Dnes je: 01. 10. 2020 Prihlásenie na školský email
Vitajte na webovej stránke STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

1987

Školský rok: 1986/1987
Trieda: 4.A
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedny učiteľ: Vladimir Vozárik
8.-11. júna 1987

1. Juraj Ballo
2. Janka Bobeková
3. Jana Boudníková
4. František Ceniga
5. Eva Čoppová
6. Andrea Fančiová-Hrivnáková
7. Miroslav Frolo
8. Ján Gábriš
9. Peter Gerát
10. Viera Husárčiková
11. Peter Chromek
12. Marián Kabáč
13. Juraj Kaco
14. Anton Kamhal
15. Peter Kubeš
16. Helena Kuchtiaková,
17. Slavomír Kuriš
18. Andrea Matysová
19. Jarmila Mikulášová
20. Martin Müller
21. Nádor Pál
22. Diana Pirohová
23. Iveta Poliaková
24. Peter Surový
25. Zuzaná Staňová
26. Anna Sviteková
27. Milan Telúch
28. Lýdia Ustaniková
29. Eva Zelienková
30. Eva Žúberová

Trieda: 4.B
Študijný odbor: 36-32-6 pozemné stavby
Triedna učiteľka: Máría Chovancová
1.-4. júna 1987

1. Peter Bugaj
2. Mária Cengelová
3. Ladislav Čáni
4. Emil Dančo
5. Peter Flenko
6. Beata Hadová
7. Ján Hlina
8. Alexander Hucík
9. Alexander Chvojka
10. Daniela Kuchťáková
11. František Lubek
12. Mária Magová
13. Jaroslav Majer
14. Igor Matejčík
15. Slavomír Ondráš
16. Iveta Pelachová
17. Jana Povrazníková
18. Martin Ratkoš
19. Eva Repáková
20. Milan Svetlák
21. Jana Števková
22. Silvia Števková
23. Elena Šuttová
24. Otília Úradníková
25. Boris Valent
26. Mária Vyparinová
27. Marian Vyšný
28. Miriam Záhradníková

Trieda: 4.C
Študijný odbor: 36-52-6 technické zaríadenie budov
Triedny učiteľ: Dušan Nahálka
1.- 4. júna 1987

1. Gabriela Baranová
2. Peter Bubeliny
3. Peter Golis
4. Jaroslav Kamody
5. Soňa Kolláriková
6. Elena Krkošová
7. Rastislav Kubík
8. Viera Lakomčíková
9. Miroslava Loncková
10. Rudolf Lukáč
11. Soňa Miklovičová
12. Slávka Nociarová
13. Miroslav Petriska
14. Silvia Rolíková
15. Jozef Sládkav
16. Slavomír Šotkovský
17. Ján Španko
18. Robert Štrbák
19. Beata Štrbáková
20. Elena Tuková
21. Miroslav Ťapaj
22. Jana Urbanová
23. Adriana Vrabcová
24. Jaroslav Vrbinský
25. Jozef Zadňančín