Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Odborná exkurzia - priehradný múr vodná nádrž Liptovská Mara

Dňa 28.9.2022 sme s láskavým dovolením štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Povodie horného Váhu, odštepný závod Správa povodia horného Váhu (http://www.svp.sk/.../sprava-povodia-horneho-vahu.../ ) mohli navštíviť v rámci odbornej exkurzie priehradný múr vodného diela Liptovská Mara (kto chce vedieť viac sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara_(priehrada) ).
 
Študenti III.A a IV.A sa najskôr v sprievodnom slove dozvedeli všetky dôležité fakty o vodnom diele a priehrade, prešli sme si celé vnútro múru a aj exteriérové časti.  FOTODOKUMENTÁCIA
 
A keďže sme mali krásne počasie prešli sme sa a navštívili aj vežu kostola Blahoslavenej Panny Márie a Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara na Havránku. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Havr%C3%A1nok )