Dnes je: 07. 07. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Výsledky prijímacieho konania po I.kole

 Výsledky príjímacieho konania po I.kole na študijný odbor 2019/2020:

STAVITEĽSTVO

OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ

Vážení rodičia,

poradie uchádzačov o štúdium po 1.kole je zostavené podľa kritérií prijímacieho konania a môže sa ešte zmeniť. Pravdepodobnosť prijatia Vašej dcéry alebo syna na štúdium je tak  veľmi vysoká.

     Uchádzači, ktorí sa nachádzajú pod čiarou sa môžu informovať o ďalšej možnosti prijatia na štúdium, vzhľadom na posunutie poradia z dôvodu uplatnenia si dvoch prihlášok, a to telefonicky na č. 044/55 214 08 alebo osobne na riaditeľstve školy na ulici J. Janošku 4.

        Nezapísanie sa na štúdium alebo nepožiadanie o určenie náhradného termínu zápisu sa považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium na SOŠ stavebnej zo strany uchádzača, na základe čoho bude rozhodnutie o prijatí na štúdium neplatné a na štúdium budú prijatí ďalší uchádzači podľa poradia.

 

 

V Liptovskom Mikuláši 17.05.2019                                                                           Ing. Pavel Šišák

                                                                                                                                 riaditeľ školy