Dnes je: 21. 09. 2017 Prihlásenie na školský email
  • Slider0
  • Slider1
  • Slider2
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Novinky a aktuality

Exkurzia I.A - obhliadka mesta

Dňa 6.9.2017 si žiaci I.A obhliadli mesto, kde budú štyri roky študovať. Prešli sme okolo pavilónu A a B, odfotili sme sa pred rodným domom Martina Rázusa. Navštívili sme miestnu pobočku Matice slovenskej, kde sme si prezreli drevené erby Liptova. Na...

INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV PRVÝCH ROČNÍKOV 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 otvárame prvé ročníky týchto študijných a učebných odborov: 3650 M staviteľstvo - I.A trieda 3656 K operátor stavebnej výroby – I.B trieda 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení – I.B trieda 3661 H murár -  I.C trie...

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

Po krásnom lete a oddychu od školy Vám môžeme s radosťou oznámiť, že v pondelok 4. septembra 2017 o 8.00 sa vidíme. Slávnostné otvorenie nového školského roku bude na pavilóne A na Školskej ulici v telocvični a na pavilóne B na Janoškovej ulici v kme...

ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

V pracovných dňoch počas letných prázdnin od 03.07.2017 do 31.08.2017 bude služba v kancelárii školy k dispozícii pre žiakov školy a ich  zákonných zástupcov v čase od 8:30 do 11:30....

ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2017

Dňa 13.6.2017 sa naša škola zúčastnila regionálneho kola XI. ročníka športovo-vedomostnej súťaže s názvom „Župná kalokagatia 2017“.   Na trati bolo 6 kontrolných stanovíšť, pričom na poslednom stanovišti bola komunikačným jazykom angličtina. V konkur...

MLADÝ SLOVÁK 2017

8.júna 2017 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo 10.ročníka súťaže Mladý Slovák 2017 určenej pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o tradí...

KLAUZÚRNA PRÁCA I.A 2017

Posledný deň maturitných skúšok si študenti I.A triedy overovali svoje nadobudnuté zručnosti z predmetu stavebné výkresy. Rysovali klauzúrnu prácu - pôdorys rodinného domu. Viac foto z tejto akcie, ako aj ďalšie novinky a aktuality na našej facebook...

ÚSPEŠNÝ MATEMATICKÝ KLOKAN

20 rokov s MATEMATICKÝM KLOKANOM na SOŠ stavebnej v Lipt. Mikuláši Dňa 20. marca 2017 sa konal už 20. ročník medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Na Slovensku sa jej zúčastnilo 63 696 súťažiacich. V kategórii Kadet O12, čo je 1. a 2. ročník SOŠ, ...

14. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2017 pre žiakov SOŠ

Celoštátna súťaž MEĎ prebiehala v troch rôznych termínoch, naša škola súťažila dňa 27.3.2017. Súťaž prebiehala on-line formou riešením súťažných otázok o všeobecných vlastnostiach medi, otázok z oblasti využitia medi a výrobkov z medi v TZB a riešení...

Prednáška o finančnej gramotnosti

Východiskový dokument, podľa ktorého definujeme pojem finančná gramotnosť je Národný štandard finančnej gramotnosti. Ten  definuje finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných...

ENERSOL 2017 – krajské kolo

Dňa 22.03.2017 sa konala Krajská súťaž pod názvom ENERSOL 2017, ktorá je zameraná v troch kategóriách na využívanie obnoviteľných zdrojov na výrobu energie. Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, znižovania emisií v doprave a ich v...

Matematický klokan

Dňa 20.3.2017 sa vybraní študenti našej školy, ktorí sa neboja súťaženia a matematiky zúčastnili matematickej súťaže - MATEMATICKÝ KLOKAN. Pod dohľadom školského koordinátora súťaže p. Mgr. Maruškinovej súťažili žiaci v dvoch kategóriach - Kadet O12 ...

