Dnes je: 29. 09. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1967

Školský rok: 1966/1967
Trieda: IV. A 
Štud. odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ing. Ján Mlynček 
14.-17. júna 1967 

1. Eva Babničová
2. Gabriela Bašticová 
3. Anna Brosková 
4. Karol Bubniak 
5. Yveta Cvachová 
6. Peter Dubovec 
7. Katarína Galvánková 
8. Ivan Hvizdák 
9. Juraj Choma 
10. Jana Janíková 
11. Katarína Jurgošová 
12. Miluša Karásková 
13. Margita Kojšová 
14. Viliam Kupčo 
15. Ján Laco 
16. Zdena Lubelanová 
17. Ján Lupták 
18. Anton Mravec 
19. Tatiana Multáňová 
20. Lýdia Ogrodná 
21. Ivan Paulíny 
22. Jozef Jaroslav Peška 
23. Stanislav Sliacky 
24. Jana Sviežená 
25. Otília Špániková 
26. Emma Šutá 
27. Igor Uličný 
28. Martin Uličný 
29. Jelena Vlhová 
30. Ferdinand Vrabko

 

S pánom Krasom

 

Trieda: IV. B 
Štud. odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ján Čaja 
19.-21. júna 1967 

1. Zuzana Blašková
2. Oľga Budiakavá 
3. Ladislav Čaja 
4. Darina Dobáková 
5. Albert Dunca 
6. Oľga Klocháňová 
7. Vladimír Kohút 
8. Karol Kossuth 
9. Ján Križko 
10. Darina Kurpašová 
11. Gabriela Lovichová 
12. Jelena Laučíková 
13. Anna Matejková 
14. Viera Matejková 
15. Milan Marciš 
16. Mária Mlynarčíková 
17. Marta Palugová 
18. Milan Petráško 
19. Pavol Prílepok 
20. Ján Sedláčka 
21. Eduard Šípoš 
22. Alena Tauberová 
23. Danuša Uličná 
24. Jana Uličná 
25. Ľubica Uličná 
26. Anna Užíková 
27. Jaroslav Valaštiak 
28. Marta Závadská 
29. Anna Rantová 

 

S pani Krasovou

 

Trieda: IV. C 
Štud. odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ing. Gregor Blahunka 
21.-23. júna 1967 

1. Oľga Bartková
2. Jozef Bros 
3. Mária Dublánová 
4. Jozef Durďa 
5. Anton Galko 
6. Milan Handoga 
7. Helena Hiadlovská 
8. Marta Kilianová 
9. Ružena Klejová 
10. Bohuslava Klúčiková 
11. Darina Kocúrová 
12. Marián Kostelník 
13. Jaroslav Kreva 
14. Stanislava Kriššáková 
15. Miroslav Lastič 
16. Jarmila Miakišová 
17. Jana Miháliková 
18. Ivan Ozimý 
19. Mária Pavliarová 
20. Anton Petríček 
21. Amália Piatková 
22. Marta Rybárska 
23. Mária Sekanová 
24. Zora Skačaniová 
25. Emília Snopčoková 
26. Viera Stanová 
27. Karol Šurina 
28. Jaroslav Tarana 
29. Viera Urbanová 
30. Marta Zachejová

 

*K FOTKE: Za doplnenie Vašej stránky ďakujeme pani Hiadlovskej

 

   
 1.ročník exkurzia v Bielom Potoku - výroba hliníkových okien   2. ročník - zájazd v Brne
   
1.ročník exkurzia v Bielom Potoku - s pánom Vozárikom (vpravo) 19.5.2012 - v triede po 45. rokoch - Ing. Dzuroška a Mgr. Krasová
   
 Stretnutie po 40 - tich rokoch pred školou  40 rokov
   
 Stretnutie po 45 - tich rokoch pred školou  45 rokov

 EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 
Päťročné štúdium 

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 
Triedny profesor: Anton Kras 

1. Vladimír Oško 
2. Vladimír Vozárik