Dnes je: 21. 07. 2024 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Centrum moderného vzdelávania pre potreby trhu práce

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

Názov projektu : Stredná odborná škola stavebná - centrum moderného vzdelávania pre potreby trhu práce

Kód projektu:  26110130513
 
 
Názov školenia: Nové metódy vo vyučovaní
Výstupy zo školenia: každý účastník musel vypracovať zadané dištančné úlohy aplikované na predmet, ktorý vyučuje.
Dokumenty budu zverejnené po finálnom odsúhlasení.
Počet účastníkov školenia: 27
 
Názov školenia: Publikáciu pre výučbu anglického jazyka
Náhlad zo spracovania učebných materiálov z predmetu anglický jazyk, ktoré budú používané od sept.2014 vo vyučovacom procese - podobná publikácia bude uverejnená tiež z nemeckého jazyka.
Náhľad tu.