Dnes je: 17. 04. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Vyhlásenie a zabezpečenie 43. ročníka súťaže SOČ

VYHLÁSENIE 43. ROČNÍKA SÚŤAŽE SOČ MINISTERSTVOM ŠKOSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  V ŠK.ROKU 2020/2021 – dňa 21.09.2020

  

ORGANIZAČNO  - TECHNICKÉ POKYNY

pre zabezpečenie 43. ročníka súťaže SOČ

v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a obmedzeniami fungovania škôl

 DIŠTANČNE

Celoštátna odborná komisia súťaže SOČ rozhodla na základe obmedzených možností fungovania škôl vyvolané pandémiou súťaž uskutočniť v alternatívnej forme – online, dištančne resp. kombinovane.

Súťaž sa uskutoční v školských, v okresných , krajských a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou online dištančne resp. kombinovane.

Odborné práce žiakov sú pre školský rok 2020/2021 podľa harmonogramu kôl vložené spolu s prihláškou žiaka a údajmi o škole a žiakovi do e – systému, ktorý je na stránke ŠIOV od úrovne školských kôl všetkých krajov SR.

Členovia OHK na úrovni krajských kôl hodnotia práce a postupné veci ( prílohy ), vo výsledku hodnotenia aj časť ústna obhajoba práce:

-       Žiaci spolu s písomnou prácou ako prílohu pošlú podľa pokynov krajskej komisie na emailovú adresu krátke  2 – 3 min. video prezentácie práce,

-       Diskusia k problematike sa odporúča zrealizovať prostredníctvom aplikácií pre webové konferencie a videokonferencie ponuky Microsoft Teams resp. Webex a p. Online pripojenie koordinuje príslušná krajská komisia.

Termíny súťažných prehliadok:

Školské kolo

do 24.2.2021

Termín bude dodatočne zverejnený  (predbežný termín v týždni 8.-12. 2.2021)

Okresné kolo

do 11. 3. 2021

Okres Liptovský Mikuláš + Ružomberok

SOŠ–elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok

dňa: 4. 3. 2021

Krajské kolo

31. 3.  2021

SPŠ informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Celoštátne kolo

 27. – 30. apríl 2021

Realizátor:

SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 350/4, Trenčín

Predsedníctvo Celoštátnej  odbornej komisie SOČ schválilo poradie a názvy:

01    Problematika voľného času
02    Matematika, fyzika
03    Chémia, potravinárstvo
04    Biológia
05    Životné prostredie, geografia, geológia
06    Zdravotníctvo a farmakológia
07    Pôdohospodárstvo ( poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08    Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09    Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10    Stavebníctvo, geodézia, kartografia (do obsahu sa dopĺňa Interiérový dizajn)
11    Informatika
12    Elektrotechnika , hardware, mechatronika
13    História, filozofia, právne vedy
14    Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15    Ekonomika a riadenie
16    Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17    Pedagogika, psychológia, sociológia 

    Dňa: 04.01.2021

Školský garant . Ing. Gabriela Vronková