Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZdruzená stredná škola stavebná
Adresa školyŠkolská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš
Telefón+421445522963, +421445521408
E-mailzssslm@zssslm.edu.sk
WWW stránkazssslm.edu.sk
ZriaďovateľZilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Zilina

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluz. mobile-mail
RiaditeľMgr. Štefan Meľuch +4214455229630903545537zssslm@zssslm.edu.sk
ZRŠ pre TVIng. Anna Devečková+4214455229630905682959deveckova@zssslm.edu.sk
ZRŠ pre TVIng. Ján Vdovec+421445521408  
ZRŠ pre OVIng. Pavel Šišák+421445521408  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Kuzmová Irena+421445521408
pedagogickí zamestnanciIng. Šuverík Milan+421445522963
ostatní zamestnanciFeketíková Jana+421445522963
odborový zväzIng. Šišáková Zuzana+421445521408
zástupcovia rodičovIng. Beťko Pavol 
 Ing. Bonko Ján 
 Ing. Kazár Ján 
zástupca obce/mestaIng. Chomo Jaroslav 
zástupca mests.zastup.Ing. Gonda Jozef 
zástupca právneho subjektuHološ Vladimír 
zástupca ziakovBubniak Martin 

Poradné orgány školy

1. pedagogická rada

2. rada školy

3. rada rodičov

4. žiacka rada

5. predmetové komisie
Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK cudzích jazykovMgr. Tatiana IvanováANJ, NEJ
PK SJL a spoločenskovedných predmetovMgr. Daniela MartausováSJL, OBN, ETV, DEJ
PK prírodovedných predmetovMgr. Anna ChudáMAT, FYZ, CHE, DEG
PK telesnej výchovyMgr. Ján Ďurica TEV
PK odborných predmetovIng. Jana Ursínyová stavebné predmety študijných odborov
MZ spoločensko-vedné predmetyMgr. Edita HaluškováSJL, OBN, ETV, DEJ, NEJ, TEV
MZ stavebné predmetyIng. Zuzana Šišákovástavebné predmety učebných odborov
PK strojárskych a elektro predmetovIng. Dušan Badinkaodborné predmety stroj. a elektro

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 559

Počet tried: 26

Podrobnejšie informácie:

Počet tried podľa ročníkov:

1. ročník - 7 tried

2. ročník - 7 tried

3. ročník - 7 tried

4. ročník - 3 triedy

Nadstavbové štúdium: 2 triedy


stav k 15.09.2005TriedaPočet ziakovz toho ŠVVPstav k 31.08.2006TriedaPočet ziakovz toho ŠVVP
denné štúdium1.A22 denné štúdium1.A23 
 1.B22  1.B21 
 1.C24  1.C24 
 2.A19  2.A18 
 2.B21  2.B20 
 2.C18  2.C17 
 3.A21  3.A21 
 3.B21  3.B21 
 3.C27  3.C27 
 4.A17  1.D20 
 4.B21  1.E18 
 4.C17  1.F18 
 1.D21  1.G19 
 1.E22  2.D23 
 1.F19  2.E21 
 2.E22  2.F21 
 2.F21  2.G25 
 2.G25  3.D22 
 3.D22     
 3.E23     
 3.F19     
 3.G22     
spolu24 tried507 z.0spolu16 tried379 z.0
        
nadstavbové štúdium1.H32  1.H27 
 2.H20      
spolu2 triedy52 z.  1 trieda27 z. 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených ziakov na prijímacie skúšky: 216/ 25

Počet ziakov prijatých bez prijímacej skúšky: 148 / 14

Počet ziakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2005: 148 /14

Skutočný počet ziakov 1.ročníka k 15.9.2005: 148/14

Nadstavbové štúdium:

strojárstvo: plán - 0,5 triedy/22 z., prihlásení - 22 z., prijatí - 22 z.

stavebníctvo: plán - 0,5 triedy/12 z., prihlásení - 10 z., prijatí - 10 z.
názov štud./učebného odboruPlánPlánDruh a typ štúdia Dĺzka štúdiaPočet ziakovPočet ziakov
 počet triedpočet ziakov  prihláseníprijatí
staviteľstvo256245445
TIS126244723
operátor stavebnej výroby0,513242010
mechanik stav.inštal.zariadení0,513241211
mechanik opravár CMV125133318
inštalatér0,51213  
klampiar0,51213  
murár0,514131612
strojný mechanik OK0,51213109
maliar0,512131010
strechár0,512131210
montér suchých stavieb    2 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Klasifikácia ziakov za školu:

počet ziakov: 559

počet chlapcov: 507

počet dievčat: 52

Celkový prospech:

PV - 36 z.

