Dnes je: 18. 11. 2019 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Rada rodičov

 Zástupcovia rodičov do Rady rodičov 2018/2019 

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko rodiča

I.A

Mgr. Ján ĎURICA

p. Branislav Čanaky

I.B

Ing. Tomáš PIETER

 

I.C

Ing. Jana UHRÍNOVÁ

 p. Danka Horňáková

I.D

Bc. ján PAULUS

 p. Simona Marková

I.Enš

Ing. Jozef VALLO

 --

II.A

Ing. Jana KUBANČOKOVÁ

 p. Kubeková

II.B

Mgr. Alena BÁTORYOVÁ

 p. Lehotský

II.C

Ing. Nadežda MULTÁŇOVÁ

p.Tuturová 

II.D

Ing. Iveta BUOCIKOVÁ

p. Španková 

II.Enš

Ing. Anna CHUDÁ

 --

II.Fnš externé

Mgr. Jozef VALLO

 --

III.A

Mgr. Andrea STANKOVIANSKA

 p. Barányová

III.B

Mgr. Edita HALUŠKOVÁ

 p. Kapičáková

III.C

Ing. Gabriela VRONKOVÁ

 p. Staroňová

III.D

Ing. Jana MATZOVÁ

 p. Feketíková

IV.A

Ing. arch. Miroslav ŠUFLIARSKÝ

 p. Radoslav Praženica

IV.B

Ing. Zuzana ŠIŠÁKOVÁ 

 p. Strečoková

 Tu je k nahliadnutiu štatút rodičovského združenia.