Dnes je: 07. 07. 2020 Prihlásenie na školský email
  • Slider0
  • Slider1
  • Slider2
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Novinky a aktuality

Obnovenie školského vyučovania v škole

Vážení rodičia, milí žiaci, otvárame školu pre ukončenie školského roka 2019/2020 takto: ODOVZDÁVANIE UČEBNÍC, VYROVNANIE SI PODĹŽNOSTI = komunikujete s triednym učiteľom (max.10 žiakov) 23.6.2020 utorok  = I.B   I.C 24.6.2020 streda  = I.A   I.D  ...

Ponuka voľných miest pre 2.kolo prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 ku dňu 04.06.2020 VOĽNÉ MIESTA pre 2.kolo Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 22. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet mie...

Ponuka nadstavbového štúdia

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  na denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021   2 - ročné denné nadstavbové štúdium– ukončené maturitným vysvedčením   3659 L       stavebníctvo 2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, ...

Informácia pre žiakov školy

Riaditeľ školy Vás žiada, aby ste pravidelne sledovali internetovú stránku školy a svoje prostredie EduPage z dôvodu zverejňovania ďalších informácií a domácich zadaní. Sledujte aj webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdete materiály na digit...

DARUJTE NÁM VAŠE 2 % Z DANE

Vážení rodičia,  zamestnávatelia  a priatelia školy! Aj tento rok môžete darovať 2 % Vašich daní pre naše Občianske združenie. Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete TU    Ďakujeme!...

Ponuka štúdia na sosslm

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV pre školský rok 2020/2021 4 - ročné študijné odbory 3650 M staviteľstvo - ukončené maturitným vysvedčením, 3656 K operátor stavebnej výroby - ukončené maturitným vysvedčením + výučným listom (murár), 3658 K mechan...

Turnaj družstiev SŠ O POHÁR LIPTOVSKEJ ŠACHOVEJ ŠKOLY

Dňa 18.12.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili šachového turnaja družstiev stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili družstvá štyroch škôl okresu Liptovský Mikuláš. Našu školu reprezentovali Adam Likavec I.A, Ivan Borsík III.A a Filip Mrva, Radko Morava ...

Mladý remeselník

V dňoch 5.12. až 6.12.2019 sa naši žiaci Samuel HAZUCHA a Martin ŠIMOVČEK - odbor operátor stavebnej výroby, III. ročník - zúčastnili súťaže MLADÝ REMESELNÍK V PREŠOVE. Prezentovali odborné vedomosti a zručnosti vo svojom odbore. Umiestnili sa krásno...

Burza SŠ

Burze SŠ v dňoch 03.12.2019 v Lipt. Mikuláši a 05.12.2019 v Ružomberku predchádzal v predstihu Deň otvorených dverí DOD 2019  ...

Športovci školy

VÝSTAVA – Majstri v športe z našej školy Dňa 28.11.2019 bola slávnostne otvorená výstava našich študentov - športovcov pod názvom ”Majstri v športe z našej školy„ D. LETOVANCA – Majstra Slovenska vo Street Workoute, F. TOMČÍKA – Majstra Slovenska v T...

Krajské kolo v šachu

Krajské kolo školských majstrovstiev Žilinského kraja študentov osemročných gymnázií, študentov a študentiek stredných škôl v zrýchlenom šachu. Krajské kolo sa konalo dňa 27.novembra 2019 v Dolnom Kubíne. Za našu školu postúpila svojim tretím miestom...

Stužková slávnosť IV.B

Záver kalendárneho roka býva spojený s tradíciou stužkových slávností. Bolo tomu tak aj na našej škole. Žiaci 4. B spolu s triednou profesorkou Mgr. Editou Haluškovou si zorganizovali slávnosť odovzdávania zelených maturitných stužiek dňa 22.11.2019....

Stužková slávnosť IV.A

Dňa 9.11.2019 sa konala Stužková slávnosť IV.A triedy v Kultúrnom dome v Likavke. Pani triedna učiteľka Ing.Andrea Stankovianska a pani zástupkyňa Ing.Katarína Včelová odovzdali štvrtákom zelené stužky nádeje. Po oficiálnej časti sa všetci prítomní z...

„ Spomienky na november 1989“

Dňa 14.11.2019 sa naša škola zúčastnila prednášky „ Spomienky na november 1989“ v Liptovskom múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš. Prednášky sa zúčastnili triedy I.A, I.B, II.A, II.B  s vyučujúcimi Mgr.Halušková, Mgr.Martausová, Ing.Vronková. ...

Činoherná anglická divadelná inscenácia

Po športe sme sa rozbehli aj za kultúrou. Dňa 2.10.2019 nám Divadelné centrum Martin (https://www.divadelnecentrum.sk/) zahralo činohernú anglickú divadelnú inscenáciu s názvom Youtuber, ktorá bola koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka.Inscenáci...

