Dnes je: 02. 12. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Občianske združenie - 2% z dane

Údaje pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 pre naše občianske združenie sú nasledovné:

IČO: 00624331

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši

Ulica: Školská
Číslo: 8
PSČ: 031 45
Obec: Liptovský Mikuláš 

 


Podrobný POSTUP PRE ZÁUJEMCOV, ktorí nám chcú darovať 2% z dane:

 

Vážení rodičia,  zamestnávatelia  a priatelia školy!

     Aj v tomto roku sa obraciame opodporu Vás rodičov, zamestnávateľov a priateľov školy, aby ste nám pomohli  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane

na účet Občianskeho združenia

pri Združenej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši

IČO: 00 624 331

   Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich odvedených  daní. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Spolu dokážeme, aby škola ďalej napredovala v materiálnom vybavení, ale aby aj odborné aktivity našich odborov boli prístupné viacerým žiakom.

  Radi by sme získané finančné prostriedky  z toho zdroja použili na viaceré účely :

  • podporu a rozvoj vzdelávania a výchovy študentov,
  • podporu získania zaujímavých projektov pre našu školu,
  • rozvoj materiálno-technickej základne,
  • podporu voľno časových aktivít žiakov,
  • modernizáciu učebných pomôcok,
  • rozvoj výmenných pobytov v zahraničí.

  K poukázaniu dane prikladáme aktuálne tlačivá.

ZAMESTNANEC  používa 

a) VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
b) POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov na rok 2020

 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
 
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

 a) Daňové priznanie právnických osôb