Dnes je: 07. 12. 2023 Prihlásenie na školský email
  • Slider0
  • Slider1
  • Slider2
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Novinky a aktuality

Deň otvorených dverí – 24.11.2023

  Zdravíme vás deviataci. Študenti a učitelia Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši organizujú pre vás Deň otvorených dverí. V tomto roku sme pre vás pripravili niečo špeciálne. Na špeciálnych pracoviskách – v ATELIÉROCH budete mať ...

Grantový program „PODAJ MI RUKU“

V roku 2023 naša škola predložila žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023. Boli sme úspešní a získali sme dotáciu na  na rozšírenie a úpravu oddychových zón na škole. Vďaka projek...

školský rok 2023/2024

INFORMÁCIE k aktuálnemu školskému roku      PONUKA ŠTÚDIA na sosslm od 1.septembra 2024 a aktuálne informácie TU DOD 24.11.2023    8.00 - 13.00 hod. na Školská 8 Tešíme sa na VÁS   ============ 30.-31.10.2023 jesenné prázdniny ============ 09.-13.10...

0.ročník AGsosslm

ABSOLVENTSKÝ GULÁŠ sosslm fotodokumentácia zo stretnutia absolventov stavebky zo dňa 01.07.2023   =============================================================   POZVÁNKA Vedenie SOŠ stavebnej v L. Mikuláši a občianske združenie Mikulášska stavebka, ...

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA

    PONUKA ŠTÚDIA na sosslm od 1.septembra 2024 a aktuálne informácie TU       ======================================= 04.09.2023 - slávnostne otvorený školský rok 2023/2024 25.08.2023 - osobne vyzdvihnúť ROZHODNUTIE v čase 8.00 - 12.00 hod. na Škol...

PONUKA PRÁCE

príjmeme majstra, majsterku odbornej výchovy / učiteľa, učiteľku – autoopravár – mechanik  - kliknite pre viac informácii príjmeme majstra, majsterku odbornej výchovy – inštalatér   - kliknite pre viac informácii príjmeme učiteľa, učiteľku odborných ...

2% z daní----ZMENA NÁZVU OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA!!

MIKULÁŠSKA STAVEBKA OBČIANSKE ZDRUŽENIE Vážení rodičia, absolventi, priatelia, podporovatelia, Uchádzame sa o podporu Vás rodičov našich žiakov, priateľov školy, zamestnávateľov a všetkých, ktorým nie je ľahostajná príprava mladých ľudí pre povolani...

DOD pre žiakov 9.ročníkov

Zdravíme vás deviataci, žiaci a učitelia Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši organizujú  pre vás Deň otvorených dverí. termín: 18.11.2022 čas: začíname od 8.00 hod. do 13.00 hod. miesto stretnutia: Školská 8, Liptovský Mikuláš V t...

STAVBARINA JE SUPER DŽOB

Tak ako každoročne, aj tento rok sa pokúšame presvedčiť Vás deviatakov, a Vás milí rodičia o tom, že STAVBARINA JE SUPER DŽOB. A preto sa zúčastňujeme všetkých prezentačných akcií, búrz stredných škôl, búrz informácií atď. (Námestovo, Tvrdošín, Ružo...

Plavecký kurz 1.ročníkov

V dňoch 19. - 23. a 26. - 30. októbra 2022 sa žiaci prvých ročníkov tried I.A, I.C a I.D zúčastnili na zaujímavom kurze, ktorý je povinnou súčasťou učebného plánu študijných aj učebných odborov v súlade s našim Školským vzdelávacím programom.   Iš...

Pomaturitné stretnutia po 20 rokoch

A spustili sa nám po dlhej covidovej prestávke aj stretávky. Naposledy dve po okrúhlych 20 rokoch. TU   Najskôr to boli študenti 4.A, odboru výroba v stavebníctve so zameraním na pozemné staviteľstvo s bohužiaľ už zosnulou pani triednou Mgr. Danie...

Kurz Ochrana života a zdravia a ....

Dňa 6.9.2022 sme 1. časťou začali napĺňať učebné osnovy účelových cvičení a kurzov Ochrana života a zdravia, ktoré sú povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 1., 2. a 3. ročníka študijných a učebných odborov našej školy v súlade so Školským vz...

Otvorenie školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 5. septembra 2022. Slávnostné otvorenie pre žiakov sosslm sa uskutočnilo o 8.00 hod. na školskom dvore pavilónu A na Školskej ulici č.8. Žiaci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi. Podľa pokynov ministra školstva, ...

PONUKA VOĽNEJ PRACOVNEJ POZÍCIE

Ponúkame v školskom roku 2022/2023 voľné pracovné miesta: majster odbornej výchovy - inštalatér učiteľ matematiky príp. v kombinácii s fyzikou  ...

PRIJÍMAČKY do nadstavby a na externé štúdium

V mimoriadnom termíne do 31. júla 2022 si môže záujemca o štúdium podať prihlášku na nadstavbové štúdium alebo na externé štúdium. prihláška NŠ               prihláška EŠ Podmienky prijímacieho konania (kritéria) do 1.ročníka od 1.septembra 2023 na n...

Ocenenie majstra odborného výcviku

Pri príležitosti "Dňa učiteľov" bol nominovaný na ocenenie "Pamätnou plaketou mesta Liptovský Mikuláš" náš Ľubomír Buša za zodpovednú prácu na pozícii majstra odborného výcviku, za podieľanie sa na organizovaní školských podujatí a prezentovaní SOŠSL...

O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku 2022

V dňoch 25.-26. februára 2022 sa v stredisku Dolinky Žiar pri Liptovskom Mikuláši uskutočnil už 15. ročník lyžiarskych a snowboardových pretekov „O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku“. Preteky určené výlučne pre členov odborového zväzu. (viac info n...

DARUJTE NÁM VAŠE 2% DANE

Vážení rodičia,  zamestnávatelia  a priatelia školy! Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši si v roku 2022 pripomenie 72 rokov svojej existencie. 72 rokov práce na príprave a vzdelávaní odborníkov v stavebníctve. Vychovali sme tisíce ab...

List žiakom ZŠ

Milý budúci náš žiak, Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši Ti ponúka informáciu o študijných a učebných odboroch, ktoré otvárame na našej škole. Štúdium v školskom roku 2022/2023 je možné: v 4-ročných študijných odboroch M = čisto ma...

Stretávka po 35 rokoch spšslm

Stretávka po 35 rokoch Dňa 24.5.2019 sa na našej škole stretli absolventi študijného odboru 36-52-6 technické zariadenie budov triedy 4.D, ktorí maturovali presne v tento deň pred 35 rokmi, čiže v roku 1984. Zoznam viď. http://sosslm.sk/stranka/absol...

Absolventi zo školského roku 1963

Absolventi zo školského roku 1963 si formou pridaných fotiek na stránku školy spomínajú na roky svojej mladosti. Fotografie zo súkromného archívu zaslal p. Milan Stehura. Pozrieť si ich môžete http://sosslm.sk/stranka/absolventi/23 ....

Stretávka po 60-tich rokoch

Dňa 17.9.2015 sme sa stali svedkami nezvyčajnej udalosti v histórií našej školy. Stretávky absolventov našej školy po 60-tich rokoch. Boli to prví absolventi štvorročného štúdia, ktorí končili v školskom roku 1954/1955, čiže ináč povedané neexistujú ...