Dnes je: 14. 08. 2022 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1984

Školský rok: 1983/1984
Trieda: 4. A
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedny učiteľ: Vladimír Vozárik
28. mája - 1. júna 1984

1. Gustáv Baláž
2. Dagmar Bartková
3. Anna Brišáková
4. Vladimír Haluška
5. Miriam Hnilická
6. Helena Hulejová
7. Ján Hunana
8. Iveta Hýbelová
9. Miroslav Jurgoš
10. Karol Kasl
11. Peter Kepeňa
12. Anton Ladňak
13. Miroslav Majerčík
14. Daniela Mekyňová
15. Miroslav Pogádl
16. Jozef Pochyba
17. Gabriela Popročová
18. Miloš Sabadoš
19. Marcel Sány
20. Margita Sirotiarová
21. Eva Šidová
22. Iveta Špirňáková
23. Anna Šrenkelová
24. Milan Štancel
25. Pavol Tkáč
26. Jozef Tuka
27. Ľubomír Ullmann
28. Viera Vorčáková
29. Jana Žiaranová

Trieda: 4.B
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedny učiteľ: Ján Pápay
28. - 31. mája 1984

1. Katarina Balášová
2. Magdaléna Balková
3. Peter Baran
4. Alena Barbušová
5. Ivan Brtáň
6. Jozef Gerát
7. Rudolf Guoth
8. Ľubomira Hrnčiarová
9. Peter Hutaň
10. Regina Jakubíková
11. Anton Katrák
12. Ladislav Komiňák
13. Daniela Kondeková
14. Tibor Krajči
15. Ivan Krakovský
16. Miloš Krška
17. Ján Kuluch
18. Dana Machálková
19. Rastislav Menich
20. Pavel Miksa
21. Dušan Piatka
22. Ľuboslav Polák
23. Milan Rázus
24. Lena Šintajová
25. Pavel Tomasy
26. Peter Ujmiak
27. Ivo Vrbičan
28. Jozef Žember

Trieda: 4.C
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedny učiteľ: Ing. Ján Oberuč
21. - 24. mája 1984

1. Alena Brtková
2. Mária Buganová
3. Ľudovít Fajta
4. Augusta Farská
5. Jaroslav Franček
6. Roman Hanes
7. Nadežda Hliničanová
8. Jaroslav Husárik
9. Eva Chomistová
10. Marta Janovčíková
11. Eugen Jarášek
12. Peter Krčík
13. Eva Chomistová
14. Marta Janovčíková
15. Eugen Jutáček
16. Peter Krčík
17. Terézia Kriváčková
18. Daniel Kumota
19. Jarmila Laceková
20. Ivan Lajtman
21. Kamila Mellová
22. Marián Mrva
23. Jozef Pieš
24. Jiří Povolný
25. Adriána Privitzerová
26. Iveta Salvová
27. Ivan Spišák
28. Mária Šifrová
29. Viera Šimuradíková
30. Ján Uršiak
31. Ivan Varga
32. Janka Veselovská
33. Jana Závacká

Trieda: 4.D
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedna učiteľka: Mária Chovancová
21. - 24. mája 1984

1. Jana Antošková
2. Jaroslava Barteková
3. Vladimír Bednár
4. Rudolf Čanáloši
5. Lubomír Číč
6. Anna Fašiangová
7. Roman Finta
8. Ivan Gallas
9. Mária Gallová
10. Anton Gašpierik
11. Milan Hurák
12. Miroslav Jalakša
13. Stanislav Kandler
14. Juraj Kasman
15. Štefan Klimek
16. Anton Klocáň
17. Štefan Kopera
18. Jozef Kubanka
19. Roman Paliesek
20. Peter Paull
21. Jaroslav Pavelek
22. Milan Roob
23. Jana Rusová
24. Katarína Szabová
25. Ivan Štefánik
26. Dušan Tomaščík
27. Juraj Uhrík
28. Jaroslav Vondra
29. Jaroslav Vrlík
30. Jozef Závacký*