Dnes je: 21. 07. 2024 Prihlásenie na školský email
  • Slider0
  • Slider1
  • Slider2
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Projekty

Príklad výstupov zo školenia pedagogických zamestnancov

Názov školenia: Nové metódy vo vyučovaní
Výstupy zo školenia: každý účastník musel vypracovať zadané dištančné úlohy aplikované na predmet, ktorý vyučuje (pri zverejnení súborov nezverejnite meno učiteľa)
Počet účastníkov školenia: 27
 

Daltonská úloha

  • Predmet: matematika
  • Roník: druh
  • Téma: exponenciálna funkcia
  • PDF súbor TU

 

Dištančné úlohy PDF súbor TU

 

Krok za Krokom

 

Príprava na hodinu

 

Projekt - Vykurovanie rodinného domu JPG súbor TU

Pridané 14.09.2014

Centrum moderného vzdelávania pre potreby trhu práce

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

Názov projektu : Stredná odborná škola stavebná - centrum moderného vzdelávania pre potreby trhu práce

Kód projektu:  26110130513
 
 
Názov školenia: Nové metódy vo vyučovaní
Výstupy zo školenia: každý účastník musel vypracovať zadané dištančné úlohy aplikované na predmet, ktorý vyučuje.
Dokumenty budu zverejnené po finálnom odsúhlasení.
Počet účastníkov školenia: 27
 
Názov školenia: Publikáciu pre výučbu anglického jazyka
Náhlad zo spracovania učebných materiálov z predmetu anglický jazyk, ktoré budú používané od sept.2014 vo vyučovacom procese - podobná publikácia bude uverejnená tiež z nemeckého jazyka.
Náhľad tu.

Pridané 09.05.2014

Projekty podporované ŽSK

Vráťme šport do škôl

Popis: 

Realizácia školského vzdelávacieho programu v predmete telesná výchova

PDF

Pridané 28.08.2013

Projekty podporované MŠVVaŠ SR

GRS 2012

Popis: 

Inovujeme výučbu odborných predmetov využitím najnovších grafických softvérov.

PDF


GRS 2009

Popis: 

Zvýšenie odborných kompetencií žiakov SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši používaním softvéru ArCon 9

PDF

Pridané 26.08.2013

Projekty podporované EÚ

OP VZDELÁVANIE – Premena tradičnej školy na modernú

Popis: 

Strategickým cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím
inovovaných metód výučby a pripraviť absolventov pre potreby trhu práce, ako aj pre ďalšie
vzdelávanie.

PDF

Pridané 22.08.2013