Dnes je: 20. 08. 2019 Prihlásenie na školský email
  • Slider0
  • Slider1
  • Slider2
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Novinky a aktuality

Koniec školského roka

Dňa 28.06.2019 sme vyhodnotili školský rok 2018/2019, rozdali ocenenia a vysvedčenia a HURÁ PRÁZDNINY. Opäť sa stretneme 2.septembra 2019 o 8.00 hod. už nebudeme najmladší  sme uprostred štúdia...

Exkurzia Malá vodná elektráreň

Dňa 26.06.2019 sa triedy II.A a III.A zúčastnili odbornej exkurzie na MVE Podtureň, pod vedením Ing. Stankovianskej a Ing. Šuveríka. MVE Podtureň je v súkromnom vlastníctve spoločnosti Ennery s.r.o, spustená do prevádzky bola 20.2.2018. Je to nová st...

Deň preventívnych aktivít

Dňa 25.6.2019 sme pre žiakov našej školy spolu s koordinátorkou prevencie a výchovnou poradkyňou pripravili „Deň preventívnych aktivít“, na ktorom sa zúčastnili aj naše partnerské organizácie Štátna polícia, Mestská polícia, CPPP a P a Slovenský Červ...

Maturity 2019

V dňoch od 27. do 29. 5. 2019 naši maturanti zo IV.A, IV.B a II.E. a F podstúpili po dlhom, dlhom týždňovom učení počas akademického týždňa poslednú časť maturitnej skúšky – ústnu formu internej časti. Ich vedomosti boli overené predmetovými maturitn...

Stretávka po 35 rokoch spšslm

Stretávka po 35 rokoch Dňa 24.5.2019 sa na našej škole stretli absolventi študijného odboru 36-52-6 technické zariadenie budov triedy 4.D, ktorí maturovali presne v tento deň pred 35 rokmi, čiže v roku 1984. Zoznam viď. http://sosslm.sk/stranka/absol...

Volejbal - kvalifikačný turnaj

Dňa 25.5.2019 sa na antukových volejbalových kurtoch našej školy pod organizátorskou taktovkou volejbalových nadšencov a trénerov Lukáša Chudého a Janky Čániovej z volejbalového klubu Rachmaninka LM (https://rachmaninka.sk/) konal kvalifikačný turnaj...

Klauzúrna práca I.A

Dňa 30.5.2019 si študenti I.A triedy overovali svoje nadobudnuté komplexné vedomostí a zručností z predmetu stavebné výkresy. Rysovali klauzúrnu prácu – prekresľovali podľa predlohy (náčrtu) a zadania pôdorys 1.nadzemného podlažia radového rodinného ...

Stredoškolský podnikateľský zámer

30. mája 2019 boli slávnostne vyhlásené výsledky 9. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2019 v rámci programu konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2019 v Banke Žilina.  Tretie miesto s finančnou odmenou  300 € získali naši študenti  II.A...

Exkurzia v tuneli Čebrať

Dňa 31.5.2019 sme našim prvákom z I.A pripravili komplexnú odbornú exkurziu z predmetu Inžinierske stavby. Hlavným našim cieľom bol novobudovaný tunel Čebrať pri Ružomberku-Likavke (viac info o ňom na https://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_Čebrať),  kon...

Rozlúčka s absolventami sosslm 2019

V utorok 4. júna sme sa rozlúčili s "čerstvými" absolventami našej školy. Po maturitných stresoch sa nostalgia strieda s radosťou z úspešného ukončenia stredoškolských štúdií a vidinou niečoho nového neznámeho. Prajeme dnes už našim bývalým žiakom, a...

Celoslovenské kolo BOZ 2019

Dňa 16.04.2019-17.04.2019 sa naša škola zúčastnila sa celoštátneho kola 45. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto ojedinelej súťaže na Slovensku je Integrovaný odborový z...

Medzinárodná študentská konferencia v Českom Tešíne

Dňa 08.04.2019 sa naša škola, Stredná odborná škola stavebná zúčastnila 16. ročníka medzinárodnej študentskej konferencie „Obnoviteľné energetické zdroje v teórií a praxi“, ktorá sa tento rok konala v aule gymnázia Jozefa Božka v Českom Tešíne. Konfe...