PVD - 89 z.

P- 403 z.

N - 23 z.

Neklasifikovaní - 8 z.

Priemerný prospech: 2,41


TriedaADKANJARCASVAUTBEKCVMDEJDEGDOADOSDKKEKLEKOEKP
1.A 2,88     1,962,70   1,65  
1.B 3,21     1,762,48   1,29  
1.C3,003,12     2,56    1,762,96 
2.A 3,33     2,442,22      
2.B       1,852,25      
2.C2,253,002,19    2,38     2,88 
3.A 2,291,48          1,95 
3.B 3,472,81          3,00 
3.C2,443,26           2,63 
4.A 3,11   2,942,41    2,53 2,06 
4.B 3,19    2,13      2,95 
4.C2,243,29        3,29  2,94 
2.H      3,11       2,36
1.D 3,10     3,00       
1.E       3,63       
1.F       3,67       
1.G       3,50       
1.H  2,292,06  2,96       2,22
2.D 3,20     2,78       
2.E  3,33            
2.F       3,65       
2.G    3,60    2,84     
3.D 3,11           1,27 
3.E             3,11 
3.F             2,83 
3.G    3,28    2,89   1,72 

TriedaEKREMEESPELNELKETVFYZGEOGISCHEIVTINFKTEKOCKAJ
1.A     0,003,13  3,22     
1.B     0,002,90  2,95     
1.C     0,003,32   1,28    
2.A     0,003,17 1,00      
2.B     0,002,90 1,35      
2.C     0,00    1,25    
3.A       2,71       
3.B       2,00       
3.C          1,00    
4.A             1,880,00
4.B              0,00
4.C          1,00  2,120,00
2.H2,63     3,001,752,00  1,74 2,63 
1.D     0,003,10    1,14   
1.E     0,003,63    1,00   
1.F     0,003,11    1,56   
1.G     0,003,33    1,67   
1.H2,43     3,04    1,96 2,57 
2.D     0,003,22    1,48   
2.E     0,003,20 1,403,67     
2.F 3,273,363,45 0,003,20    1,50   
2.G    3,080,00     1,68   
3.D      3,09        
3.E 2,88 3,56           
3.F            3,75  
3.G    2,56      1,89   

TriedaKNJMATMAYMECMERNABNASNEJOBNOPRODKODVPLOPSTPOS
1.A 2,74   0,00 2,29  2,00    
1.B 2,86   0,00 2,71  1,86    
1.C 3,04   0,00 3,32  2,40   3,32
2.A 2,89   0,00  1,61 2,56    
2.B 2,60   0,00 2,751,30 2,00    
2.C 3,00   0,00 3,13  2,19   3,06
3.A 2,48 2,57   3,001,33     2,52
3.B 3,24 3,14   3,002,29      
3.C 2,59     3,192,07    2,00 
4.A0,00      2,381,53    1,76 
4.B0,00      4,002,37      
4.C0,002,88     3,122,18      
2.H3,633,37    3,113,68 1,26     
1.D 3,192,19  0,00 2,00  2,381,95   
1.E 3,692,94  0,00 2,63  3,632,13   
1.F 3,502,70  0,00 2,89  2,401,89   
1.G 3,22   0,00 2,61   1,78   
1.H2,763,08    3,242,64 2,04     
2.D 2,962,17  0,00 3,462,70 2,351,96   
2.E 3,052,78  0,00 2,743,53 2,052,16   
2.F 3,352,78  0,00 3,103,55 2,562,05   
2.G 3,16   0,00 2,523,28  1,56   
3.D 3,23  2,45  2,543,18 2,051,591,91  
3.E 3,222,70    2,893,50 2,501,94   
3.F 3,672,60    3,283,44 2,502,06   
3.G 3,17     2,723,28  1,56   

