Dnes je: 22. 05. 2022 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Prijímacie konanie

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ po odvolaní na zvolený odbor štúdia 

je potrebné osobne prevziať v listinnej podobe od 18.05.2022 do 23.05.2022 v riaditeľni na Školskej ul. č.8 v čase 7.00 - 14.30 hod. 

 

VÝSLEDKY prijímacieho konania po I.kole  20.05.2022

 

O tom, ako sa rozhodnete o štúdiu Vášho syna/dcéry na našej škole, je potrebné tlačivo o nastúpení/nenastúpení (Priloha 2 Potvrdenie o nastupeni nenastupeni na studium

v termíne 18. - 23.05.2022

  • potvrdiť v systéme EduPage,
  • doručiť osobne/poštou do riaditeľne v čase 07,00 – 14.30 hod.

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ na zvolený odbor štúdia po vyhodnotení prijímacieho konania bolo potrebné osobne prevziať v listinnej podobe od 10.05.2022 do 16.05.2022 v riaditeľni na Školskej ul. č.8 v čase 7.00 - 14.30 hod. Nevyzdvihnuté rozhodnutia boli odoslané v dňoch 16.-17.05.2022 na doručenku poštou.

 

V prípade neprijatia Vášho syna/dcéry je možné podať v listinnej podobe ODVOLANIE voči neprijatiu na štúdium do 5 dní od dátumu doručenia Rozhodnutia o neprijatí.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre uchádzačov o štúdium na SOŠSLM v študijných odboroch

3650 M staviteľstvo

3656 K operátor stavebnej výroby

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

sa konajú v pavilóne A na SOŠ stavebnej na Školskej ul. č.8 v Liptovskom Mikuláši od 7.45 hod.

  1. 02.mája 2022 a 2.termín 09.mája 2022

písomná forma prijímacích skúšok:

  • zo slovenského jazyka a literatúry = test = 8.00 - 8.45 hod.
  • z matematiky = test = 9.00 -9.45 hod.

 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2022/2023 (kritéria)

do 1.ročníka od 1.septembra 2022 na denné štúdium pre žiakov 9.ročníka ZŠ

do 1.ročníka od 1.septembra 2022 na nadstavbové a externé štúdium

PRÍLOHY k prihláške

Priloha 1 Potvrdenie o zdravotnej sposobilosti ziaka studovať prislusny odbor vzdelavania na strednej skole

Priloha 2 Potvrdenie o nastupeni nenastupeni na studium

Priloha 3 Vyhlasenie k podaniam tykajucich sa vychovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konani

Priloha 4 Cestne vyhlasenie k podpisu prihlasky na SŠ

Priloha 5 Odvolanie voci neprijatiu na studium pre nedostatok miesta 

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

pre školský rok 2022/2023

banner_sos_stavebna_2022_-_kovove_oka_1700_x_2700_mm_zak_44516_obrazok

pre žiakov 9.ročníka ZŠ

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár),

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (inštalatér)

 
3 - ročné učebné odbory  - ukončené výučným listom

3661 H  murár,

3678 H  inštalatér,

3684 H  strechár,

2464 H  strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik, 

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika

  
 bližšie informácie o študijných a učebných odboroch
 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

- plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023:

študijný/učebný odbor

kód odboru

forma štúdia

počet tried

počet žiakov

strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01

 denná

 

 

stavebníctvo

3659 L

 denná

 

 spolu

 denná

 1

 20

Uchádzači o nadstavbové štúdium v študijných odboroch budú prijatý na základe splnenia PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA a doručia kompletne vyplnenú prihlášku NŠ na štúdium v prvom termíne do 31. mája 2022, prípadne v mimoriadnom druhom termíne do 31. júla 2022 s potrebnými dokladmi.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

- plánovaný počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023:

študijný/učebný odbor

kód odboru

forma štúdia

počet tried

počet žiakov

staviteľstvo

3650 M

x

x

 x

operátor stavebnej výroby

3656 K

x

x x

mechanik stavebnoinštalačných zariadení

3658 K

x

x x

murár

3661 H

externá

   

strechár

3684 H

externá

inštalatér

3678 H

externá

strojný mechanik

2464 H

externá

elektromechanik - silnoprúdová technika

2683 H 11

externá

autoopravár - mechanik

2487 H 01

externá

maliar

3675 H

externá

montér suchých stavieb

3668 H

externá

spolu

 

 externá

 1

 12

Uchádzači o externé štúdium v učebných aj študijných odbor budú prijatý na základe splnenia PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA a doručia kompletne vyplnenú prihlášku EŠ na štúdium v prvom termíne do 31. mája 2022, prípadne v mimoriadnom druhom termíne do 31. júla 2022 s potrebnými dokladmi.

Na základe novelizovaného zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zverejňujeme aj podmienky prijímacieho konania, ktoré sa bude realizovať v priebehu roka 2023

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2023/2024

do 1.ročníka od 1.septembra 2023 na denné štúdium pre žiakov 9.ročníka ZŠ

do 1.ročníka od 1.septembra 2023 na nadstavbové a externé štúdium