Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1973

Školský rok: 1972/1973
Trieda: IV. A
Študijný odbor: 36-32-6 - pozemné stavby
Triedny profesor: Ing. Ján Milon
12.-15. júna 1973

1. Tomáš Cabadaj
2. Ľubomír Druska
3. Ľubomír Fekete
4. Pavol Glejdura
5. Jozef Gonda
6. Silvester Habiňák
7. Miroslav Jároš
8. Ján Jurčo
9. Rudolf Král
10. Vladimír Lajčiak
11. Jozef Maliňák
12. Juraj Mišák
13. Ján Mišota
14. Vladimír Natšin
15. Ladislav Olah
16. Ján Pastiran
17. Jozef Pastorek
18. Štefan Peckovič
19. Daniel Pleva
20. Jiří Růžička
21. Oto Stanislav
22. Radko Sinko
23. Ján Škorík
24. Ivan Šmihovský
25. Miroslav Šumský
26. Pavel Uhliar
27. Viliam Veverica
28. Branislav Zuštín

Trieda: IV. B
Študijný odbor: 36-32-6 - pozemné stavby
Triedny profesor: Ing. Ján Mynček
18.-20. júna 1973

1. Jana Bel1ová
2. Igor Cebecauer
3. Juraj Čatloš
4. Vladimír Drábek
5. Magdaléna Drapáčová
6. Emília Feketová
7. Viera Hariňová
8. Teofil Hazucha
9. Emília Holiačová
10. Vladimír Huraj
11. Ján Chebeň
12. Emília Jurečková
13. Anna Kajanová
14. Ivan Lang
15. Štefan Lauko
16. Milan Miartuš
17. Danuša Nahálková
18. Viera Piatková
19. Milada Podzimková
20. Ľudmila Príbelská
21. František Pudiš
22. Marieta Repčeková
23. Ľudmila Solarová
24. Iveta Spurná
25. Alžbeta Štepitová
26. Viera Tuturová

Trieda: IV. C
Študijný odbor: 36-52-6 - technické zariadenie budov
Triedny profesor: Ing. Milan Jenčo
20.-22. júna 1973

1. Štefan Bačík
2. Ľudovít Baran
3. Pavel Brunčiak
4. Štefan Čerňan
5. Jozef Fúra
6. Miroslav Gvizd
7. Valentín Hajdiak
8. Anton Hopko
9. Vladimír Janík
10. Ján Krajčí
11. Juraj Lacko
12. Ľubomír Lerner
13. Ivan Medvecký
14. Milan Moravčík
15. Ján Mudrík
16. Milan Pivko
17. Karol Púčik
18. Milan Radúch
19. Jaroslav Rajniak
20. Pavel Sokol
21. Pavol Tóth
22. Peter Uličný
23. Miroslav Valíček
24. Pavol Vierik