Dnes je: 26. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Študijné a učebné odbory

PONÚKAME

 

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár),

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (inštalatér),

 

3 - ročné študijné odbory  - ukončené výučným listom

3661 H  murár,

3678 H  inštalatér,

3684 H  strechár,

2464 H  strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik,

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika,

 

2 - ročné denné nadstavbové štúdium– ukončené maturitným vysvedčením

3659 L        stavebníctvo,

2414 L 01   strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

2675 L 01   elektrotechnika - energetika

 

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vypracovala škola 5 školských vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory stavebné, strojárske a elektrotechnické pre 13 študijných a učebných odborov:

  • ŠkVP Stavebníctvo – ÚSOV,
  • ŠkVP TIS v stavebníctve,
  • ŠkVP Stavebníctvo – remeslá,
  • ŠkVP Strojárstvo – remeslá,
  • ŠkVP Elektrotechnika – remeslá.

ŠkVP Stavebníctvo – ÚSOV je pre 4 - ročné študijné odbory stavebné:

 

 

 

 

2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

ŠkVP Stavebníctvo – remeslá  je pre 3 - ročné učebné odbory stavebné:

ŠkVP Strojárstvo – remeslá je pre 3 - ročné učebné odbory strojárske:

2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

ŠkVP Elektrotechnika – remeslá je pre 3 - ročný učebný odbor: