Dnes je: 07. 07. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Maturita

Maturitné skúšky 2020 úspešne ukončené, doklady odovzdané, absolventom prajeme šťastnú cestu životom.

DOVIDENIA.

Budeme sa tešiť, ak sa s odstupom času zastavíte v škole a porozprávate, ako sa vám darí.

Záverečné skúšky 2020 vstupujú do finále akceptáciou známok.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliknutím prejdete na stránku http://sosslm.edupage.org/maturita/kde nájdete podrobnejšie informácie, ale až po prihlásení sa menom a heslom na edupage. 

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.  

MS 2020 - informácie pre rodičov a žiakov SOŠ

Dôležité termíny Ministerstva školstva: 

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 3. do 5. septembra 2019.
 • Do 30. septembra 2019 musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.
 • Do 15. októbra 2019 môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • Do 31. januára 2020 môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • Maturita 2020 - Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch: 
 1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
 2. anglický  jazyk,  francúzsky  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
 3. matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),
 4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok). 
bližšie informácie k testovaniu nájdete na stránke NÚCEMu  
 • Maturita 2020 - Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 31.marca do 3. apríla 2020.
 • Maturita 2020 - V období od 18. mája 2020 do 5. júna 2020 sa uskutočnia ústne maturity.
 • Do 31. mája 2020 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.
 • V období od 15. do 30. júna 2020 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách.
 • Do 31. júla 2020 môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.
 • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.
 • Maturita 2020 - Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa predbežne uskutoční v termíne od 3. do 8. septembra 2020

  

OPRAVNÝ TERMÍN MS2019 - EČ, PFIČ, ÚFIČ - september 2019 = úspešne ukončený

 

EČ, PFIČ

ÚFIČ

Časový rozpis maturitných skúšok

utorok

03.09.2019 

streda

04.09.2019 

utorok

17.09.2019

EČ,

PFIČ,       

ÚFIČ   

Slovenský jazyk a literatúra     

Spojená škola

Československej armády 24     

036 01 Martin    

 

o 9.00 hod. na EČ

 

SOŠ stavebná

pavilón A

Školská 8

031 01 Lipt. Mikuláš

 

o 7.00 hod ÚFIČ

Anglický jazyk

   

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804

031 01 Lipt. Mikuláš       

 

o 9.00 hod. na EČ

o 12.20 hod na PFIČ 

SOŠ stavebná

pavilón A

Školská 8

031 01 Lipt. Mikuláš      

 

o 7.00 hod ÚFIČ