Dnes je: 21. 07. 2024 Prihlásenie na školský email
  • Slider0
  • Slider1
  • Slider2
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Novinky a aktuality

Grantový program „PODAJ MI RUKU“

V roku 2023 naša škola predložila žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023. Boli sme úspešní a získali sme dotáciu na  na rozšírenie a úpravu oddychových zón na škole. Vďaka projek...

školský rok 2023/2024

INFORMÁCIE k aktuálnemu školskému roku      PONUKA ŠTÚDIA na sosslm od 1.septembra 2024 a aktuálne informácie TU Tešíme sa na VÁS   ============ 30.-31.10.2023 jesenné prázdniny ============ 09.-13.10.2023 a 16.-20.10.2023 plavecký výcvikový kurz po...

0.ročník AGsosslm

ABSOLVENTSKÝ GULÁŠ sosslm fotodokumentácia zo stretnutia absolventov stavebky zo dňa 01.07.2023   =============================================================   POZVÁNKA Vedenie SOŠ stavebnej v L. Mikuláši a občianske združenie Mikulášska stavebka, ...

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA

    PONUKA ŠTÚDIA na sosslm od 1.septembra 2024 a aktuálne informácie TU       ======================================= 04.09.2023 - slávnostne otvorený školský rok 2023/2024 25.08.2023 - osobne vyzdvihnúť ROZHODNUTIE v čase 8.00 - 12.00 hod. na Škol...

2% z daní----ZMENA NÁZVU OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA!!

MIKULÁŠSKA STAVEBKA OBČIANSKE ZDRUŽENIE Vážení rodičia, absolventi, priatelia, podporovatelia, Uchádzame sa o podporu Vás rodičov našich žiakov, priateľov školy, zamestnávateľov a všetkých, ktorým nie je ľahostajná príprava mladých ľudí pre povolani...

STAVBARINA JE SUPER DŽOB

Tak ako každoročne, aj tento rok sa pokúšame presvedčiť Vás deviatakov, a Vás milí rodičia o tom, že STAVBARINA JE SUPER DŽOB. A preto sa zúčastňujeme všetkých prezentačných akcií, búrz stredných škôl, búrz informácií atď. (Námestovo, Tvrdošín, Ružo...

Plavecký kurz 1.ročníkov

V dňoch 19. - 23. a 26. - 30. októbra 2022 sa žiaci prvých ročníkov tried I.A, I.C a I.D zúčastnili na zaujímavom kurze, ktorý je povinnou súčasťou učebného plánu študijných aj učebných odborov v súlade s našim Školským vzdelávacím programom.   Iš...

Pomaturitné stretnutia po 20 rokoch

A spustili sa nám po dlhej covidovej prestávke aj stretávky. Naposledy dve po okrúhlych 20 rokoch. TU   Najskôr to boli študenti 4.A, odboru výroba v stavebníctve so zameraním na pozemné staviteľstvo s bohužiaľ už zosnulou pani triednou Mgr. Danie...

Kurz Ochrana života a zdravia a ....

Dňa 6.9.2022 sme 1. časťou začali napĺňať učebné osnovy účelových cvičení a kurzov Ochrana života a zdravia, ktoré sú povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 1., 2. a 3. ročníka študijných a učebných odborov našej školy v súlade so Školským vz...

Ocenenie majstra odborného výcviku

Pri príležitosti "Dňa učiteľov" bol nominovaný na ocenenie "Pamätnou plaketou mesta Liptovský Mikuláš" náš Ľubomír Buša za zodpovednú prácu na pozícii majstra odborného výcviku, za podieľanie sa na organizovaní školských podujatí a prezentovaní SOŠSL...

O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku 2022

V dňoch 25.-26. februára 2022 sa v stredisku Dolinky Žiar pri Liptovskom Mikuláši uskutočnil už 15. ročník lyžiarskych a snowboardových pretekov „O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku“. Preteky určené výlučne pre členov odborového zväzu. (viac info n...

Stretávka po 35 rokoch spšslm

Stretávka po 35 rokoch Dňa 24.5.2019 sa na našej škole stretli absolventi študijného odboru 36-52-6 technické zariadenie budov triedy 4.D, ktorí maturovali presne v tento deň pred 35 rokmi, čiže v roku 1984. Zoznam viď. http://sosslm.sk/stranka/absol...

Absolventi zo školského roku 1963

Absolventi zo školského roku 1963 si formou pridaných fotiek na stránku školy spomínajú na roky svojej mladosti. Fotografie zo súkromného archívu zaslal p. Milan Stehura. Pozrieť si ich môžete http://sosslm.sk/stranka/absolventi/23 ....

Stretávka po 60-tich rokoch

Dňa 17.9.2015 sme sa stali svedkami nezvyčajnej udalosti v histórií našej školy. Stretávky absolventov našej školy po 60-tich rokoch. Boli to prví absolventi štvorročného štúdia, ktorí končili v školskom roku 1954/1955, čiže ináč povedané neexistujú ...