Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Úspechy študentov

Peter JURÁŠ, absolvent sosslm 2004a jeho publikovanie odborného článku v časopise 

STRECHÁR_časopis Cechu strechárov Slovenska_č. 3-2022_december 2022 str.28/29  

 =============
V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijne výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.
1. KATEGÓRIA – MIMORIADNE ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY (43 NOMINÁCIÍ/15 OCENENÝCH)
Z našej školy bol nominovaný a aj ocenený v tejto kategórií RADOSLAV BELKO z triedy IV.A.
V rámci výchovno - vzdelávacieho procesu Radko príkladne pracoval počas dištančného vzdelávania a dosiahol obdivuhodné výsledky. Rozvíjal svoje schopnosti aktívnym hľadaním riešení problémov, a tak sa výnimočne vypracoval až k študijnému priemeru 1,00 na konci tretieho ročníka. Získal tiež odborné kompetencie, ktoré využíva v praxi v troch projekčných firmách na tvorbe vizualizácií a modeloch do virtuálnej reality – čo možno považovať za neformálne duálne vzdelávanie.
Radko získal školskom roku 2021/2022 krásne 3. miesto na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti, zúčastnil sa celoslovenskej súťaže pre stredné školy, „Garden Semmelrock“, ako aj študentskej súťaže Xella a pokračuje v nich vo štvrtom ročníku.
4. KATEGÓRIA- MIMORIADNY ČIN ĽUDSKOSTI (8 NOMINÁCIÍ/5 OCENENÝCH)
Z našej školy bol nominovaný a aj ocenený v tejto kategórií TOBIÁŠ HRMO z triedy IV.A.
Tobiáš je žiak s výbornými študijnými výsledkami, s aktívnym prístupom k školským súťažiam a olympiádam. Dlhodobo sa sústavne venuje dobrovoľníckej práci v kresťanských organizáciách: eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Spoločenstvo TYMIAN (DOMKA).
Aktívne sa zúčastňuje pri spolutvorbe detských a mládežníckych aktivít a táborov.
Tobiáš je aktívny aj v škole. Získal 3. miesto na krajskom kole v Stredoškolskej odbornej činnosti, zúčastnil sa celoslovenskej súťaže pre stredné školy, „Garden Semmelrock“, ako aj študentskej súťaže Xella.
A tak napriek svojmu mladému veku ukazuje správnu cestu ďalším generáciám detí, mladých ľudí a pozitívne ovplyvňuje klímu v školskom kolektíve. Aktívne pracuje aj v školskom rádiu „RÁDIO STAVBÁR“.
Chalani, ďakujeme a gratulujeme.
Odkaz na kompletnú fotodokumentáciu z podujatia: https://flic.kr/s/aHBqjAcPX3
rado_belko_2022Radkotobias_hrmo_2022Tobiáš
ocenenie_ziakov_zsk_2022
==========
Pretože celá súťaž SOČ prebiehala online a naši študenti nemali možnosť vidieť SOČkárske práce našich súťažiacich (svojich spolužiakov), tak sme v dňoch 5.- 6.5 2022 zorganizovali prehliadku našich úspešných prác na obidvoch našich pavilónoch.
V odbore 09 Strojníctvo, hutníctvo, doprava získal 4. MIESTO JERGUŠ HOLLÝ za prácu Výroba viacúčelovej oceľovej police na náradie a 4. MIESTO JÁN ŠMOLL za prácu Výroba a montáž pákových nožníc a v odbore 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia získali 3. MIESTO autor – obhajca RADOSLAV BELKO a spoluautori TOBIÁŠ HRMO, ADAM KENDRA a ADRIÁN KRUŽLIAK za prácu Rekonštrukcia rodinného domu a TESNE nepostúpili do celoštátneho kola (postupovali prví dvaja).
Chceli sme tým aj motivovať ostatných k podobným úspešným prácam.
    2022_soc3 2022_soc2 2022_soc1
==========
V dňoch 5.-6. mája 2022 sme sa zúčastnili 47. ročníka celoslovenského kola súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP v Bratislave. 
Naši žiaci Simona Kytasová, Martin Šimrák a Roman Košo vybojovali v súťaži družstiev :
• II. miesto Stredných odborných škôl v oblasti BOZP
• II. miesto Stredných odborných škôl stavebných
• II. miesto Pohár riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
2022_47._boz
 
