Dnes je: 30. 09. 2023 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Organizačná štruktúra a kontakty učiteľov

 Schéma organizačnej štruktúry.

*Miesto kde pôsobí zamestnanec, budova čiže A (Školská ul.), B (Ul. Jura Janošku), C (Družstevná ul).

      január 2023
Vedenie školy:      
Meno Funkcia Miesto* Mail

URSÍNYOVÁ Jana, Ing.

riaditeľka školy A, prízemie, riaditeľňa j.ursinyova@sosslm.sk
VČELOVÁ Katarina, Ing. zástupca riad. školy pre TV B, 1.poschodie, 111 k.vcelova@sosslm.sk
BRINČÍK Rudolf, Ing. zástupca riad. školy pre OV C r.brincik@sosslm.sk
       
Pedagogickí zamestnanci:      
Meno Funkcia Miesto* Mail
BAKOŠ Ján majster OVY C, dielne, 2.poschodie j.bakos@sosslm.sk
BÁTORYOVÁ Alena, Mgr. učiteľka VP B, 3.poschodie, 305 a.batoryova@sosslm.sk
BRZIAK Juraj, Ing.
učiteľ OP stavebných
B, 3.poschodie, 314
j.brziak@sosslm.sk
BUOCIKOVÁ Iveta, Ing. učiteľka OP strojárských B, 3.poschodie, 314 i.buocikova@sosslm.sk
BUŠA Ľubomír majster OVY A, prízemie, autodielňa l.busa@sosslm.sk
DOBÁK Dušan majster OVY C, dielne, 2.poschodie d.dobak@sosslm.sk
ĎURICA Ján, Mgr. učiteľ VP A, prízemie, 5  j.durica@sosslm.sk
FRAJKOROVÁ Tatiana, Ing. učiteľ VP A, prízemie, 15 t.frajkorova@sosslm.sk
HABOVÁ (TRNOVSKÁ) Nikola, Mgr. učiteľka VP B, 2.poschodie, 201 n.trnovska@sosslm.sk
CHMÚRA Martin, Mgr. učiteľ VP B, 2.poschodie, 201  m.chmura@sosslm.sk
CHUDÁ Anna, Mgr. učiteľka VP B, 1.poschodie, 117  a.chuda@sosslm.sk
KLIMO Jozef majster OVY C, dielne, prízemie j.klimo@sosslm.sk
KUBANČOKOVÁ Jana, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 42 j.kubancokova@sosslm.sk
KÚDORA Jaroslav majster OVY C, dielne, 1. poschodie j.kudora@sosslm.sk
MARTAUSOVÁ Daniela, Mgr. učiteľka VP A, 1.poschodie,  44  d.martausova@sosslm.sk
MARUŠKINOVÁ Anna, Mgr. učiteľka VP A, prízemie, 15 a.maruskinova@sosslm.sk
MATZOVÁ Jana, Mgr. učiteľka VP, vých. poradca B, 3.poschodie, 301 j.matzova@sosslm.sk
MULTÁŇOVÁ Nadežda, Ing. učiteľka OP ekonomických B, 3.poschodie, 309 n.multanova@sosslm.sk
PÁLUŠOVÁ Mária, Ing. učiteľ OP strojár B, prízemie, 003 m.palusova@sosslm.sk
PAULUS Ján, Mgr. učiteľ OP strojár + majster OVY B, 3.poschodie, 314      A,prízemie,autodielňa j.paulus@sosslm.sk
PERONČÍK Roman majster OVY C, dielne, 1.poschodie r.peroncik@sosslm.sk
PIETER Tomáš, Ing. učiteľ OP stavebných B, 3.poschodie, 309 t.pieter@sosslm.sk
STANKOVIANSKA Andrea, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 36 a.stankovianska@sosslm.sk
ŠIŠÁKOVÁ Zuzana, Ing. učiteľka OP stavebných B, 2.poschodie, 212 z.sisakova@sosslm.sk
ŠLAUKOVÁ Kristína, Mgr učiteľka VP --- t.č.MD B, 3.poschodie, 305 k.slaukova@sosslm.sk
ŠUFLIARSKÝ Miroslav, Ing. arch. učiteľ OP stavebných A, 1.poschodie, 36 m.sufliarsky@sosslm.sk
ŠUVERÍK Milan, Ing. učiteľ OP stavebných A, 1.poschodie, 36 m.suverik@sosslm.sk
UHRÍNOVÁ Jana, Ing. učiteľka OP stavebných B, 3.poschodie, 309 j.uhrinova@sosslm.sk
VRONKOVÁ Gabriela, Ing. učiteľka OP stavebných B, 2.poschodie, 212 g.vronkova@sosslm.sk 
       
Ekonomický úsek:      
Meno Funkcia Miesto* Mail
HUBKOVÁ Martina, Bc. vedúca ekonomického úseku A, prízemie, 88 m.hubkova@sosslm.sk
FEKETÍKOVÁ Jana sekretárka a mzdová účtovníčka A, prízemie, 86 sosslm@sosslm.sk
STACHOVÁ Lýdia finančná účtovníčka A, prízemie, 24 l.stachova@sosslm.sk 
VRBENSKÁ Dana, Mgr. odborná admin. pracovníčka B, 2.poschodie, 106 d.vrbenska@sosslm.sk
       
Nepedagogickí zamestnanci:      
Meno Funkcia Miesto* Mail
ARGALÁŠOVÁ Petra upratovačka B,  
KLAUČOVÁ Silvia upratovačka B,  
ŠEVČÍKOVÁ Mária upratovačka A,  
TOMČÍKOVÁ Soňa upratovačka A,  
VOLKO Václav školník A, v.volko@sosslm.sk
VRBENSKÝ Alexander, Ing. školník B,  a.vrbensky@sosslm.sk

A to sme my!