Dnes je: 06. 04. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Stretnutie rodičov - ZRŠ

Pozývame rodičov na stretnutie s triednym učiteľom dňa

7.februára 2020 o 14.30 hod.

s cieľom zhodnotenia prospechu, docházky a správania sa Vášho dieťata v priebehu 1.polroku 2019/2020.