Dnes je: 02. 12. 2021 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1963

Školský rok: 1962/1963
Trieda: IV. A

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby
Triedny profesor: Ing. Ján Mlynček
24.-26. júna 1963

1. Ladislav Baráni
2. Slavomír Barborík
3. Ján Bednár
4. Dušan Bukový
5. Vladimír Bystričan
6. Dušan Goliáš
7. Ľubica Grečneová
8. Dana Chrapová
9. Jozef Jahoda
10. Ján Jambrich
11. Imrich Juríček
12. Božena Kunová
13. Marta Laučíková
14. Milan Miko
15. Anna Miková
16. Dušan Nižňanský
17. Marián Slezák
18. Jozef Surma
19. Daniel Tomčík
20. Eduard Vajdík
21. Ján Zuštiak


Trieda: IV. B

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby
Triedny profesor: Ing. Ján Milon
25.-28. júna 1963

1. Ľudmila Bazelová
2. Mária Bobulová 
3. Jozef Gábor 
4. Milan Gajdošík 
5. Anna Jancová 
6. Jaroslav Janík 
7. Ján Jonás 
8. Ondrej Kadaši 
9. Ladislav Krumaj 
10. Ján Kulina 
11. Eva Letoštiaková 
12. Miroslav Lukáč 
13. Miroslav Ondrejček 
14. Marta Pašková 
15. Elena Pohanková 
16. Ján Repček 
17. Emil Sedlačko 
18. Milan Stehura 
19. Pavol Uličný
20. Štefan Užík

absolventi_1963_-_1  foto zo súkromného albumu p.Stehuruabsolventi_1963_-_2  absolventi_1963_-_3 absolventi_1963_-_4 


Ućitelia: Ing. Viliam Mihalič (riaditeľ školy), Ing. Uličný, Ing. Čaja, E. Bodyová (ruský jazyk), O. Benková (telocvik), O.Bartko (technické kreslenie), Ing. Jaroslav Poláček (technológia a prax)


Tablo poslal pán  Emil Sedlačko.
Pochválil sa nám, že v šesťdesiatke začal
študovať Univerzitu tretieho veku
na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka.
V štúdiu pokračuje externe na katedre politológie 
je najstarším študentom TnUAD.
Portálový vstupu do školy sme kreslili  v roku 1962,
pod odborným dohľadom O. Bartku
 

 

 

VEČERNÉ ŠTÚDIUM: 

Trojročné štúdium absolventov jedenásťročných stredných všeobecnovzdelávacích škôl (JSVŠ) 

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 
Triedny profesor: Ing. Ján Mlynček 

1. Ján Bryndza 
2. Anna Blahunková 
3. Jozef Flimel 
4. Jozef Klepáč 
5. Edvín Kuna 
6. Ľudovít Mahút 
7. Jaroslav Pavelek 
8. Jozef Ruttkay 
9. František Šlachta 
10. Katarína Vorlíčková 

Päťročné štúdium 
Študijný odbor: 052-04/2 - oznamovacia elektrotechnika 
Triedny profesor: Ing. Ján Repaský 

1. Ján Diviš 

2. Jozef Dokoupil 
3. Vladimír Janeček 
4. Ján Jaroušek 
5. Lubomír Turek 
6. Stanislav Kandier 
7. Oldřich Koudela 
8. Ladislav Nesvadba 
9. Jozef Obručník 
10. Ján Pokorný 
11. Miloš Pasád 
12. Karol Pražák 
13. Jindřich Ryba 
14. František Rymeš 
15. Jozef Sedlář 
16. Milan Šedivý 
17. Miroslav Tvarůžek 
18. Miloslav Tichý 
19. Ján Varga 
20. Vladimír Vandra 
21. Ladislav Vrtěna 
22. František Lapšanský 
23. Slavamír Sklenák 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 
Päťročné štúdium 

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 
Triedny profesor: Ing. Ján Milon 

1. Ján Otčenáš