Dnes je: 23. 02. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1964

Školský rok: 1963/1964
Trieda: IV. A 
Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ján Čaja 
15.-18. júna 1964 

1. Jaroslav Bartánus 
2. Pavel Benko 
3. Ján Beťko 
4. Jozef Čupka 
5. Ján Ďurica 
6. Anna Hudáková 
7. Margita Hudecová 
8. Ladislav Hurtaj 
9. Anna Jágerská 
10. Ivan Klas 
11. Štefánia Kochlicová 
12. Ján Korman 
13. Július Králik 
14. Marián Lauko 
15. Milan Lehotský 
16. Ivan Matejka 
17. Viera Materánková 
18. Ladislav Motko 
19. Milan Paprčka 
20. Magdaléna Paxnerová 
21. Jozefa Pil1ová 
22. Zuzana Rúfusová 
23. Ladislav Uhrín 
24. Otília Vrtichová 
25. Jozef Žiaran

Podľa zadnej strany fotky: Huraj, Korman, Bartánus, Beťko, Džadoň

 

 

 

 Z nášho stretnutia - pravdepodobne z roku 1974, teda po 10-tich rokoch
Štyri dámy v ľavej časti zľava: Pillová Jozefa, Jágerská Anna, Paxnerová Magdaléna, Materánková Viera, vedľa nej triedny profesor Čaja Ján, traja páni naľavo od triedneho profesora zľava: Motko Ján, Uhrín Ladislav, Lehotský Milan, v hornom rade vpravo od profesora: Hurtaj Ladislav, Korman Ján, Beťko Ján

V spodnom rade vpravo od profesora zľava: Vrtichová Otília, Rúfusová Zuzana, Paprčka Milan, Bartánus Jaroslav
Úplne dole: Žiaran Jozef, Hudáková Anna
Za fotku ďakujeme pánovi Ing. Mariánovi Laukovi z Českého Krumlova

Pán Ing. Lauko nám napísal:

Dňa 29. janura 2010 sme mali my, absolventi SPŠS v Lipt. Mikuláši, maturitný ročník 1964, stretnutie po 46-tich rokoch. Privítal nás
v našej triede, kde sme strávili 4 roky, zástupca riaditeľa Ing. Milan Šuverík (viď. priloženú fotku, kde je spolu
s Ing. Jaroslavom Bartánusom). 

Pán zástupca nás upozornil na internetové stránky školy,
ku ktorým som sa dostal až dnes a veľmi ma zaujali!
Boli sme upozornení že pri absolventoch roku 1964 je aj nejaká fotka.
Je tam, ale vzhľadom k toľkým rokom príliš kvalitná nie je.
A tak som zalovil v pamäti, a spomenul som si, že by som
stránky školy mohol obohatiť o jednu fotku z nášho stretnutia.

 

 
Trieda: IV. B 
Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 

Triedny profesor: Ing. Ján Mlynček 
22.-25. júna 1964 


1. Ladislav Benedik 
2. Magdaléna Bíziková 
3. Ján Čajka 
4. Anton Dubnička 
5. Boris Džadoň 
6. Viliam Ďatko 
7. Ladislav Huraj 
8. Ján Jozefko 
9. Ján Kozáček 
10. Daniel Kráľ 
11. Štefan Kuna 
12. Zlatica Kubiňanová 
13. Mária Kucbelová 
14. Peter Kuna 
15. Vladimír Lehkoživ 
16. Zdenka Lovásová 
17. Peter Mazur 
18. Ladislav Mezenský 
19. Peter Michalík 
20. Eva Ondrisová 
21. Jela Pribilová 
22. Oľga Sekanová 
23. Miroslav Tvrdý 
24. Karol Weidlich 
25. Dušan Denčev 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 
Päťročné štúdium 

Študijný odbor: 091-02/2 - pozemné stavby 
Triedny profesor: Ing. Ján Milon 

1. Vladimír Lištiak 
2. Ján Mačor 
3. Jozef Kačaliak