Dnes je: 17. 04. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Rada rodičov

 Zástupcovia rodičov do Rady rodičov 2019/2020 

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko rodiča

I.A

Ing. Milan ŠUVERÍK

 

I.B

Ing.Zuzana ŠIŠÁKOVÁ

 

I.C

Ing.Gabriela VRONKOVÁ

 

I.D

Mgr.Jana MATZOVÁ

 

II.A

Mgr. Ján ĎURICA

p. Branislav Čanaky

II.B

Ing. Tomáš PIETER

 

II.C

Ing. Mária PÁLUŠOVÁ

 p. Danka Horňáková

II.D

Bc. ján PAULUS

 p. Simona Marková

I.Enš

Mgr. Anna CHUDÁ

 --

I.F ext

Mgr. Kristína ŠLAUKOVÁ

---

III.A

Ing. Jana KUBANČOKOVÁ

 p. Kubeková

III.B

Mgr. Alena BÁTORYOVÁ

 p. Lehotský

III.C

Ing. Nadežda MULTÁŇOVÁ

p.Tuturová 

III.D

Ing. Iveta BUOCIKOVÁ

p. Španková 

II.Enš

Ing. Jozef VALLO

 --

IV.A

Mgr. Andrea STANKOVIANSKA

 p. Barányová

IV.B

Mgr. Edita HALUŠKOVÁ

 p. Kapičáková

 Tu je k nahliadnutiu štatút rodičovského združenia.