Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Kurz Ochrana života a zdravia a ....

Dňa 6.9.2022 sme 1. časťou začali napĺňať učebné osnovy účelových cvičení a kurzov Ochrana života a zdravia, ktoré sú povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 1., 2. a 3. ročníka študijných a učebných odborov našej školy v súlade so Školským vzdelávacím programom.
 
V prvej fáze sme realizovali presun po evakuačnej trase na pamätník a vojenský cintorín Háj Nicovô.
 
V druhej fáze po prejdení stanovíšť nasledovala návšteva pamätníka padlým a vojenského cintorína Háj Nicovô, ktorý je najväčším vojenským pohrebiskom československých vojakov na Slovensku, ktorí padli počas druhej svetovej vojny na území bývalých okresov Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok a Dolný Kubín. Je miestom posledného odpočinku 1386 vojakov – príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš v r. 1945.