Dnes je: 22. 05. 2022 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Rada rodičov

 Zástupcovia rodičov v Rade rodičov v školskom roku 2021/2022 

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko rodiča

I.A

Ing. Andrea STANKOVIANSKA

 p. Zuzana Štricová

I.C

Mgr. Nikola TRNOVSKÁ

 p. Dana Jančušková

I.Enš

Ing. Mária PÁLUŠOVÁ, PhD.

 p. Andrea Kopincová

II.A

Ing. arch. Miroslav ŠUFLIARSKÝ

 p. Petra Mihoková

II.B

Ing. Nadežda MULTÁŇOVÁ

 p. Peter Gabryš

II.C

Ing. Juraj BRZIAK

 p. Ľubica Bellová

II.Dnš

Ing. Iveta BUOCIKOVÁ

 p. Stanislava Jurčová

III.A

Ing. Milan ŠUVERÍK

 p. Juraj Kružliak

III.B

Ing. Zuzana ŠIŠÁKOVÁ

 p. Ingrid Maďar

III.C

Ing. Gabriela VRONKOVÁ

 p. Silvia Šmidová

III.D

Mgr. Jana MATZOVÁ

 p. Martina Almanová

IV.A

Mgr. Ján ĎURICA

 p. Petra Mendelová

IV.B

Ing. Tomáš PIETER

 p. Miroslava Langová

 Tu je k nahliadnutiu štatút rodičovského združenia.