TriedaPČOZPRNPRAPRBPRSREESJLSprSTMSTESTKSTMSTSSTVSTT
1.A      3,131,00   2,87 2,78 
1.B      3,141,00   2,62 2,24 
1.C      3,361,20   2,32   
2.A  1,00   2,611,333,11   2,613,00 
2.B  1,00   3,051,003,10   2,203,15 
2.C  2,63   3,191,00       
3.A  1,14   2,481,00  2,57    
3.B  1,19   3,571,38       
3.C  2,15   3,191,00  3,37    
4.A      2,531,35       
4.B      3,371,39       
4.C 1,94    3,061,00       
2.H    3,13 3,561,00       
1.D      2,521,19 2,333,10    
1.E      3,501,13  2,88    
1.F      3,441,00  3,10   3,63
1.G      3,281,00      3,44
1.H    3,00 3,001,122,14      
2.D      3,131,00 2,42     
2.E      3,371,47       
2.F   2,89 3,273,551,35       
2.G      3,361,04       
3.D      2,861,05 1,55     
3.E   2,90 2,883,631,21 2,70     
3.F      3,671,33  3,00    
3.G      3,331,00       

TriedaSZASTRSZATNITPVTEKTEMTZBTECTMOTESTEVTČOZTOŽTYS
1.A           2,27   
1.B           1,95   
1.C           1,64   
2.A           1,50   
2.B           1,05   
2.C           1,43   
3.A           1,30   
3.B           2,19   
3.C           1,48   
4.A           1,00   
4.B           1,00   
4.C           1,00   
2.H   3,303,36 2,55  2,822,501,63  2,00
1.D           1,86   
1.E        3,13  2,44   
1.F 3,00   2,75  2,89  1,89   
1.G 2,06   2,72  2,56  2,12   
1.H   3,282,11 2,67  3,002,711,96 3,293,00
2.D2,58          1,95   
2.E        2,63  1,84   
2.F 2,731,78     2,56  2,15   
2.G           2,32   
3.D           1,45   
3.E           2,06   
3.F     3,13 2,902,50  2,33   
3.G           2,24   

TriedaUCTUSPVKPVYKVYTVTOVYKVEEVZDZSMZAPZVKZDI
1.A    1,52        
1.B    1,67        
1.C             
2.A             
2.B             
2.C             
3.A     1,14       
3.B   2,81    3,14  2,81 
3.C3,11 0,00          
4.A 0,00   2,00       
4.B2,270,00 2,84 2,16  3,21 3,003,32 
4.C2,53            
2.H      2,20      
1.D             
1.E             
1.F             
1.G             
1.H      2,39      
2.D   2,36        2,36
2.E             
2.F             
2.G             
3.D   2,36     1,18  2,18
3.E       2,75     
3.F             
3.G 2,89           

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
1.A23332300000
1.B21162100000
1.C25222140310
2.A18041800030
2.B20242000000
2.C17131511000
3.A21492100000
3.B21042010040
3.C27342700000
4.A17341700220
4.B20051801130
4.C17041700000
2.H19121630000
1.D21162010210
1.E18011602200
1.F19031801000
1.G19011801000
1.H2800000000
2.D23222300000
2.E21221902330
2.F20121820320
2.G25112500100
3.D22362200100
3.E19121810210
3.F18121800030
3.G19121801000

Dochádzka žiakov

Celkový počet vymeškaných hodín: 34 658

Počet ospravedlnených hodín: 32 915

Počet neospravedlnených hodín: 1 743

Priemer vymeškaných hodín na žiaka: 62,0


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na ziakaOspravedlnenéOspr. na ziakaNeospravedlnenéNeosp. na ziaka
1.A232435105,872350102,17853,70
1.B21182086,67180585,95150,71
1.C253881155,243727149,081546,16
2.A182239124,391910106,1132918,28
2.B20145272,60141270,60402,00
2.C171980116,471932113,65482,82
3.A21207398,71203696,95371,76
3.B212884137,332760131,431245,90
3.C273876143,563811141,15652,41
4.A171878110,471747102,761317,71
4.B202481124,052197109,8528414,20
4.C172020118,821940114,12804,71
2.H19178794,05178293,7950,26
1.D21159275,81157174,81211,00
1.E182390132,782262125,671287,11
1.F191987104,581931101,63562,95
1.G19170289,58165186,89512,68
1.H283289117,462998107,0729110,39
2.D232609113,432549110,83602,61
2.E213254154,953068146,101868,86
2.F202801140,052559127,9524212,10
2.G252802112,082781111,24210,84
3.D222360107,272342106,45180,82
3.E192801147,422130112,1167135,32
3.F183853214,063441191,1741222,89
3.G19164886,74164786,6810,05