V dňoch 6.– 8. 4. 2022 sa zúčastnili (po postupe zo školského a krajského kola – viď. predošlé správy) celoštátneho kola súťaže Enersol – SK 2022 na SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici prezenčne.
Vladimír Kanda ako autor a Patrik Melek a Andrej Melek ako spoluautori s prácou s názvom Solárna sušička potravín obsadili 4. MIESTO???? a POSTÚPILI NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ v Otrokoviciach v Českej republike.
2022_enersoll

V dňoch 5.- 6.12.2019 sa naši žiaci Samuel HAZUCHA a Martin ŠIMOVČEK - odbor operátor stavebnej výroby, III. ročník - zúčastnili súťaže MLADÝ REMESELNÍK V PREŠOVE. Prezentovali odborné vedomosti a zručnosti vo svojom odbore. Umiestnili sa krásnom 2. mieste a postúpili do celoslovenského kola súťaže SKILLS SLOVAKIA SUSO. 

nasi_majstri  diplom

Majstri v športe z našej školy

Dňa 28.11.2019 bola slávnostne otvorená výstava našich študentov - športovcov pod názvom ”Majstri v športe z našej školy„ D. LETOVANCA – Majstra Slovenska vo Street Workoute, F. TOMČÍKA – Majstra Slovenska v Tlaku na lavičke a M. DODOKA – reprezentanta Slovenského družstva na Majstrovstvách Európy vo vodnom slalome ktoré obsadilo druhé miesto.

Výstavu slávnostne otvoril riaditeľ školy pán Ing. P. Šišák, ktorý v príhovore ocenil úspech našich študentov v športe a konštatoval, že výstava športovcov bude trvalou výstavou v našej škole.

sportovci

 ==========
19.-20. novembra 2019 sa súťaže v odbore 2464 H strojný mechanik na SOŠ technickej v Čadci sa zúčastnili naši dvaja chalani s II.C  Daniel Rajniak a Lukáš Pafko.
Chalani konfrontovali svoje vedomosti a odborné zručnosti so žiakmi slovenských škôl rovnakého zamerania.
Pochvaľovali si bohatý program, ktorý im organizačný tým v Čadci vytvoril, napríklad návštevu Slovenského orloja v Starej Bystrici.
Svoj pilotný ročník naša škola využila na upevnenie vzťahu našich žiakov k zvolenej profesii.

pred_skolou

Dňa 12. novembra 2019 nás žiačka našej školy Lea Veselovská z I.A triedy reprezentovala na celoslovenskej súťaži v rétorike. Téma súťaže, vyhlásená MŠ bola: „ Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka“. Konala sa v historických priestoroch Bratislavského hradu. V umení rétoriky vystúpili žiaci z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje schopnosti v samostatne pripravenom prejave. Rečníci oslnili porotu svojim vystúpením, iní zaujali spracovaním témy o významných osobnostiach národného života. Aj keď sa Lea neumiestnila na žiadnom poprednom mieste, určite si odniesla z podujatia zaujímavé poznatky a zážitky. Tie môže využiť v štúdiu a inej reprezentácii našej školy.

lea

OCENENIE Michala MORAVČÍKA

Milé prekvapenie zažil Michal MORAVČíK, študent III. A triedy,  študijného odboru staviteľstvo, keď sa  dňa 26. júna  2019   zúčastnil slávnostnej akadémie, na ktorej boli ocenení najlepší  stredoškoláci ŽSK. Podujatie sa konalo v historických priestoroch Sobášneho paláca v  Bytči. Na akcii Michala sprevádzala pani zástupkyňa Ing. Katarína Včelová

    Na fotografii je Michal MORAVČÍK  so  župankou  Erikou Jurinovou , od ktorej prevzal  cenenie za svoje vynikajúce študijné výsledky, úspechy v športe a reprezentáciu školy  a s riaditeľkou  odboru školstva a športu ŽSK Jankou  Školovou.

       K významnému oceneniu Michalovi MORAVČÍKOVI srdečne blahoželáme !

michal_ocenenie_na_zsk


30. mája 2019 boli slávnostne vyhlásené výsledky 9. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2019 v rámci programu konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2019 v Banke Žilina. 

Tretie miesto s finančnou odmenou  300 € získali naši študenti  II.A triedy  Richard Beňuš, Ivan Borsik so zámerom  „Využitie odpadových plastov v stavebníctve“.

