Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Organizačná štruktúra a kontakty učiteľov

 Schéma organizačnej štruktúry.

*Miesto kde pôsobí zamestnanec, budova čiže A (Školská ul.) alebo C (Družstevná ul).

      január 2023
Vedenie školy:      
Meno Funkcia Miesto* Mail

URSÍNYOVÁ Jana, Ing.

riaditeľka školy A, prízemie, riaditeľňa, 137 j.ursinyova@sosslm.sk
VČELOVÁ Katarina, Ing. zástupca riad. školy pre TV A, prízemie, 133 k.vcelova@sosslm.sk
BRINČÍK Rudolf, Ing. zástupca riad. školy pre OV A, prízemie, 146 r.brincik@sosslm.sk
       
Pedagogickí zamestnanci:      
Meno Funkcia Miesto* Mail
BAKOŠ Ján majster OVY C, dielne, 2.poschodie j.bakos@sosslm.sk
BÁTORYOVÁ Alena, Mgr. učiteľka VP A, prízemie, 105 a.batoryova@sosslm.sk
BRZIAK Juraj, Ing.
učiteľ OP stavebných
A, 1.poschodie, 205
j.brziak@sosslm.sk
BUOCIKOVÁ Iveta, Ing. učiteľka OP strojárských A, prízemie, 146 i.buocikova@sosslm.sk
BUŠA Ľubomír majster OVY A, prízemie, autodielňa l.busa@sosslm.sk
ĎURICA Ján, Mgr. učiteľ VP A, prízemie, 106  j.durica@sosslm.sk
FIAMINOVÁ Ľudmila, Mgr. učiteľ VP A, prízemie, 106  l.fiaminova@sosslm.sk
HABOVÁ (TRNOVSKÁ) Nikola, Mgr. učiteľka VP A, 1.poschodie, 213 n.trnovska@sosslm.sk
CHMÚRA Martin, Mgr. učiteľ VP A, 1.poschodie, 213 m.chmura@sosslm.sk
CHUDÁ Anna, Mgr. učiteľka VP A, prízemie, 106  a.chuda@sosslm.sk
KLIMO Jozef majster OVY C, dielne, prízemie j.klimo@sosslm.sk
KUBANČOKOVÁ Jana, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 210 j.kubancokova@sosslm.sk
KÚDORA Jaroslav majster OVY C, dielne, 1. poschodie j.kudora@sosslm.sk
LUKÁČOVÁ Lenka, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 210 l.lukacova@sosslm.sk
MARTAUSOVÁ Daniela, Mgr. učiteľka VP A, 1.poschodie, 213 d.martausova@sosslm.sk
MATZOVÁ Jana, Mgr. učiteľka VP, vých. poradca A, prízemie, 105 j.matzova@sosslm.sk
MIKOVČÁKOVÁ Diana, Mgr. školský psychológ A, prízemie, 105 d.mikovcakova@sosslm.sk
MULTÁŇOVÁ Nadežda, Ing. učiteľka OP ekonomických A, 1.poschodie, 210 n.multanova@sosslm.sk
PÁLUŠOVÁ Mária, Ing. učiteľ OP strojár A, prízemie, 146 m.palusova@sosslm.sk
PAULUS Ján, Mgr. učiteľ OP strojár + majster OVY A, prízemie, 146 j.paulus@sosslm.sk
PERONČÍK Roman majster OVY C, dielne, 1.poschodie r.peroncik@sosslm.sk
PIETER Tomáš, Ing. učiteľ OP stavebných A, 1.poschodie, 218 t.pieter@sosslm.sk
STANKOVIANSKA Andrea, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 205 a.stankovianska@sosslm.sk
ŠUFLIARSKÝ Miroslav, Ing. arch. učiteľ OP stavebných A, 1.poschodie, 205 m.sufliarsky@sosslm.sk
ŠUVERÍK Milan, Ing. učiteľ OP stavebných A, 1.poschodie, 218 m.suverik@sosslm.sk
UHRÍNOVÁ Jana, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 205 j.uhrinova@sosslm.sk
VRONKOVÁ Gabriela, Ing. učiteľka OP stavebných A, 1.poschodie, 210 g.vronkova@sosslm.sk 
ŽAMPOVÁ Monika, Mgr. učiteľka VP A, prízemie, 105 m.zampova@sosslm.sk
       
Ekonomický úsek:      
Meno Funkcia Miesto* Mail
HUBKOVÁ Martina, Bc. vedúca ekonomického úseku A, prízemie, 131 m.hubkova@sosslm.sk
FEKETÍKOVÁ Jana sekretárka a mzdová účtovníčka A, prízemie, 132 sosslm@sosslm.sk
STACHOVÁ Lýdia finančná účtovníčka A, prízemie, 125 l.stachova@sosslm.sk 
VRBENSKÁ Dana, Mgr. odborná admin. pracovníčka A, prízemie, 136 d.vrbenska@sosslm.sk
VOZÁROVÁ Ľubomíra, Mgr. finančná účtovníčka A, prízemie, 125 l.vozarova@sosslm.sk
       
Nepedagogickí zamestnanci:      
Meno Funkcia Miesto* Mail
CHEMERYS Larysa upratovačka A  
KLAUČOVÁ Silvia upratovačka A  
VOLKO Václav školník A v.volko@sosslm.sk
VRBENSKÝ Alexander, Ing. školník A a.vrbensky@sosslm.sk

A to sme my!