Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1983

Školský rok: 1982/1983
Trieda: 4.A
Študijný odbor: 36-32-6 pozenmé stavby
Triedna učiteľka: Mária Mesárošová
6. - 10. júna 1983

1. Anna Baková
2. Jaroslav Berník
3. Ľubomír Berník
4. Milena Berníková
5. Marta Borsíková
6. Cyril Bugaj
7. Ľuboš Bystričan
8. Peter Dedinský
9. Ľubica Drusková
10. Iveta Grenčíková
11. Ján Hajas
12. Branislav Hyben
13. Ivan Chomist
14. Lenka Janmická
15. Janka Jamrišková
16. Jana Jurečková
17. Milan Kolkus
18. Helena Kormanová
19. Emil Krakovský
20. Katarína Kurňáková
21. Jozef Majerský
22. Jaroslav Motyčák
23. Jana Olešová
24. Jozef Ondrejka
25. Ľudmila Pitáková
26. Eva Prčová
27. Daniela Regulyová
28. Peter Rezer
29. Katarína Spilá
30. Ján Šablatúra
31. Viola Španková
32. Miroslav Taraš
33. Roman Vrabec

Trieda: 4.B
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedny učiteľ: Dušan Nahálka
23. - 27. mája 1983

1. Vladimír Bíreš
2. Tibor Bujalobok
3. Ivana Cibáková
4. Miriam Čániová
5. Soňa Dmajová
6. Alena Franková
7. Katarína Halušková
8. Karol Holubčík
9. Peter Jánošík
10. Luboš Kostolný
11. Jozef Košík
12. Zdena Kováčiková
13. Igor Kras
14. Tibor Kulla
15. Ľudovít Lagin
16. Tatiana Lacková
17. Drahomíra Leitmanová
18. Ján Majer
19. Karol Mikloš
20. Peter Mravec
21. Jana Mrázová
22. Miloš Paculík
23. Katarína Papiková
24. Katarína Smolková
25. Helena Sušienková
26. Rastislav Šajdák
27. Ján Šingliar
28. Anna Vaňová
29. Rastislav Vladár

Trieda: 4. C
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedna učitelka: Gabriela Krasová
6. - 10. júna 1983

1. Peter Ambruš
2. Ján Bakala
3. Ľubomír Buda
4. Milan Ciesar
5. Jana Danišová
6. Vlasta Fojtiková
7. Štefan Hrenák
8. Miroslav Hudec
9. Ján Jurčík
10. Mária Kafúnová
11. Ivan Kučera
12. Drahoslav Kvašovský
13. Anton Lagiň
14. Ján Lazoň
15. Danka Lepotová
16. Jaroslava Mikulášová
17. Zdenko Muška
18. Milena Nahálková
19. Margareta Opaterná
20. Iveta Oršuliaková
21. Jaroslav Paculík
22. Marta Pálková
23. Mária Poláčková
24. Alexander Pachniar
25. Daniela Priehodová
26. Jozef Slabecius
27. Jaroslava Sláviková
28. Iveta Schubadová
29. Oľga Vargová
30. Anna Vlčková
31. Henrieta Volárová