Výsledky externých meraní

NázovPočet ziakov
Monitor SJL0
Monitor MAT0

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Výsledky záverečných skúšok:

murár - 10 z., PV 4 z., PVD 1 z., P 5 z.

montér suchých stavieb - 10 z., PV 3 z., PVD 2 z., P 5 z.

mechanik opravár CMV - 21 z., PV 4 z., PVD 9 z., P 8 z.

elektromechanik RZ - 11 z., PV 3 z., PVD 1 z., P 6 z., nekonal skúšku 1 z.

klampiar - 8 z., PVD 2 z., P 5 z., nekonal skúšku 1 z.
PredmetÚroveňPočet(M/Z)PFEČ priemerPFEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
anglický jazykB31(25/6)50,37%3158,23%3139116 2,6929
matematikaB1(1/0)     1   2,001
nemecký jazykB20(12/8)45,83%2061,75%205672 2,3020
nemecký jazykC19(19/0)    1367 3,1217
praktická časť odbornej zlozky 71(57/14)           
slovenský jazyk a literatúraB71(57/14)  59,65%711623199 2,3167
teoretická časť odbornej zlozky 73(59/14)    14132418 2,6769

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Z)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
praktická časť odbornej zlozky 71(57/14)1225161612,5670

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijné a učebné odbory
1.Astaviteľstvo
1.Bstaviteľstvo
1.Ctechnické a informatické služby
2.Astaviteľstvo
2.Bstaviteľstvo
2.Ctechnické a informatické služby
3.Astaviteľstvo
3.Bstaviteľstvo
3.Ctechnické a informatické služby
4.Avýroba v stavebníctve
4.Bvýroba v stavebníctve
4.Ctechnické a informatické služby
2.Hstrojárstvo, stavebníctvo
1.Dmechanik SIZ, operátor SV
1.Emurár, maliar
1.Fstrojný mechanik, strechár
1.Gmechanik opravár cestných motorových vozidiel
1.Hstrojárstvo, stavebníctvo
2.DMSIZ, OSV
2.EMurár, Maliar
2.FElektromechanik RZ, Montér suchých stavieb
2.GMechanik opravár cestných motorových vozidiel
3.DMSIZ, OSV
3.EMurár, Elektromechanik RZ
3.FKlampiar, Montér suchých stavieb
3.GMechanik opravár CMV

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Údaje o pedagogických zamestnanoch školy ku dňu koncoročnej klasifikácie
Ukazovateľ KvalifikovaníNekvalifikovaníDopĺňajúci si kvalifikáciu
Zeny 24  
Muzi 2451
Absolventi    
Veková štruktúrado 30 r.1  
 do 40 r. 9  
do 50 r. 213 
 do 60 r. 141 
 dôchodcovia31 
Spolu 9610 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov54853

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týzdenne
1.A,B,Cekológia1
3.Bvzduchotechnika2
1.Dstavebné konštrukcie2
3.Gekonomika2
1.F informatika1
2.Finformatika1
2.Hinformatika1
2.F materiály2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška33 
2.kvalifikačná skúška11
štúdium školského manažmentu31
špecializačné inovačné štúdium 1
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Škola sa zúčastnila krajského kola SOČ medzinárodnej súťaze odborných zručností v učebnom odbore murár s umiestnením - 2. miesto.

Ziaci sa zúčastňujú v krajských športových súťaziach bez výraznejšieho umiestnenia.

V škole študuje niekoľko úspešných reprezentantov Slovenska v ľadovom hokeji.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Efektivita výchovného a psychologického poradenstva:

- plnenie plánu práce výchovného pradcu: bol splnený v zmysle prijatých úloh v časovo-tematickom pláne.

Spoluzodpovednosť plnenia bola prenesená na členov pedagogického zboru, členov pedagogických dvojok (učitelia + majstri OV), výchovných poradcov. Najčastejšie využívané formy a metódy výchovného vplyvu boli: prednášky, ankety, besedy, triednické hodiny, rodičovské zdruzenia, prieskumy.

Nosné témy plánu výchovného poradcu:

Riešenie problémov nesprávnej profesionálnej orientácie.

Problematika drogových závislostí.

Problémy sexuálnej výchovy dospievajúcej mládeže.

Vydieranie a mazáctvo.

Mládez a kriminalita.

Environmentálna výchova, Fajčenie - problém dneška.

Rodina - najdôlezitejší výchovný činiteľ.

