Dnes je: 30. 09. 2023 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Študijné a učebné odbory

PONÚKAME 

4 - ročné študijné odbory

3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením + Certifikát CENKROS,

3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom + Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom + Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, 

3 - ročné študijné odbory  - ukončené výučným listom + Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej  komory + 2683 H 11 získa aj Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

3661 H  murár,

3668 H montér suchých stavieb - len externé štúdium,

3675 H maliar - len externé štúdium,

3678 H  inštalatér,

3684 H  strechár,

2464 H  strojný mechanik,

2487 H 01 autoopravár - mechanik,

2683 H 11 elektromechanik -silnoprúdová technika 

2 - ročné denné nadstavbové štúdium– ukončené maturitným vysvedčením

3659 L stavebníctvo,

2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

2675 L 01  elektrotechnika - energetika 

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vypracovala škola 5 školských vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory stavebné, strojárske a elektrotechnické pre 13 študijných a učebných odborov:

  • ŠkVP Stavebníctvo – ÚSOV,
  • ŠkVP TIS v stavebníctve,
  • ŠkVP Stavebníctvo – remeslá,
  • ŠkVP Strojárstvo – remeslá,
  • ŠkVP Elektrotechnika – remeslá.

ŠkVP Stavebníctvo – ÚSOV je pre 4 - ročné študijné odbory stavebné: 

2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

ŠkVP Stavebníctvo – remeslá  je pre 3 - ročné učebné odbory stavebné:

 ŠkVP Strojárstvo – remeslá je pre 3 - ročné učebné odbory strojárske:

2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

 ŠkVP Elektrotechnika – remeslá je pre 3 - ročný učebný odbor:

 2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

  • 2675 L 01 - elektrotechnika - energetika