Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1976

Školský rok: 1975/1976
Trieda: 4. A
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedny učiteľ: Ing. Ján Čaja
24. - 26. mája 1976

1. Ján Ambróz
2. Zdenek Bachtik
3. Jana Dudová
4. Anna Halušková
5. Ján Hluzák
6. Ľubomír Chovanec
7. Jozef Jágrik
8. Juraj Jurčo
9. Jaroslava Kratka
10. Emília Lukáčová
11. Jaroslav Marek
12. Iveta Masnicová
13. Anna Mlynčeková
14. Elena Mlynčeková
15. Dagmar Mušková
16. Ján Ondruška
17. Jaroslav Piroh
18. Milan Sochor
19. Anna Šmalová
20. Oľga Tomagová
21. Vladimír Turan
22. Daniela Vozáriková

Trieda: 4. B
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedny učiteľ: Milan Mišík
31. mája - 3. júna 1976

1. Jozef Batuna
2. Karol Boszcyk
3. Juraj Černoch
4. Emília Djasníková
5. Pavol Dobrik
6. Štefan Dorociak
7. Stanislav Fischer
8. Anna Hanajíková
9. Mária Hatiarová
10. Ján Hošala
11. Alexander Janček
12. Anna Milanová
13. Štefan Mlynárik
14. Margita Močaryová
15. Milan Niňaj
16. Dušan Orgonik
17. Ján Papaj
18. Marta Pavelková
19. Božena Parelková
20. Rudolf Slabej
21. Lubomír Švec
22. Dušan Turan
23. Peter Vyšný
24. Ľuboš Vyšný
25. Jozef Žák

Trieda: 4. C
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedny učiteľ: Ing. Ján Mlynček
31. mája - 3. júna 1976

1. Marta Čiková
2. Pavol Danek
3. Anna Gregušová
4. Ivan Hladký
5. Milan Hladký
6. Alena Hudecová
7. Oľga Hurajová
8. Alena Chebeňová
9. Dana Chrapčiaková
10. Jana Iľanovská
11. Alena Krojerová
12. Jaroslav Labaj
13. Mária Laštíková
14. Pavol Mejcher
15. Milan Mišík
16. Jana Niňajová
17. Ivan Poruben
18. Anna Serdelová
19. Ivan Sokol
20. Mária Spurná
21. Emília Straková
22. Anna Škultétyová
23. Emília Tereková
24. Jozef Vierik
25. Viera Fillová