Dnes je: 25. 05. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Grantový program „PODAJ MI RUKU“

V roku 2023 naša škola predložila žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023. Boli sme úspešní a získali sme dotáciu na  na rozšírenie a úpravu oddychových zón na škole.

Vďaka projektu nám na chodbách školy pribudlo 10 lavičiek, na výrobe ktorých sa podieľali chlapci z rôznych odborov štúdia.

Školské átrium bolo obohatené o nové rastliny a trávy, funkčné prvky aj dekorácie tak, aby žiaci počas pekných dní čo najpríjemnejšie zrelaxovali.

Z projektu bol zakúpený aj nový stolnotenisový stôl,  chladnička pre potreby žiakov a do školskej klubovne pomohli dievčatá pomohli zhotoviť ešte ďalšie taburetky na sedenie.

Projekt bol finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „PODAJ MI RUKU“ a jeho autorkou je Mgr. Jana Matzová.

Janka, ďakujeme!!!!

Foto na https://www.facebook.com/sosslm