Zivotné plány, predstavy.

- plnenie plánu práce školského psychológa; škola vyuzíva výbornú ústretovosť a spoluprácu s PPP v Liptovskom Mikuláši. Škola psychológa zatiaľ nezamestnáva.

- spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Vyuzívame aktívnu účasť zamestnancov týchto inštitúcií pri komunikácii so ziakmi priamo v triedach. Tieto prednášky pomáhajú ziakom zorientovať sa v týchto zlozitých oblastiach a umozňujú im lepšie zvládnuť prechod do sveta práce.

- plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí

Koordinátor školy pre túto oblasť iniciuje preventívne aktivity vo vzťahu k ziakom. Využíva dotazníky, prieskumy, besedy. Plní úlohu školského poradcu v otázkach drogovej prevencie. Spolupracuje so zákonnými zástupcami ziakov. Spolupracuje so všetkými pedagogickými zamestnancami ziakov a s centrom výchovnej psychologickej prevencie a PPP, zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami. Koordinátor školy vypracúva metodické materiály pre ziakov, učiteľov, rodičov, organizuje súťaze, koordinuje voľno-časové aktivity.

Ciele našich aktivít v oblasti prevencie boli zamerané na

- ovplyvňovanie postojov,

- ovplyvňovanie spôsobov správania,

- vytváranie zdravého zivotného prostredia

sme sa snazili splniť. Sú aktuálne aj pre ďalšie školské roky. Aj ich plnením chceme zveľaďovať hodnoty našej školy, najmä zodpovednosť, ústretovosť a vzájomnú úctu.

Prezentácie školy:

-úspechy bývalých absolventov školy: sú úspešní vo všetkých oblastiach hospodárskeho, kultúrno-spoločenského a športového zivota.

Formy prezentácie školy na verejnosti:

- prezentáciou školy aj v iných okresoch v rámci kraja ZSK, aktívnou účasťou na burzách,

- reálnou prezentáciou vo všetkých základných školách okresov Liptovský Mikuláš, Ruzomberok a vybraných základných škôl okresu Trstená.

V škole vychádzal žiakmi vydávaný časopis PRST. Vyšiel 6x v roku, jeho obsahom bol zivot študentov ich radosti, zázitky, názory na školu a zivot v nej. Vzácne sú ukážky prác žiakov a pravidelné rozhovory s pedagógmi.

V škole bola a je zriadená ziacka rada. Stretnutia s vedením školy sú pravidelné a obohacujú obidve strany.

Škola si váži slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení v galérii mesta za spoluúčasti p. primátora mesta Liptovský Mikuláš. Sme hrdí na našich ziakov v oblasti darcovstva krvi. Celkom odovzdalo krv 25 ziakov, z toho 6 ziakov darovalo krv 2x. Naši ziaci sa zúčastňujú veľkého počtu kultúrno-tematických zájazdov, výstav, exkurzií, športových a iných súťazí.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2005/2006 boli školou vypracované projekty:


Názov projektuVyhlasovateľStručná charakteristika projektuFáza projektu
Nástroje hodnotenia ekonomiky v odbornej (stavebnej) škole alebo Tvorivo-humánna výchova v predmete ekonomikaMŠ SRvytvorenie nástrojov hodnotenia na základe štandardov - učebných osnov a učebnícpodaný
Overovanie vedomostí v matematike trochu inakMŠ SRoveriť vedomosti študentov na rôznych úrovniach a) zapamätaná, b) porozumená, c) špecifického a nešpecifického transferupodaný
Drogy robia dieru do zivota - šport ju zaceľujeMŠ SRšportovými aktivitami vyplniť voľný čas mladých ľudípodaný
Aj vo veľkej Európe buď hrdý na svoj domovMŠ SRpodporiť vzdelanosť a kultúrnosť nášho národa. Cez minulosť národa budovať budúcnosť mladého človeka.podaný