Futsal - okresné kolo

Dňa 17.10.2019 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo Okresného kola vo futsale žiakov stredných škôl. Podujatie sa konalo na multifunkčnom ihrisku pri Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Naše družstvo bojovalo na turnaji v zložení – Šimon Ga...

Plavecký kurz

V dňoch 14. - 18. a 21. - 25. októbra 2019 sa žiaci prvých ročníkov tried I.A,B,C a D zúčastnili na ďalšom zaujímavom kurze, ktorý je povinnou súčasťou učebného plánu študijných aj učebných odborov v súlade s našim Školským vzdelávacím programom. Išl...

Atletika žiakov SŠ

Dňa 4.10. 2019 sme sa zúčastnili 37. ročníka atletických pretekov „O Pohár riaditeľa školy“ a Okresného kola v atletike stredných škôl pre rok 2019 na štadióne Gymnázia M.M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v zl...

Spišské divadlo

Divadelné prestavenie v Spišskom divadle   Dňa 03.10.2019  žiaci III.A  a IV.A triedy pod pedagogickým dozorom triednych učiteliek navštívili divadelné predstavenie „Krásne je v Tatrách“ v Spišskom divadle. Po zhliadnutí komédie sme diskutovali s her...

Ocenenie žiaka

OCENENIE Michala MORAVČÍKA Milé prekvapenie zažil Michal MORAVČíK, študent III. A triedy,  študijného odboru staviteľstvo, keď sa  dňa 26. júna  2019   zúčastnil slávnostnej akadémie, na ktorej boli ocenení najlepší  stredoškoláci ŽSK. Podujatie sa k...

Preukazy ISIC

Milí naši prváci v školskom roku 2019/2020 a ich rodičia, pri zápise na našu školu ste dostali od pána riaditeľa a pani zástupkyne nasledujúci papier (viď. odkaz) týkajúci sa  medzinárodného preukazu ISIC/EURO<26. Ak ste sa k uvedenej informácii nedo...

Stretávka po 35 rokoch spšslm

Stretávka po 35 rokoch Dňa 24.5.2019 sa na našej škole stretli absolventi študijného odboru 36-52-6 technické zariadenie budov triedy 4.D, ktorí maturovali presne v tento deň pred 35 rokmi, čiže v roku 1984. Zoznam viď. http://sosslm.sk/stranka/absol...

Rozlúčka s absolventami sosslm 2019

V utorok 4. júna sme sa rozlúčili s "čerstvými" absolventami našej školy. Po maturitných stresoch sa nostalgia strieda s radosťou z úspešného ukončenia stredoškolských štúdií a vidinou niečoho nového neznámeho. Prajeme dnes už našim bývalým žiakom, a...

DARUJTE NÁM VAŠE 2 % Z DANE

Milí rodičia, podporovatelia a priatelia našej školy! Aj tento rok môžete darovať 2 % Vašich daní pre naše Občianske združenie. Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete tu Občianske združenie - 2% dane     Ďakujeme!...

Informácie o štúdiu na sosslm

Rozmýšľate nad pokračovaním štúdia na strednej škole, ale neviete kam ďalej? Prvé informácie o ponuke pokračovania štúdia na našej škole si môžete pozrieť TU...

Norbert Dudáš ocenený ministerkou školstva

Pri príležitosti Dňa študentstva bol žiak našej školy Norbert Dudáš zo IV.B triedy - študijný odbor operátor stavebnej výroby, ocenený najvyšším rezortným ocenením pre žiakov a študentov - Pamätným listom sv. Gorazda. Priebeh slávnostného podujatia s...

Absolventi zo školského roku 1963

Absolventi zo školského roku 1963 si formou pridaných fotiek na stránku školy spomínajú na roky svojej mladosti. Fotografie zo súkromného archívu zaslal p. Milan Stehura. Pozrieť si ich môžete http://sosslm.sk/stranka/absolventi/23 ....

Stretávka po 60-tich rokoch

Dňa 17.9.2015 sme sa stali svedkami nezvyčajnej udalosti v histórií našej školy. Stretávky absolventov našej školy po 60-tich rokoch. Boli to prví absolventi štvorročného štúdia, ktorí končili v školskom roku 1954/1955, čiže ináč povedané neexistujú ...

Úspechy nášho bývalého študenta

Náš bývalý študent Adam Krakovský, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2011/2012 v triede IV.B, žne celosvetové úspechy so svojou ekologickou čističkou odpadových vôd. Adam, gratulujeme, sme na Teba hrdí a tešíme sa z Tvojich úspechov. Viac si m...

Videovizitka

Na inšpiráciu pre záujemcov o našu školu z radov deviatakov, by som rád dal znovu do pozornosti vydarené prezentačné video. Našu videovizitku vytvoril náš žiak Rišo Caban z II.A triedy.Video si môžte pozrieť TU....