Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1960

V tomto roku sa zmenila Vyššia priemyselná škola - VPŠS na Strednú priemyselnú školu stavebnú - SPŠS, ktorá pod týmto menom fungovala do 31.8.2002 

Školský rok: 1959/1960
Trieda: IV. 
Študijný odbor: 1302 - stavby občianske a stavby pre výrobu priemyselnú 

Triedny profesor: Ing. Ján Milan 
30. mája-4. júna 1960 


1. Bohuslav Babka 
2. Štefan Beška 
3. Ján Bielený 
4. Dušan Catloš 
5. Ján Čunga 
6. Emil Frisik 
7. Richard Gašpar 
8. Pavol Hajduk 
9. Helena Híllová 
10. Michal Kapitáň 
11. Eugénia Kiselyová 
12. Tomáš Koreň 
13. Vlasta Kordošová 
14. Ján Krajčuška 
15. Anton Kulla 
16. Milan Leitman 
17. Vladimír Makovický 
18. Milan Matejček 
19. Vladimír Matejka 
20. Dušan Mertl 
21. Marián Migra 
22. Ľudovít Michalko 
23. Vladimír Michalko 
24. Mária Nusková 
25. Jakub Očko 
26. Rudolf Pavlík 
27. Ján Pelach 
28. Dušan Pleva 
29. Pavel Repa 
30. Jela Salvová 
31. Ján Samel 
32. Vladimír Šintaj 
33. Miroslav Špitka 
34. Walter Hogh Tomahogh 
35. Miroslav Uhrín 
36. Mikuláš Várady 
37. Stanislav Varinský 
38. Bohumír Vejo 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Dvojročný abiturientský kurz 
Študijný odbor: 1302 - stavby občianske, priemyselné a poľnohospodárske - konštrukcia stavieb 
Triedny profesor: Rudolf Lašák 

1. Ján Hušták 
2. Ján Hyben 
3. Pavel Korman 
4. Jaroslav Mravec 
5. Matej Pišúth 
6. Eva Proftová 

Päťročné štúdium 
Študijný odbor: 1302 - stavby občianske, priemyselné a poľnohospodárske - konštrukcia stavieb 
Triedny profesor: Rudolf Lašák 

1. Ľudovít Bátik 
2. Ján Števček 
3. Milan Trnovský 
4. Peter Bobuľa