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

1. V škole bola vykonaná komplexná inšpekcie v dňoch od 5.02.2003 do 13.02.2003.Po vykonanej kontrole boli škole uložené opatrenia, ktoré v krátkom časovom úseku boli vedením školy splnené. Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti hodnotí úroveň opatrení na odstránenie nedostatkov ako veľmi dobré. S výsledkami a závermi inšpekčných zistení boli oboznámení zamestnanci, ktorých sa týkala. Vykonaná inšpekcia bola v prvom školskom roku existencie školy ako združená a určite prispela ku skvalitneniu riadiacej aj výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. 2. Dňa 24. 03. 2004 bola vykonaná inšpekcia, ktorej predmetom kontroly bolo: - sledovanie priebehu overovania nového modelu maturitnej skúšky, - stav a úroveň zavádzania a využívania informačných technológií v SŠ. Záver správy inšpekcie: Postup školy pri administrácii testu z fyziky bol v súlade s postupom predpísaným v Pokynoch na organizačné zabezpečenie pilotného testovania maturantov Monitor 2004. Zamestnanci školy boli s výsledkami a závermi inšpekcie oboznámení. 3. Inšpekcia vykonaná dňa 04. 04. 2006 v našej škole. Jej predmetom bola Kontrola realizácie maturitnej skúšky a pripravenosť školy na externú časť a PFIČ. Závery: pokyny pre externú časť MS a PFIČ boli dodržané. Školský koordinátor zabezpečil organizačne celý priebeh tejto časti MS spolu s administrátorom a predsedníčkou PMK dodržali časový harmonogram. Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkali boli s výsledkami a závermi oboznámení.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Kapacita (počet žiakov):625 (538)
Naplnenosť (%):85%
Telocvičňavlastní
Ihriskovlastní
Posilňovňavlastní
Šatnevlastní
Dielnevlastní
Jazyková učebňavlastní
Učebňa informatikyvlastní
Odborné učebne pre vyučovanie:rysovania, stavebníctva, strojárstva, SJL, elektro

Vznikom jedného právneho subjektu - združenej školy - vlastní škola značný majetok a je slušne materiálno-technicky vybavená. Samotný vyučovací proces bol realizovaný v troch samostatných budovách, ktoré vytvárajú komplex v nasledovnom členení. V pavilóne A sú sústredené študijné odbory (bývalá budova SPŠ), v pavilóne B je realizovaný vyučovací proces v trojročných aj štvorročných odboroch (bývalá budova SOU), v pavilóne C prebieha odborný výcvik - budova dielní. Tento komplex budov vytvára vhodné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces v rámci združenej školy. Škola má celkom 37 učební z toho : 16 odborných 3 jazykové 4 počítačové Majetok školy podľa uvádzaného členenie je v hodnote : Budova, stavby 27 127 761 Stroje, prístroje, zariadenia 4 264 871 Dopravné prostriedky 243 396 Drobný hmotný maj. 6 050 206 Drobný nehmotný IM 67 685 Pozemky 3 496 000 Spolu 41 249 919,- Sk Cieľom starostlivosti o MTZ bola snaha vytvoriť pre zamestnancov a žiakov školy bezpečné a príjemné prostredie, ktoré im umožní dosahovať vysokú výkonnosť v práci a učení. K starostlivosti o prostredie a materiálno-technické vybavenie patrí aj vyraďovanie zastaralého, obstarávanie a dopĺňanie nového. Pri zaobchádzaní s majetkom školy sme vyžadovali vysokú hospodárnosť s energiami, materiálom, ale aj osobnú zodpovednosť. Škola má v správe majetok, ktorý je vo vlastníctve ŽSK. Tento musí chrániť a zveľaďovať. V tejto súvislosti školu čaká v blízkej budúcnosti zvládnutie a zabezpečenie náročných investičných akcií. Predovšetkým oprava vonkajšej fasády budovy, výmena okien a oprava a náter strešnej krytiny. Tieto práce však môžeme realizovať len po pridelení kapitálových prostriedkov zo strany zriaďovateľa. Škola pre tieto účely patričné žiadosti uplatnila.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Hospodárenie školy Škola v účtovnom období hospodárila podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa metodických usmernení a v súlade s vnútro-organizačnými predpismi. Zdrojom financovania nákladov hlavnej činnosti boli predovšetkým dotácie zo štátneho rozpočtu, ale aj vlastné výnosy z produktívnej práce žiakov a výnosy od fyzických osôb. Rozpočet školy na rok 2005 v tis. Sk Zo ŠR 21 479 000 Mzdy a odvody 18 100 000 Prevádzkové náklady ŠR 3 021 000 Prevádzkové náklady zo 45/ 50 000 Vzdelávacie poukazy 306 000 Odchodné 2 000 Vlastné výnosy 1 000 Náklady školy predstavovali čiastku 22 760 - na mzdy 13 640 – v tom 71 900 vzdelávacie poukazy - 47 500 odstupné - 53 149 dohody - na zákonné sociálne poistenie 4 667 – v tom 34 tis. vzdelávacie poukazy - na odpisy 500 - na energie 1 839 - na materiálne výdavky 1 006 - na služby 747 Pohľadávky za rok 2005 334 Záväzky na rok 2005 147 Nevymožiteľné pohľadávky 90 Ostatné pohľadávky budú uhrádzané v priebehu januára 2006. Záporný hospodársky výsledok 343 predstavuje nezabezpečené krytie nákladov na odpisy majetku. Rozpočet zo štátneho rozpočtu bol predovšetkým použitý na pokrytie energií školy. Škola aj napriek nepriaznivým hospodárskym podmienkam, ktoré sa prejavujú na viacerých úsekoch jej činnosti aj naďalej pôsobila tak, aby poskytovala kvalitné vzdelávanie študentom. Opatrenia: - dôsledne uplatňovať zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní - zabezpečiť zvyšovanie výnosov - v oblasti nakladania s pohľadávkami postupovať v súlade so všeobecno-záväznými platnými právnymi predpismi

