Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1985

Školský rok 1984/1985
Trieda: 4. A
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedna učiteľka: Ing. Aurélia Fajčíková
3.-6. júna 1985

1. Jarmila Augustínová
2. Mária Bilasová
3. Miroslav Bocko
4. Erika Cengeľová
5. Zuzana Čemeková
6. Ľudmila Duráňová
7. Jarmila Frnčová
8. Jaroslava Glasová
9. Iveta Gregušová
10. Daniela Chamajová
11. Ľubomír Kolár
12. Ľubomír Lovás
13. Gabriela Mackovičová
14. Alena Maňková
15. Jaroslav Mikulaj
16. Karol Paldan
17. Ondrej Piški
18. Emília Plevová
19. Vladimír Slavík
20. Ladislav Suroviak
21. Jiří Trnečka
22. Boris Tulinský
23. Renáta Uszkayová
24. Jozef Vojtek
25. Daniel Zarevúcky
26. Eva Zjavková
27. Tatiana Žufová

Trieda: 4.B
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedna učiteľka: Tatiana Choborová
3.-6. júna 1985

1. Janka Barkošová
2. Tatiana Brnická
3. Danka Buková
4. Marieta Debnárová
5. Viera Franková
6. Anna Garajová
7. Ján Glonek
8. Dušan Haborák
9. Adrián Chalupec
10. Jana Chebeňová
11. Tibor Kajan
12. Daniel Kapina
13. Ján Krupa
14. Milan Lehotský
15. Jozef Maslan
16. Ferdinand Matula
17. Dušan Maťuš
18. Bronislava Muríňová
19. Miroslav Mušuta
20. Beáta Ondríková
21. Martin Ratkoš
22. Miroslava Regulyová
23. Soňa Reichardová
24. Žofia Smoleňová
25. Václav Striška
26. Miloš Šiška
27. Koloman Žalúdek

Trieda: 4. C
Študijný odbor: 36-52-6 technické zariadenie budov
Triedna učiteľka: Daniela Nezníková
10.-13. júna 1985

1. Miroslav Basa
2. Igor Blatt
3. Edita Csóková
4. Pavel Černák
5. Jaroslav Farský
6. Ľubomír Fendek
7. Ivana Fógelová
8. Ivan Gábor
9. Peter Hanko
10. Monika Chorvátová
11. Petr Jenkech
12. Bohunka Jurovýchová
13. Eva Kondeková
14. Dáša Kotyrová
15. Jana Lastovková
16. Tatiana Morgošová
17. Vladimír Mušák
18. Jana Nemtušiaková
19. Stanislav Ondečko
20. Monika Popelářová
21. Ivana Šarafínová
22. Ľubica Vitálišová
23. Marián Vrabec
24. Anton Williger
25. Ľubomír Zátroch