Dnes je: 21. 09. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Rada rodičov

 Zástupcovia rodičov do Rady rodičov 2019/2020 

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko rodiča

I.A

Ing. arch.Miroslav ŠUFLIARSKÝ

 

I.B

Ing. Nadežda MULTÁŇOVÁ

 

I.C

Ing.Gabriela VRONKOVÁ

 

I.D

Ing. Iveta BUOCIKOVÁ

 

II.A

Ing. Milan ŠUVERÍK

 

II.B

Ing.Zuzana ŠIŠÁKOVÁ

 

II.C

Ing.Gabriela VRONKOVÁ

 

II.D

Mgr.Jana MATZOVÁ

 

I.Enš

Mgr. Anna CHUDÁ

---

I.F ext

Mgr. Kristína ŠLAUKOVÁ

---

III.A

Mgr. Ján ĎURICA

 p. Branislav Čanaky

III.B

Ing. Tomáš PIETER

 

III.C

Ing. Mária PÁLUŠOVÁ

p. Danka Horňáková

III.D

Mgr.Ján PAULUS

p. Simona Marková

II.Enš

Mgr. Anna CHUDÁ

---

IV.A

Ing. Jana KUBANČOKOVÁ

p. Kubeková

IV.B

Ing. Jozef VALLO

 p. Lehotský

 Tu je k nahliadnutiu štatút rodičovského združenia.