Dnes je: 29. 09. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1962

Školský rok: 1961/1962
Trieda: IV. A 
Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Milan Dzúrik 
1.-8. júna 1962 

1. Ján Bartko 
2. Ladislav Bielik 

3. Mária Čurná 
4. Margita Devečková 
5. Ján Fanči 
6. Mojmír Ferianc 
7. Stanislav Haviar 
8. Severín Hrobský 
9. Marián Hubka 
10. Vladimír Janči 
11. Stanislav Janiga 
12. Emília Jarošová 
13. Kvetoslava Juríková
14. Želmíra Kompišová 
15. Ivan Laučík 
16. Oľga Marciňová 
17. Jarmila Matloňová 
18. Mariana Miková 
19. Ivan Mikula 
20. Juraj Mravec 
21. Slavomír Ondráš 
22. Rastislav Revák 
23. Jozef Siekel 
24. Dušan Sokol 
25. Stanislav Surovček 
26. Ján Šingliar 
27. Vladimír Šintaj 
28. Ľudmila Štetinová 
29. Elena Šulcová 
30. Ján Tomčík 
31. Dušan Ursíny

 

50 rokov 9.6.2012 náš triedny pán Milan Dzúrik
za katedrou
9.6.2012 - v učebni pozemného staviteľstva

 

9.6.2012 - Pospomínali sme... napríklad aj na Ivana Laučíka...  

  
Sprevádzal Vás náš pán zástupca Ing. Šuverík

Ďalšie fotky zo stretnutia poslal Váš bývalý predseda triedy pán Doc. Ing. Sokol

 

Trieda: IV. B 
Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ing. Vladimír Uličný 
4.-8. júna 1962 


1. Štefan Belošovič 
2. Drahomír Beňo 
3. Michal Bielený 
4. Peter Bobuľa 
5. Ján Boďa 
6. Fedor Čatloš 
7. Jaromír Droppa 
8. Igor Dvořák 
9. Jozef Gomola 
10. Anton Híreš 
11. Štefan Choma 
12. Ivan Iľavský 
13. Ivan Kačo 
14. Ján Klobušiak 
15. Milan Kováč 
16. Vojtech Koyš 
17. Ladislav Króner 
18. Vladimír Lukáč 
19. Anton Martaus 
20. Pavol Miškovič 
21. Emanuel Mituník 
22. Ondrej Mrlian 
23. Ján Nemtušiak 
24. Branislav Nižňanský 
25. Ján Raši 
26. Milan Repa 
27. Dušan Škorvan 
28. Milan Tomko 
29. Ján Zachej 

Dvojročný abit. kurz 
Študijný odbor: 09H12/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ján Čaja 
11.-14. júna 1962 

1. Marta Allmanová 
2. Vladimír Antol 
3. Jozef Beňo 
4. Alfréd Bünger 
5. Milan Droštín 
6. Mária Filippová 
7. Pavel Fuchserber 
8. Karol Hančík 
9. Štefan Hrdina 
10. Dušan Hyben 
11. OIga Chrapčiaková 
12. Štefan Kasanický 
13. Ladislav Krivda 
14. Milan Kučera 
15. Ivan Novotný 
16. Eva Poncová 
17. Vlasta Reháková 
18. Karol Reichard 
19. Ivan Sagál 
20. Igor Slobodník 
21. Jozef Sojčák 
22. Jozef Tábory 
23. Katarína Trunková 
24. Fridrich Valach 
25. Emil Vydra 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 
Štvorročné štúdium 

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 
Triedny profesor: Ing. Ján Milon 

1. Želmíra Vitálišová - Hudáková. 

Päťročné štúdium 
Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 
Triedny profesor: Ing. Ján Milon 

2. Vladimír Niňaj 
3. Ján Šúlek 
4. Alojz Švento