravár - mechanik
3675 H
maliar

Pre absolventov učebných odborov H máme pripravené nadstavbové štúdium, ktoré nadväzuje na predchádzajúce stredné odborné vzdelávanie a prípravu a ponúka možnosť pokračovať v štúdiu v príbuznom odbore vzdelávania, absolvovaním ktorého získa úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením. O forme denná / externá rozhodne záujem o toto štúdium.

Ponúkané  študijné odbory

2414 L 01
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
3659 L
stavebníctvo

bližšie informácie a pokyny nájdete TU