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Škola si v školskom roku 2005/06 vytýčila ciele obsiahnuté do nasledujúcich okruhov, ktoré tieto ciele školy objektívne determinujú. 1.Strategický program školy: Bol vypracovaný a je rozhodujúcim základom koncepčných zámerov školy. Obsahuje námety metodických orgánov, rady školy. Ukladal vypracovanie operatívnych plánov , pri rešpektovaní záväznej časti obsahu učiva podľa učebných plánov a učebných osnov. Obsahoval tiež zásady dôsledného vedenia predpísanej školskej dokumentácie a optimalizáciu rozvrhu hodín tried a vyučujúcich Tieto stanovené ciele boli vyhodnotené pre školský rok 2005/06 ako splnené. 2.Informačný systém v riadení školy Škola si stanovila zlepšenie prenosu informácií a myšlienok medzi vedením a zamestnancami. Tiež skvalitniť komunikáciu na úrovniach učiteľ- učiteľ, učiteľ- rodič a škola- orgány miestnej samosprávy. Sprístupniť užívanie internetu všetkým žiakom školy, vylepšiť počítačové software. Vedenie školy hodnotí plnenie úloh tohoto okruhu pozitívne s tým, že jej plnenie je aktuálne a otvorené aj pre ďalšie roky. 3.Riadenie pedagogického programu. Po vypracovaní analýzy vyučovacie procesu, bola riaditeľstvom školy stanovená úloha skvalitnenie hospitačnej a kontrolnej činnosti na škole a navrhnutý program vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vedúci riadiaci zamestnanci osobné plány hospitačnej a kontrolnej činnosti plnia. V škole nie je zamestnanec, ktorému neboli umožnené jeho aktivity osobného rastu a ďalšieho štúdia v metodických centrách a iných inštitúciách. 4.Hospodárske a finančné riadenie školy Vedenie školy dôsledne dbá na presné plnenie všetkých predpisov v hospodárskej a finančnej oblasti./rozpočtové pravidlá, vedenie účtovnej agendy, hospodárenie v príspevkových organizáciách, zaraďovanie zamestnancov do tried, pohyblivé zložky mzdy, nadčasy .../. Riaditeľ školy si plne uvedomuje osobnú zodpovednosť, ktorú nemôže delegovať na iného zamestnanca. 5.Personálne a sociálne riadenie školy Tento okruh obsahuje predovšetkým výber a vedenie zamestnancov,, komunikáciu vo vedení ľudí a prácu so spätnou väzbou. Ďalej kontrolu, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, kolektívne vyjednávanie s OZ. Tieto úlohy sú ťažko merateľné, ale v riadiacej práci dôležité. Vedenie školy nezaznamenalo jedinú sťažnosť tohto okruhu úloh. 6.Rozvoj profesionality riadiaceho pracovníka Každý riadiaci zamestnanec v škole má vypracovaný plán osobného a profesijného rastu. Primeraným sebavedomím sa snažia osvojiť si schopnosť asertívne sa presadiť a presvedčiť o vlastných možnostiach. V školskom roku 2005/06 mala škola stanovené priority rozvoja. Boli zamerané na oblasti : A. Študijného programu B. Materiálno-technického zabezpečenia C. Spolupráce s firmami Jednotlivé priority obsahujú nasledovné úlohy: Študijný program – 1.Súčasný stav a úlohy 2.Výchovno-vzdelávací proces 3.Študijné a učebné odbory 4.Štruktúra pracovníkov Materiálno-technické zabezpečenie :našim cieľom bolo vytvoriť pre zamestnancov a žiakov školy príjemné a bezpečné prostredie, ktoré by im umožnilo dosahovať vysokú výkonnosť v práci a učení. Aj v tejto oblasti sme zaznamenali značný kvalitatívny posun. Spolupráca s firmami – v učňovských dielňach sme organizovali firemné dni a dni nových technológií. Tieto sme organizovali s podnikateľskými subjektami pre žiakov a verejnosť.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


