Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1959

Školský rok 1958/1959

Trieda: IV. A 
Študijný odbor: 1302 - stavby občianske a stavby pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu
Triedny profesor: Ing. Vladimír Uličný 
8.-12. júna 1959 

1. Ervin Argaláš 
2. Viliam Bátory 
3. Alojz Bobčík* 
4. Jozef Diška 
5. Emil Hajčík 
6. Milan Hlušek 
7. Kamil Doliš 
8. Filip Jakubec 
9. Ivan Kapsiar 
10. Cyril K1inec 
11. Bohuš Kolkus 
12. Bartolomej Kovalík 
13. Ján Križko 
14. Ladislav Lanži 
15. Pavol Marko 
16. Oto Pisoň 
17. Miloš Porubän 
18. Michal Sirotiak 
19. Michal Šedo 
20. Emil Škereň 
21. Milan Štúr 
22. Marián Tinka 
23. Dobroslav Trnka 
24. Emil Ťapaj 
25. Bohuš Uličný 
26. Filip Vrzgula 
27. Štefan Židek 

Trieda: IV. B 
Študijný odbor: 1302 - stavby občianske a stavby pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu
Triedny profesor: Ondrej Bartko 

15.-19. júna 1959 

1. Ladislav Bartoš 
2. Ján Baštic 
3. Dušan Brandstätter 
4. František Brtáň 
5. Gracián Čako 
6. Viola Čutková 
7. Silvester Gal vánek 
8. Anton Glut 
9. Anna Gorčíková 
10. Ján Hudák 
11. Daniel Chlebo 
12. Ján Chlebo 
13. Pavel Chrapčiak 
14. Ladislav Janček 
15. Ivan Jaraba 
16. Jozef Jaško 
17. Viera Jesenská 
18. Dana Kapitáňová 
19. Jozef Klimo 
20. Soňa Kotmanová 
21. Jana Krajčiová 
22. Stanislav Likavec 
23. Elena Martáková 
24. Anna Paulínyová 
25. Ján Renko 
26. Rudolf Švec 
27. Pavel Taragel 
28. Anna Uramová 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 
Dvojročný abiturientský kurz 

Študijný odbor: 1302 - stavby občianske, priemyselné a poľnohospodárske - konštrukcia stavieb 
Triedny profesor: Rudolf Lašák 

1. Jozef Melioris 
2. Miloš Štepita 
3. Miloš Uličný 

Päťročné štúdium 
Študijný odbor: 1302 - stavby občianske, priemyselné a poľnohospodárske - konštrukcia stavieb 
Triedny profesor: Rudolf Lašák 

1. Pavol Jurkovič 
2. Ondrej Lazoň 
3. Ladislav Stromko