Ocenenie pedagógov

Aj tento rok, boli naši učitelia nominovaní na ocenenia.   Našim pedagógom sa dostalo uznanie a vďaka - pozrieť TU....

Strojárska olympiáda 2019

Dňa 21.2 2019 sa žiaci II.Enš strojárstvo zúčastnili finále Strojárskej olympiády na STU v Bratislave. 5 chlapcov súťažilo v súťaži tímov GRAND PRIX, kde si overovali svoje strojárske vedomosti a zručnosti. Tomáš Dúbravec sa dostal do finále Strojárs...

Celoštátna súťaž MEĎ

Dňa 29.marca 2019 prebehla online celoštátna súžaž MEĎ, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy. Žiaci študijného odboru staviteľstvo (skupina TZB) pod vedením Ing. Stankovianskej dosiahli krásne výsledky.  Umiestnenie jednotlivcov a výsledok školy si...

Okresné kolo SOČ - 41.ročník

Dňa 19.03.2019 utorok sa na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, uskutočnilo okresné kolo SOČ. Mali sme zastúpenie v kategóriach: 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava - Daniel Medvecký 1.miesto 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia - Tomáš Bator...

Stredoškolská súťaž Rodinný dom Velux - 11.ročník

Firma Velux vyhlásila aj pre tento školský rok súťaž v projektovaní rodinných domov.  Žiakov stredných odborných škôl stavebných podporuje organizovaním workshopov vo vlastnom kompetenčnom centre v Brne  i finančnou odmenou súťažiacich. Vzhľadom na v...

OŽAZ II.A, III.A

Dňa 13.03.2013  žiaci II.A a III.A triedy pod pedagogickým dozorom triednych učiteliek  absolvovali účelové cvičenie OŽAZ. Urobili sme vychádzku okolo Štrbského Plesa, pristavili sme sa pri zrekonštruovanej vile poetky Máši Haľamovej a záverom sme v ...

Školské kolo SOČ

Dňa 27.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Priebeh školského kola si môžete pozrieť TU...

Lyžiarsky kurz 2019

Na stránku školy v časti Kurzy pohybových aktivít, bolo nahraté video z lyžiarskeho kurzu 2.A,B triedy, ktorý sa uskutočnil na lyžiarskych svahoch v Jasnej v termíne 11.-15.februára 2019. Autor videa: Mgr. Ján Ďurica, ďalší inštruktori lyžovania Ing....

DARUJTE NÁM VAŠE 2 % Z DANE

Milí rodičia, podporovatelia a priatelia našej školy! Aj tento rok môžete darovať 2 % Vašich daní pre naše Občianske združenie. Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete tu Občianske združenie - 2% dane     Ďakujeme!...

Hodnotenie práce žiakov za 1.polrok

Odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1.polrok Trošku sme sa s našimi príspevkami odmlčali, ale „nebolo o čom“, celý január sme sa len učili, učili a učili, aby žiaci stíhali dotvoriť svoje polročné hodnotenia k našej aj ich spokojnosti. A potom dňa 31....

Informácie o štúdiu na sosslm

Rozmýšľate nad pokračovaním štúdia na strednej škole, ale neviete kam ďalej? Prvé informácie o ponuke pokračovania štúdia na našej škole si môžete pozrieť TU...

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 18.12.2018 sa na našej škole uskutočnil „Vianočný turnaj v stolnom tenise“.  Zúčastnilo sa  45 žiakov našej školy.  1.miesto – Kristán Weidlich 2.B  2.miesto – Marko Gejdoš 2.A  3.miesto – Miroslav Jurík 3.D Organizačné zabezpečenie 1.A - Pálová ...

Slovenská škola hlaholiky – súťaž

Slovenská škola hlaholiky – súťaž organizovaná Úradom Žilinského samosprávneho kraja  v mieste jeho sídla. Zúčastnili sa: Kristína Dulková, Laura Samolejová a Walter Šinko, všetci traja z 1. A triedy. Walter Šinko súťažil v prednese básne Proglas Kri...

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

Dá 30.11.2018 prebehlo školské kolo Olympiády ľudských práv pod vedením Mgr. Jany Matzovej a Mgr. Daniely Martausovej za účasti žiakov našej školy. Markos Batsikostas, Adam Gál, Pavol Strmenský, všetci traja z 3. A triedy, Katarína Červeňová, René Ga...

