Dnes je: 15. 06. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

školský rok 2023/2024

INFORMÁCIE k aktuálnemu školskému roku

 

 

 PONUKA ŠTÚDIA na sosslm od 1.septembra 2024 a aktuálne informácie TU

Tešíme sa na VÁS

 2024_25_sosslm_ponuka_studia

============

30.-31.10.2023 jesenné prázdniny

============

09.-13.10.2023 16.-20.10.2023

plavecký výcvikový kurz podľa plánu ŠkVP (5 dní)

I.turnus - triedy I.A, I.B a II.turnus - trieda I.C

============

do 30.09.2023

prihlásenie žiakov tried IV.A a IV.B na maturitnú skúšku 2024

============

27.09.2023

 

============

8.9. 2023 od 7.30 hod(piatok)

nácvik evakuácie po vyhlásení požiarneho poplachu

účelové cvičenie, OŽAZ podľa plánu ŠKVP

 

 ============

05.09.2023 o 7.50 hod. (utorok) začiatok vyučovania

všetci žiaci na Ulici Školská 8 v kmeňových triedach

prezúvky, doklady, pero, papier, batoh na učebnice

=============

04.09.2023 o 8.00 hod. (pondelok) sa stretneme

na školskom ihrisku na Ulici Školská 8,

s triednym učiteľom sa presuniete do kmeňovej triedy:

          vyplnené tlačivá na potvrdenie žiakom školy (bus, vlak, ap.),

          informácie od triedneho učiteľa

slávnostné otvorenie na školskom ihrisku za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa školy o 8.45 hod.

 ============

pedagogiský zbor spolu s ostatnými zamestnanci školy sa teší po letných prázdninách na stretnutia so žiakmi a ich zákonnými zástupcami na akademickej pôde SOŠ stavebnej na Školskej 8

zápis nových stravníkov na HALM

30. - 31.august 2023 škola otvorená v čase 8.00 -13.00 hod.

 ============