Silné stránky školy: -ako združená škola ponúkame široký program študijných a učebných odborov -zabezpečujeme vo všetkých odboroch väčšie prepojenie teórie s praxou -zabezpečujeme vysokú úroveň teoretického vyučovania v študijných a učebných odboroch - dobrým vybavením dielni zabezpečujeme vysokú úroveň praktického vyučovania -máme dobrú úroveň materiálno-technického zabezpečenia pre informačné technológie -vlastníme vysokú úroveň MTZ pre nácvik zručností -ponúkame kvalitu a odbornosť pedagogického zboru -máme silné väzby na množstvo sociálnych partnerov Slabé stránky školy -Nedostatok finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na obstaranie investícií, opráv, údržby -nižšia mzdová úroveň garantovaná pedagógom zo ŠR -nižšia intelektuálna a mravná úroveň niektorých žiakov -nižšia úroveň praktických zručností niektorých absolventov Príležitosti - poskytovať všetky úrovne vzdelávania v oblasti stavebníctva a tým aj zvýšiť počet žiakov a absolventov školy /aj dotácie zo ŠR/, - kvalitnejšia príprava absolventov školy a ich uplatnenie na trhu práce, - zvýšiť úroveň praxe v študijných odboroch výučbou v reálnych podmienkach učňovských dielni, - efektívne využívať výpočtovú techniku v rámci školy všetkými žiakmi školy, - prispôsobiť teoretické vyučovanie potrebám praxe, - ponúknuť verejnosti vzdelávanie aj formou rekvalifikačných kurzov, - výmenou skúseností medzi pedagógmi skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, využiť možnosť zaradenia nových odborov do siete školy. Riziká - Renovácia budovy vykonaním stavebných prác okná ,strecha, fasáda. Nevyhnutné zabezpečenie kapitálových finančných prostriedkov. - Odchod vysokokvalifikovaných odborníkov zo školských služieb, zníženie kvality výchovno-vzdelávacej práce (odborný výcvik), - zánik učebných odborov krátením plánu výkonov z dôvodov zníženej populácie, - isté obavy v prípadoch vlámania, krádeži, požiaru a nižšie možnosti zistenia zodpovedných osôb.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúzkuPočet detíPočet skupín
Krúzok digitálnej fotografie161
Krúzok DVD-video201
Krúzok ekonomicko rysovací251
Krúzok HIP-HOP131
Krúzok internetový 118603
Krúzok internetový 2141
krúzok internetový 214171
Krúzok jazykový302
Krúzok kórejského bojového umenia WON HWA DO91
Krúzok kreslenia a prípravy na talentové skúšk121
Krúzok kulturistický191
Krúzok motoristický91
Krúzok počítačový221
Krúzok pomoc slabším v matematike151
Krúzok prijímačky z MAT na VŠ bez stresu51
Krúzok redakčný111
Krúzok rozhlasový A141
Krúzok rysovania121
Krúzok rysovania TIS221
Krúzok stavebných konštrukcií121
Krúzok strelecký131
Krúzok tanečný121
Krúzok turistický111
Krúzok volejbalový302
Krúzok využitia internetu312
krúzok zdravotnícky161

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je zlozitá, ale pomerne uspokojivá. Hlavne spolupráca s rodičmi menej úspešných ziakov je nepravidelná. Vyuzívame formu informácie rodičov aj prostredníctvom zástupcov rodičov v rade školy. Škola vznikla zdruzením dvoch právnych subjektov s bohatou tradíciou. Chráni si svoje súčasné hodnoty, vstáva a buduje na vzácnych tradíciách minulosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Štefan Meľuch

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12. októbra 2006

V Liptovskom Mikuláši, 27. októbra 2006