Zdravie na tanieri 2018

V rámci výzvy MŠVVaŠ SR Zdravie na tanieri 2018 uspela naša škola s projektom AJ MY CHCEME ZDRAVO ŽIŤ! Čo sme zrealizovali v rámci tohoto projektu si môžete pozrieť v záverečnej prezentácii....

Imatrikulácie

Dňa 16.11.2018 v predvečer sviatku "Dňa študentstva" naši tretiaci prijali do stavbárskeho cechu všetkých našich prvákov. Pripravili im pestrý program, dobre sa zabavili pri plnení jednotlivých úloh, strávili spolu pár príjemných chvíľ. Ďakujeme všet...

Výstava žiačky našej školy 16.- 30.11.2018

Výstava „Maľba, kresba a grafika“ našej žiačky Pavlíny Valentovej je umiestnená vo vestibule pavilónu A - Školská 8, Liptovský Mikuláš v termíne od 16.11. do 30.11.2018   Dňa 16.11.2018 sa vo vestibule uskutočnila vernisáž výstavy „Maľba, kresba a gr...

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnila na škole Olympiáda v anglickom jazyku. V kategórii 2D súťažilo 13 žiakov a v 2C2 1 žiačka. Výsledky kategórie 2D: 1.mieto Adam GAÁL III.A - postupuje 2.miesto Patrik ŠPANKO III.A 3.miesto Alexander PAUL IV.A V kategórii ...

Norbert Dudáš ocenený ministerkou školstva

Pri príležitosti Dňa študentstva bol žiak našej školy Norbert Dudáš zo IV.B triedy - študijný odbor operátor stavebnej výroby, ocenený najvyšším rezortným ocenením pre žiakov a študentov - Pamätným listom sv. Gorazda. Priebeh slávnostného podujatia s...

Absolventi zo školského roku 1963

Absolventi zo školského roku 1963 si formou pridaných fotiek na stránku školy spomínajú na roky svojej mladosti. Fotografie zo súkromného archívu zaslal p. Milan Stehura. Pozrieť si ich môžete http://sosslm.sk/stranka/absolventi/23 ....

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní    udeľuje žiakom školy dňa 29.10.2018 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO.   Vyučovanie bude pokračovať po ...

Plavecký kurz

V dňoch 8. - 19. októbra 2018 sa na našej škole konal "Kurz pohybových aktivít" - plavecký kurz. Kurzu sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov, triedy 1A,B,C,D.  Vedúci kurzu: Mgr. Ján Ďurica           ...

Návšteva technického múzea v Košiciach

Dňa 18.10.2018 sa žiaci II.A a III.A triedy zúčastnili návštevy Technického múzea v Košiciach, kde si prezreli stálu expozíciu  a vedecko-výskumné centrum, kde sa zahrali interaktívne hry. Návštívili sme aj Východoslovenské múzeum, kde sa nachádza Ko...

Okresné kolo vo futsale SŠ

Dňa 16.10.2018 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo Okresného kola vo futsale žiakov stredných škôl. Podujatie sa konalo na multifunkčnom ihrisku pri Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Naše družstvo bojovalo na turnaji v zložení – Šimon Ga...

Župná kalokagatia 2018

28.septembra 2018 sme sa v Žiline zúčastnili sútaže krajského kola - Župnej kalokagatie. O pár sekúnd nám uniklo 3. miesto. Našu školu reprezentovali: Tomáš Bátory, Martin Šimovček - 2.B trieda, Michal Duraj, Alexander Paul, Richard Strnad - 4.A trie...

MO v cezpoľnom behu 2018

25.septembra 2018 sa konali Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu aj za účasti našich žiakov - Michal Duraj 4.A, Tomáš Bátory 2.B a Walter Šinko 1.A. pod vedením Mgr. Jána Ďuricu.  Ako družstvo sme obsadili 6. miesto.  Najlepšie z našich sa umiestnil ...

FOR ARCH Praha 2018

Fantastický výsledok dosiahli v uplynulých dňoch Norbert Dudáš a Matej Husarčík zo IV.B triedy na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH, ktorý sa konal 18.9. - 21.9.2018 v Prahe. Súťaž stredoškolákov vyhrali! Kompletnú výsledkovú listinu si môžete...

