Dnes je: 17. 01. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prijímacie konanie

Druhé kolo prijímacích skúšok pre šk.rok 2019/2020

    Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole,  oznamujeme Vám, že po prvom kole prijímacích skúšok máme ešte voľné miesta v učebných a študijných odboroch, a preto organizujeme aj 2. kolo prijímacích skúšok:

v študijných odboroch:

3650 M staviteľstvo

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

3656 K operátor stavebnej výroby

v učebných odboroch:

3661 H murár

3684 H strechár

3678 H inštalatér

2464 H strojný mechanik 

     V prípade Vášho záujmu máte možnosť prihlásiť sa do druhého kola prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa  18. 6. 2019. Je potrebné požiadať výchovného poradcu vašej základnej školy o vyplnenie a zaslanie prihlášky do druhého kola prijímacieho konania. Prihlášky je nutné doručiť na sekretariát školy.

V prípade otázok k prijímaciemu konaniu kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 044 /5521408.

Ing. Pavel Šišák  
riaditeľ školy

 

Výsledky prijímacieho konania 2019/2020 po I.kole pre študijné odbory

STAVITEĽSTVO

OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium na SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši budeme organizovať  

20. mája 2019   a   21.mája 2019 o 8,00 hod. do 14,00 hod. 

na sekretariáte SOŠ stavebnej, na ulici J. Janošku 4, Liptovský Mikuláš.

Na zápis si prineste zápisný lístok, ktorý Vám dala základná škola.

Vážení rodičia,

      poradie uchádzačov o štúdium po 1.kole je zostavené podľa kritérií prijímacieho konania a môže sa ešte zmeniť. Pravdepodobnosť prijatia Vašej dcéry alebo syna na štúdium je tak  veľmi vysoká.

       Uchádzači, ktorí sa nachádzajú pod čiarou sa môžu informovať o ďalšej možnosti prijatia na štúdium, vzhľadom na posunutie poradia z dôvodu uplatnenia si dvoch prihlášok, a to telefonicky na č. 044/55 214 08 alebo osobne na riaditeľstve školy na ulici J. Janošku 4.

      Nezapísanie sa na štúdium alebo nepožiadanie o určenie náhradného termínu zápisu sa považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium na SOŠ stavebnej zo strany uchádzača, na základe čoho bude rozhodnutie o prijatí na štúdium neplatné a na štúdium budú prijatí ďalší uchádzači podľa poradia.

  

V Liptovskom Mikuláši 17.05.2019                                               Ing. Pavel Šišák

                                                                                                 riaditeľ školy

 
Dôležité termíny v školskom roku 2018/2019
 
PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV pre školský rok 2019/2020 

 

študijné odbory 4-ročné

učebné odbory  - 3-ročné

 

 

3650 M staviteľstvo

3656 K operátor stavebnej výroby

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

 

3661 H murár

3678 H inštalatér

3684 H strechár

2464 H strojný mechanik

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

2683 H 11elektromechanik -silnoprúdová technika

 

 

nadstavbové štúdium 2-roky

 

 

3659 L stavebníctvo

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

 Pokyny k prihláseniu sa k štúdiu vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore:

Do 10. apríla 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory našej strednej školy.

Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na našej škole sa uskutoční 13. a 16. mája 2019.

Milí absolventi strednej školy

Do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.

Prvý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium je naplánovaný vždy na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

Kritéria pre prijímacie konanie 2019/2020