Prednáška firmy Univenta

Dňa 17.3.2017 nás po polroku znovu navštívili pracovníci firmy UNIVENTA (www.univenta.sk), aby prezentovali našim študentom (ale aj vyučujúcim) odborov technické zariadenie budov, mechanik stavebninštalačných zariadení a inštalatér ich produkty. Ten...

Externá časť a písomná forma internej časti MS 2017

Naši študenti sa 14. a 15. 3. 2017 nahodili do gala, aby otestovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka na EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2017.   Ako to dopadlo sa dozvieme zhruba začiatkom mája, ...

SOČ - školské a okresné kolo

Dňa 10.3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Školské kolo absolvovali 6 žiaci, ktorí súťažili so svojimi úspešnými prácami v odbore: 09 Strojárstvo hutníctvo doprava, 10 Stavebníctvo a interiérový ...

Súťaž - Rodinný dom VELUX 2017

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. vyhlásila pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 9. ročník súťaže Rodinný dom VELUX. Jej súčasťou bolo počas tohto ročníka jedno prekvapenie: VELUX sa rozhodol vo svojom Kompetenčnom centre v Brne usporiada...

Kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz

Žiaci II.A a II.B absolvovali v dňoch 13.2 až 17.2 2017 vydarený lyžiarsky kurz v rámci povinného Kurzu pohybových aktivít v prírode. Kurz sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Jasná - Nízke Tatry. Kurzu sa zúčastnilo spolu 45 žiakov a štyria pedagógo...

Modernizácia učebne - nový polrok v novom šate!

V uplynulých dňoch sa nám podarilo zmodernizovať učebňu výpočtovej techniky č. 118 na pavilóne B našej školy inštaláciou nových výkonnejších počítačov. Zvýšením výkonu počítačov chceme dosiahnuť plynulejší priebeh vyučovania odborných stavebných pred...

Odborná exkurzia AQUATHERM Nitra

Dňa 9.2.2017 sa triedy II.A, III.A – odbor TZB a III.B – odbor MSIZ zúčastnili odbornej exkurzie, na ktorej sme navštívili Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQU...

Prezentácia firmy John Guest

Dňa 1.2.2017 naši majstri odborného výcviku zorganizovali na pavilóne C našej školy prezentáciu firmy John Guest. Firma John Guest (http://www.johnguest.com/) má veľké a dlhodobé skúsenosti ako jeden z celosvetovo popredných výrobcov rýchlonástrčných...

Zmeny a doplnky školského poriadku

Milí rodičia, žiaci a zamestnanci školy v sekcií Školský poriadok bol zverejnený zmenený a doplnený školský poriadok s platnosťou od 1.2.2017. Preštudovať si ho môžete TU alebo vo vyššie spomínanej sekcií....

Školské kolo žiakov v stolnom tenise

Dňa 23. 12. 2016 naši telocvikári zorganizovali pre našich študentov a študentky školské kolo súťaže v dvojhrách v stolnom tenise. Zúčastnilo sa 36 žiakov, z toho 5 dievčat. Výsledky chlapci: 1.miesto – Šimon ŠVIHORÍK z I.A 2. miesto - Radoslav MORAV...

Súťaž o najkrajšiu vianočnú nástenku

V predvianočnom čase sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž O najkrajšiu vianočnú nástenku alebo výzdobu triedy, s cieľom motivovať žiakov na skrášlenie vlastnej triedy a pripomenutie si príchodu najkrajších sviatkov v roku. Súťaže sa zúčastnili všetky tried...

Odborná exkurzia - vodáreň a ČOV

Dňa 29.11.2016 sa žiaci IV.A triedy odboru TZB a III.A triedy odborov TZB a POS zúčastnili exkurzie, ktorú v spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. zorganizovala p. učiteľka Stankovianska. Exkurzia prebehla v Demänovskej doline a Pavč...

Školské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry

Dňa 25. novembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo celkovo 14 študentov. V kategórii B obsadil 3. miesto študent 1. B triedy František Mrázik, 2. miesto patrilo študentke 2. A t...

