Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

 

PONUKA ŠTÚDIA na sosslm od 1.septembra 2024 a aktuálne informácie TU

 

2024_25_sosslm_ponuka_studia

 

 

=======================================

04.09.2023 - slávnostne otvorený školský rok 2023/2024

25.08.2023 - osobne vyzdvihnúť ROZHODNUTIE v čase 8.00 - 12.00 hod. na Školskej 8

uzavretie výsledkov do nadstavbového štúdia na školský rok 2023/2024 po II.kole

uzavretie výsledkov na externé štúdium na školský rok 2023/2024

 
Stretnutie s rodičmi prijatých uchádzačov

v termine 26. a 29.júna 2023 v zmysle poslanej pozvánky zákonným zástupcom v systéme EduPage.

 

23.06.2023

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na školský rok 2023/2024 po II.kole

 

20.06.2023===prijímacie konanie pre 2.kolo na voľné miesta

po podaní prihlášky v EduPage

Písomné skúšky v študijných odboroch 

do 7.45 hod. príchod do školy (doklad totožnosti, povolené pomôcky SJL, MAT)

slovenský jazyk a literatúra 8.00 - 8.45 hod.

matematika 9.00 - 9.45 hod.

vyhodnotenie podľa schválených "kritérii 2023/2024"  v časti "A"

Prijímanie na učebné odbory podľa schválených "kritérii 2023/2024"  v časti "B"

 

29.05.2023

VOĽNÉ MIESTA pre júnový termín prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 nájdete aj s pokynmi TU

 

02.06.2023

postúpenie odvolania uchádzača na odbor školstva a športu na Úrade ŽSK,

ktorého sme nemohli prijať na študium pre nedostatok miesta (2xAOM),

 

25.05.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na školský rok 2023/2024

(vidieť aj ponuku voľných miest do 2.kola prijímacie konanie 20.06.2023)

staviteľstvo,   mechanik stavebno-inštalačných zariadení 

murár,  inštalatér,  strechár,  strojný mechanik,  autoopravár-mechanik,  elektromechanik-slaboprúdová technika 

 

24.05.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na školský rok 2023/2024 

staviteľstvo,   mechanik stavebno-inštalačných zariadení 

murár,  inštalatér,  strechár,  strojný mechanik,  autoopravár-mechanik,  elektromechanik-slaboprúdová technika 

 

23.05.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na školský rok 2023/2024

staviteľstvo,   mechanik stavebno-inštalačných zariadení 

murár,  inštalatér,  strechár,  strojný mechanik,  autoopravár-mechanik,  elektromechanik-slaboprúdová technika 

 

22.05.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na školský rok 2023/2024

staviteľstvo,   mechanik stavebno-inštalačných zariadení 

murár,  inštalatér,  strechár,  strojný mechanik,  autoopravár-mechanik,  elektromechanik-slaboprúdová technika 

 

19.05. 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na školský rok 2023/2024

staviteľstvo,   mechanik stavebno-inštalačných zariadení 

murár,  inštalatér,  strechár,  strojný mechanik,  autoopravár-mechanik,  elektromechanik-slaboprúdová technika  

 

do 17.05. vrátane

Osobné prevzatie ROZHODNUTIA na sekretariáte SOŠ stavebnej, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš v čase 7.00 – 15.00 hod.

4-ročné STV, MSIZ

3-ročné MUR, INS, STRE, STM, AOM, ELM

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie v čase od doručenia rozhodnutia o prijatí nastúpim / nenastúpim /príloha 2

do 5 dní podať odvolanie proti rozhodnutiu /príloha 6 podľa odboru štúdia v texte viď nižšie

11.05.

Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí po spracovaní výsledkov prijímacích skúšok odoslané cez EduPage STV, MSIZ

do 5 dní podať odvolanie proti rozhodnutiu /príloha 6 (do 16.05. vrátane utorok)

10.05.

Rozhodnutia o neprijatí odoslané cez EduPage MUR, INS, STRE, STM, AOM, ELM

do 5 dní podať odvolanie proti rozhodnutiu /príloha 6 (do 15.05. vrátane pondelok)

09.05.

2.termín prijímacích skúšok STV, MSIZ

04.05.

1.termín prijímacích skúšok STV, MSIZ

26.04.

Rozhodnutia o prijatí bez PS odoslané cez EduPage STV, MSIZ

Rozhodnutia o prijatí podľa schváleného plánu výkonov MUR, INS, STRE, STM, AOM, ELM

25.04.

spracované výsledky MONITOR T9

20.04

pozvánky na prijímacie skúšky odoslané cez EduPage STV, MSIZ

1.termín 04.05.

2.termín 09.05.

20.04.

spracovanie prihlášok na jednotlivé odbory štúdia podľa schválených "kritérii 2023/2024"

20.03.2023

prijaté prihlášky na zvolené štúdium

4-ročné STV, MSIZ

3-ročné MUR, INS, STRE, STM, AOM, ELM