Kalokagatia

Dňa 13.júna 2018 sme sa zúčastnili Žilinskej kalokagatie, kde sa zúčastnilo 10 škôl z nášho okresu. V našej kategórii sme obsadili 1.miesto a postupujeme na septembrové krajské kolo do Žiliny. Gratulujeme   ...

Renovácia átria

V rámci projektu Škola bez tabaku, alkoholu a drog pod vedením Mgr. Janky Matzovej sme zrealizovali úpravu atria na pavilóne A, kde žiaci môžu tráviť cez prestávky voľné chvíle. Ďakujeme    ...

Celoslovenské kolo BOZ

Tohtoročný 44.ročník celoštátnej súťaže žiakov v oblasti BOZP sa konal 3. a 4. mája 2018 v hoteli Sorea Titris v Tatranskej Lomnici, pod záštitou ministersky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pod záštitou ministerky práce, sociál...

Opäť úspešní - Mladý tvorca 2018

V silnej konkurencii opäť úspešní! V dňoch 26. – 27.4.2018 sa uskutočnila v Nitre celoslovenská súťaž dvojčlenných družstiev MLADÝ TVORCA 2018 v profesii murár. Našu školu reprezentovalo úspešné družstvo z medzinárodnej súťaže Murár 2018 v zložení NO...

Mladý Slovák

Dňa 18. apríla 2018 prebehlo školské kolo XI. ročníka súťaže „Mladý Slovák“. Zúčastnilo sa ho 16 študentov druhého a tretieho ročníka našej školy. Študenti si zmerali sily vo vedomostiach z našich národných dejín a z viacerých oblastí súčasného život...

Šachový turnaj

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Termín:  11.4.2018 Šachového turnaja sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy: Alexandra Betušťáková I.A a Filip Mrva II.A. Poslaním turnaja bolo spájanie generácií, kde študenti stred...

Medzinárodná študentská konferencia

„ Obnoviteľné energie v teórií a praxi“.  Dňa 13. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila XV. Jubilejnej medzinárodnej študentskej konferencie „Obnoviteľné energie v teórií a praxi“. Miesto konania tohtoročnej konferencie bolo v Poľsku v Cieszynie na šk...

Majú byť na čo hrdí

Ich úsilie a náklonnosť k učiteľskej profesii neostala bez povšimnutia. Pedagógovia z našej školy dostali významné ocenia. Dňa 6. apríla 2018 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči odovzdala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja  Erika Jurinová...

Medzinárodná súťaž MURÁR 2018

Medzinárodný úspech našich žiakov! V dňoch 4. – 6. 4. 2018 sa konal v Nitre 25. ročník medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl MURÁR 2018. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci III.B triedy študijného odboru operátor stavebnej výroby NORBERT DUD...

Projekt - Nová relaxačná miestnosť

Projekt - relaxačná miestnosť bol rozvojovým projektom vyhláseným MŠ SR. Bol zameraný na podporu ochrany zdravia na škole. Vďaka Mgr. Janke Matzovej máme možnosť spolu so žiakmi využiť záujímavú miestnosť na relax a iné oddychové aktivity.  ...

Stretávka po 60-tich rokoch

Dňa 17.9.2015 sme sa stali svedkami nezvyčajnej udalosti v histórií našej školy. Stretávky absolventov našej školy po 60-tich rokoch. Boli to prví absolventi štvorročného štúdia, ktorí končili v školskom roku 1954/1955, čiže ináč povedané neexistujú ...

Úspechy nášho bývalého študenta

Náš bývalý študent Adam Krakovský, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2011/2012 v triede IV.B, žne celosvetové úspechy so svojou ekologickou čističkou odpadových vôd. Adam, gratulujeme, sme na Teba hrdí a tešíme sa z Tvojich úspechov. Viac si m...

Videovizitka

Na inšpiráciu pre záujemcov o našu školu z radov deviatakov, by som rád dal znovu do pozornosti vydarené prezentačné video. Našu videovizitku vytvoril náš žiak Rišo Caban z II.A triedy.Video si môžte pozrieť TU....