Dnes je: 19. 07. 2019 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Maturita

Riadny termín MS2019 bol ukončený 29.05.2019 poslednými odpoveďami maturantov,

maturitné vysvedčenia rozdané,

absolventom sosslm je brána života otvorená, 

prajeme Vám šťastnú cestu "dospeláckym" životom.

Dovidenia

Časový rozpis maturitných skúšok

pondelok

27.5.2019

utorok

28.5.2019

streda

29.5.2019

ÚFIČ   

Slovenský jazyk a literatúra

 7.00 - 16.00        7.00 - 17.00          7.00 - 16.30 

Anglický jazyk

 7.00 - 16.00   7.00 - 15.45  7.00 - 15.30

Nemecký jazyk

 

 

 15.40 - 17.40

TČOZ

staviteľstvo - TZB

 7.00 - 16.10

 

 

staviteľstvo - POS

 

 7.00 - 15.40

 

operátor stavebnej výroby

 

 

 7.00 - 12.35

mechanik stavebnoinštalačných zariadení

 

 7.00 - 13.05

 

stavebníctvo

 7.00 - 13.05  

 

strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 7.00 - 17.10

 

 

Rámcový rozpis maturitných skúšok a maturitné komisie 2019 - externá časť (EČ), písomná forma internej časti (PFIČ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Rámcový rozpis maturitných skúšok a maturitné komisie 2019 - ústna forma internej časti (ÚFIČ) a teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

Kliknutím prejdete na stránku http://sosslm.edupage.org/maturita/, kde nájdete podrobnejšie informácie, ale až po prihlásení sa menom a heslom na edupage.

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

 

Dôležité termíny Ministerstva školstva:

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 6. septembra 2018.
 • Do 30. septembra 2018 musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.
 • Do 15. októbra 2018 môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • Do 31. januára 2019 môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • Maturita 2019 - Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
 1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
 2. anglický  jazyk,  francúzsky  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),
 3. matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok),
 4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).

bližšie informácie k testovaniu nájdete na stránke NÚCEM

 • Maturita 2019 - Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 9. do 12. apríla 2019.
 • Maturita 2019 - V období od 20. mája 2019 do 7. júna 2019 sa uskutočnia ústne maturity.
 • Do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.
 • V období od 16. do 30. júna 2019 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách.
 • Do 31. júla 2019 môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.
 • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.
 • Maturita 2019 - Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 3. do 6. septembra 2019