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2D (stredné školy) sa zúčastnilo 8 žiakov zo všetkých tried a ročníkov a v kategórii 2C2 (anglofónní žiaci, tj. ktorí strávili viac ako 2 mesiace v anglicky hovori...

OKRESNÉ KOLO STREDNÝCH ŠKÔL V ŠACHU JEDNOTLIVCOV 2016

Dňa 23. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v zrýchlenom šachu. Turnaje sa odohrali v priestoroch našej školy na 7 kôl tempom 2x15 minút a vyhodnocovali sa tri 3 kategórie: - registrovaní študenti, - neregistrovaní študenti, -...

Imatrikulácia

Dňa 16.11.2016 si naši tretiaci pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentstva pripravili pre prvákov z I.A a I.B slávnostnú imatrikuláciu čiže ich prijatie do cechu stavbárskeho. Aby mohli byť prijatý museli splniť niekoľko úloh. Prvou bolo ich jedn...

Stužková slávnosť triedy IV.A

Dňa 11.11.2016 sa konala stužková slávnosť triedy IV.A. Slávnosť sa konala v hoteli Ďumbier v Liptovskom Jáne za účasti rodičov, priateľov, známych, učiteľov a samozrejme našich štvrtákov. Pod dohľadom rodičov a pani triednej, stužková prebehla v nád...

Exkurzia - Banská Bystrica a Tajov

Keď niekto povie, že za nás by položil aj vlastný život, niet div, že sa nás dotknú emócie; ale že NIEKTO za nás život položil, je fakt, na ktorý, zdá sa, zabúdame. Dňa 8.11.2016 sme sa s našimi druhákmi zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici a Tajov...

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

Koniec školského roka sa na našej škole niesol v duchu preventívnych aktivít vrámci projektu" Škola bez tabaku, alkoholu a drog", ktorý sme zrealizovali vďaka finančnému príspevku Žilinského samosprávneho kraja. Do projektu sa aktívne zapojilo 10 tri...

SOČ - školské a okresné kolo

Dňa 9.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Školského kola SOČ sa zúčastnili 3 práce a to: 1.práca v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia, ktorú prezentovali: Lucia Dzurecová a Erik Štef...

MILÍ DEVIATACI A ICH RODIČIA, PRÍĎTE NÁS NAVŠTÍVIŤ!!

Máte dilemu o tom, kde bude pokračovať Vaše vzdelávanie po základnej škole? Neviete sa rozhodnúť? Ak sa len trošíčku vo vašich úvahách objavuje aj naša škola, NAVŠTÍVTE NÁS! My máme deň otvorených dverí každý deň. Zavolajte, mailujte a dohodnite si ...

Nové jazykové laboratórium

Jedným z profitov, ktorý sme získali našou prácou na projekte Stredná odborná škola stavebná – centrum moderného vzdelávania pre potreby trhu práce, ktorý bol súčasťou operačného programu Európskej únie VZDELÁVANIE je aj nové jazykové laboratórium. B...

Stretávka po 60-tich rokoch

Dňa 17.9.2015 sme sa stali svedkami nezvyčajnej udalosti v histórií našej školy. Stretávky absolventov našej školy po 60-tich rokoch. Boli to prví absolventi štvorročného štúdia, ktorí končili v školskom roku 1954/1955, čiže ináč povedané neexistujú ...

Úspechy nášho bývalého študenta

Náš bývalý študent Adam Krakovský, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2011/2012 v triede IV.B, žne celosvetové úspechy so svojou ekologickou čističkou odpadových vôd. Adam, gratulujeme, sme na Teba hrdí a tešíme sa z Tvojich úspechov. Viac si m...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Prečítajte si TU o spolupráci strojárskej spoločnosti Craemer Slovakia sídliacej v Liptovskom Mikuláši a našej školy pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre našich strojárov....

Videovizitka

Na inšpiráciu pre záujemcov o našu školu z radov deviatakov, by som rád dal znovu do pozornosti vydarené prezentačné video. Našu videovizitku vytvoril náš žiak Rišo Caban z II.A triedy.Video si môžte pozrieť TU....