Svojím úspechom si zabezpečili možnosť vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu  v súlade s  Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.  o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

risko  risko_s_ivkom

Dňa 16.-17.04.2019 sa naša škola zúčastnila sa celoštátneho kola 45. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom tejto ojedinelej súťaže na Slovensku je Integrovaný odborový zväz za podpory sociálnych partnerov, ako aj ďalších partnerov odborového zväzu.

Celoštátne kolo sa konalo pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera.

V súťaži jednotlivcov sa na treťom mieste umiestnil Michal Moravčík III.A. V súťaži stredných odborných škôl sa naše družstvo umiestnilo na treťom mieste.

bozp_2019


 

Dňa 21.2 2019 sa žiaci II.Enš strojárstvo zúčastnili finále Strojárskej olympiády na STU v Bratislave. 5 chlapcov súťažilo v súťaži tímov GRAND PRIX, kde si overovali svoje strojárske vedomosti a zručnosti. Tomáš Dúbravec sa dostal do finále Strojárskej Olympiády so svojou prácou: Výroba a montáž monocykla. V súťažnej kategórii Automobily a mobilné pracovné stroje sa umiestnil na druhom mieste. Výhrou bola finančná odmena 200€ pre riešiteľa  a zároveň STU poslala 200 euro aj škole, pod ktorej menom súťažil.

strojar_olympiada 


 Pri príležitosti Dňa študentstva  bol žiak našej školy Norbert Dudáš zo IV.B triedy - študijný odbor operátor stavebnej výroby, ocenený najvyšším rezortným ocenením pre žiakov a študentov - Pamätným listom sv. Gorazda. Priebeh slávnostného podujatia si môžete pozrieť na: 

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-ocenilo-tridsat-najuspesnejsich-ziakov-a-studentov/ 

a ešte na:

https://mikulas.dnes24.sk/mikulassky-student-s-ocenenim-norbert-nam-robi-skvele-meno-315164?fbclid=IwAR1bPe_OifkSZnD3bsKahsdaAgeKZAhQnk9CFcGwceQuZ6iSOW1M5VmjRpg    


Fantastický výsledok dosiahli v uplynulých dňoch Norbert Dudáš a Matej Husarčík zo IV.B triedy na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH, ktorý sa konal 18.9. - 21.9.2018 v PraheSúťaž stredoškolákov vyhrali! Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU!   


 V dňoch 26. – 27.4.2018 sa uskutočnila v Nitre celoslovenská súťaž dvojčlenných družstiev MLADÝ TVORCA 2018 v profesii murár. Našu školu reprezentovalo úspešné družstvo z medzinárodnej súťaže Murár 2018 v zložení NORBERT DUDÁŠMATEJ HUSARČÍK, ktorí sú žiakmi III.B triedy študijného odboru operátor stavebnej výroby. A OPÄŤ BOLI ÚSPEŠNÍ! V silnej konkurencii obsadili krásne 2. miesto, čím si zabezpečili postup na medzinárodnú súťaž prebiehajúcu v rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva FOR ARCH PRAHA.

Súťažiaci si zmerali sily v piatich súťažných disciplínach: murovanie z tvaroviek Porotherm Profi, murovanie z pórobetónových tvaroviek Ytong, zhotovenie vonkajšej ryhovanej omietky Cemix,  zhotovenie komína Schiedel Uni a vedomostný test. Veríme, že našim žiakom sa bude rovnako dobre dariť aj v Prahe v septembri 2018. GRATULUJEME!

mlady_tvorca_01   mlady_tvorca_02

mlady_tvorca_03   mlady_tvorca_04  mlady_tvorca_06   


Kristián Vojtek,  je úspešným reprezentantom našej školy a nášho mesta v bikrose. Ako člen BMX teamu Liptov sa umiestnil v Slovenskom pohári BMX (skladajúcom sa zo siedmich kôl) v roku 2014 na celkovom 2. mieste v kategórií muži/juniori (celkové výsledky TU) a na Majstrovstvách Slovenska v časovke BMX (24.10.2014 na trati BMX klubu v Rači) získal striebornú medailu v tej istej kategórií.

2014_sportovec_kiko

Náš bývalý študent Adam Krakovský, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2011/2012 v triede IV.B, žne celosvetové úspechy so svojou ekologickou čističkou odpadových vôd.

Adam, gratulujeme, sme na Teba hrdí a tešíme sa z Tvojich úspechov.

Viac si môžete prečítať TU.