Dnes je: 17. 01. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Študijné a učebné odbory

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vypracovala škola 5 školských vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory stavebné, strojárske a elektrotechnické pre 13 študijných a učebných odborov:

  • ŠkVP Stavebníctvo – ÚSOV,
  • ŠkVP TIS v stavebníctve,
  • ŠkVP Stavebníctvo – remeslá,
  • ŠkVP Strojárstvo – remeslá,
  • ŠkVP Elektrotechnika – remeslá.

ŠkVP Stavebníctvo – ISCED 3A je pre 4 - ročné študijné odbory stavebné:

a 2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

ŠkVP Stavebníctvo – remeslá  je pre 3 - ročné učebné odbory stavebné:

ŠkVP Strojárstvo – remeslá je pre 3 - ročné učebné odbory strojárske:

a 2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia  určený  pre absolventov učebných odborov:

ŠkVP Elektrotechnika – remeslá je pre 3 - ročný učebný odbor: