Dnes je: 21. 07. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

STAVBARINA JE SUPER DŽOB

Tak ako každoročne, aj tento rok sa pokúšame presvedčiť Vás deviatakov, a Vás milí rodičia o tom, že STAVBARINA JE SUPER DŽOB.
A preto sa zúčastňujeme všetkých prezentačných akcií, búrz stredných škôl, búrz informácií atď. (Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš). FOTO TU
Presvedčiť Vás, že takmer každá ľudská aktivita prebieha v stavebnom diele, či už interiérovom alebo exteriérovom a stavebníctvo teda ponúka širokú a nepretržitú možnosť uplatnenia sa.
Presvedčiť Vás o tom, že stavebníctvo realizuje nové stavby, rekonštruuje existujúce objekty, vytvára infraštruktúru, formuje krajinu a teda ponúka širokú a nepretržitú možnosť uplatnenia sa.
Presvedčiť Vás o tom, ako chýbajú kvalitní majstri stavebnej výroby a stavbyvedúci, ktorí sú v normálnom „stavebnom svete“ základná a neobíditeľná osoba a o tom, že na stavbách je už kritický nedostatok kvalifikovaných remeselných odborníkov (murár, maliar, klampiar, pokrývač, tesár a i.), od ktorých priamo závisí kvalita vykonanej práce a tu zase stavbarina ponúka širokú a nepretržitú možnosť uplatnenia sa.
ROZMÝŠĽAJTE!!!!
P.S. A my ďakujeme???? našim kolegom Mirovi, Rudovi a Naďke a našim študentom - Sofii z I.A, obom Natáliám z III.A a Timei, Radkovi a Tobiášovi zo IV.A za to, že nám dotiahnu na školu dostatok nových čerstvých stavbárov a stavbárky.