Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1981

Školský rok: 1980/81
Trieda: 4.A
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedny učiteľ: Milan Mišík
25. - 29. mája 1981

1. Anna Bartánusová
2. Igor Bartoš
3. Juraj Brziak
4. Ján Cebecauer
5. Ľubica Čajková
6. Tibor Čajka
7. Viera Dančíková
8. František Derfenyi
9. Dušan Dúha
10. Jaroslav Fabian
11. Valéria Fifanová
12. Oľga Jesenská
13. Milan Klonga
14. Martin Koniar
15. Eva Kubáňová
16. Alena Kučerová
17. Dušan Lizák
18. Slavomíra Majtasová – Lopraisová
19. Pavol Marton
20. Peter Marťák
21. Peter Palko
22. Branislav Piroh
23. Eva Puškášová
24. Beáta Sidorová
25. Ivan Sochor
26. Anna Sušienková
27. Magdaléna Šefránková
28. Vladimír Šiška
29. Juraj Švento
30. Viola Vanečková
31. Dana Zakarová
32. Miroslav Zuzík
33. Jaroslava Žerebáková
34. Peter Fedor

Trieda: 4.B
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedny učiteľ: Ing. Jozef Zlejší
1.- 5. júna 1981

1. Ľubomír Agricola
2. Jaroslav Bálek
3. Dáša Bobuľová
4. Ivan Borsík
5. Ľudmila Dreveňáková
6. Ľudmila Drusková
7. Milan Dubovský
8. Alica Dziubeková
9. Marta Figurová
10. Jana Gajdošíková
11. Vladimír Hnida
12. Eva Hríbiková
13. Ján Hudec
14. Ladislav Janček
15. Bohuslav Katrenčík
16. Ivo Kmeť
17. Helena Kortínová
18. Ľuba Kubová
19. Pavol Migra
20. Jana Mrvová
21. Mária Petho
22. Bibiána Pražnová
23. Soňa Rybárska
24. Vladimír Sochor
25. Milan Stromko
26. Jarmila Surová
27. Jana Škvarková
28. Ján Šutý
29. Bibiána Trnovská
30. Ivan Trnka
31. Anna Ťapajová
32. Miroslav Vaňko
33. Ján Vitáliš
34. Peter Volaj
35. Soňa Vozáriková
36. Bohumil Žilka

Trieda: 4.C
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedna učiteľka: Ing. Anna Devečková
25. - 29. mája 1981

1. Daniela Beňovcová
2. Mária Betáková
3. Jana Betušťáková
4. Anna Čechutyová
5. František Fendek
6. Marta Gabajová
7. Ľubomír Gábriš
8. Ján Herich
9. Ondrej Janíček
10. Anna Kubáňová
11. Zdeno Lubelec
12. Jana Lepotová
13. Marián Mačniak
14. Rudolf Madliak
15. Jaroslav Majerčin
16. Dušan Martiak
17. Mária Matušíková
18. Dagmar Mundierová
19. Ondrej Nika
20. Peter O1os
21. Katarína Petrincová
22. Peter Poliak
23. Mária Skybíková
24. Zdenka Šályová
25. Emília Trúchliková
26. Ondrej Tomčík
27. Jana Vadovičová
28. Elena Valešová
29. Miroslav Vonos
30. Anton Zuščák